Home Inwestycje CHLUBA W PORTFOLIO INWESTYCJI
CHLUBA W PORTFOLIO INWESTYCJI
0

CHLUBA W PORTFOLIO INWESTYCJI

0
0

Budimex oddał do użytku jeden z najbardziej imponujących obiektów produkcyjnych w Polsce, który zdecydowanie wyróżnia się na tle całego regionu. Mimo ogromnego doświadczenia, jakie posiada czołowy generalny wykonawca w obszarze budownictwa kubaturowego, realizacja tak dużego obiektu, zaawansowanego pod względem technologicznym, wiązała się z wieloma wyzwaniami. Jednak efekt jest godny podziwu.

Budimex wybudował największy w Polsce i najbardziej zrównoważony środowiskowo zakład produkcyjny PepsiCo w Europie, który produkuje chipsy Lay’s i nachosy Doritos. Zakład będzie zatrudniał około 500 osób. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę zakładu wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

W szczytowym okresie na budowie pracowało ponad 1200 osób, a w trakcie całego okresu realizacji było to ponad 5700 pracowników. Prace prowadzono w trybie wielozmianowym, w tym w weekendy i święta.

Jest to największa inwestycja w historii Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i kolejna – trzecia z rzędu – budowa firmy Budimex na tym terenie od 2017 roku.

Zakres zadania

 • chodniki i drogi o powierzchni 54 197 mkw.
 • ściany murowe o powierzchni 9399 mkw.
 • pokrycie dachów o powierzchni 43 420 mkw.
 • obudowa zewnętrzna z płyt warstwowych o powierzchni 16 159 mkw.
 • posadzki betonowe o powierzchni 37 590 mkw.
 • zainstalowano ok. 500 km kabli
 • zainstalowano ok. 45 000 mkw. kanałów wentylacyjnych
 • zamontowano ok. 100 km rur wodno-kanalizacyjnych

Inne prace

 • instalacja ze źródeł odnawialnych – fotowoltaiki
 • stanowiska ładowania samochodów elektrycznych
 • zaawansowane sterowanie oświetleniem, wizualizacja świetlna układu planet – nazwa obiektu: COPERNICUS
 • unikatowa technologia wytwarzania pary
 • odzyskiwanie energii cieplnej z linii produkcyjnej, która jest wykorzystywana do produkcji chłodu dla procesu odzyskiwanie energii cieplnej ze spalin kotłowni gazowej
 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej, gazowej
 • system odzysku i uzdatniania wody dla celów technologicznych
 • zaawansowany system monitorujący i sterujący pracą obiektu zarządzany globalnie przez służby PepsiCo

Wielkie otwarcie

Wiem, że w trakcie całego okresu budowy prace wykonywało tutaj łącznie 5000 osób. W szczytowych momentach procesu budowlanego na tym placu przebywało ich jednocześnie ponad 1000. Działaliście w trybie dwuzmianowym, także w nocy oraz w święta. Urzeczywistniliście dokumentację projektową przedstawioną na blisko 8000 rysunków. Swoją ciężką pracą wznieśliście nowoczesny obiekt o powierzchni blisko ośmiu boisk piłkarskich – powiedział Artur Popko, Prezes firmy Budimex, dziękując swoim pracownikom za ich determinację. – Pragnę was zapewnić – dodał – że zarówno dla naszego zamawiającego, jak i dla nas ta fabryka, wybudowana przez was, stanowi chlubę w portfolio realizowanych przez nas inwestycji. I zadbamy o to, by było o niej jeszcze głośno, by podkreślić wasz wysiłek.

Przed wykonawcą jeszcze kilka miesięcy, by zamknąć kontrakt, ale nie zwalnia on dobrego tempa ani nie osłabia skuteczności na tej ostatniej prostej, która jeszcze przed nim.

.

Od redakcji: Zapraszamy do obejrzenia filmu obrazującego skalę inwestycji oraz zastosowanych nowoczesnych technologii.


Nasza ocena sytuacji na rynku budownictwa ogólnego w Polsce

JAKUB NAGRABA

Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego BUDIMEX SA

W Budimex SA
na rynek patrzymy
w długiej perspektywie,
co roku realizując
80 inwestycji.

DANUTA BURZYŃSKA: Jakie inwestycje kubaturowe realizuje obecnie Budimex?
JAKUB NAGRABA:
W ciągu roku Dywizja Budownictwa Ogólnego w Budimex realizuje około 80 inwestycji publicznych i prywatnych. Na koniec marca br. ich wartość sięgała 3,3 mld zł i stanowiły one 26 proc. portfela zamówień firmy. Obecnie kontynuujemy prace m.in. przy budowie Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie w maju tego roku wieszaliśmy tradycyjną wiechę, przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach czy prace w ramach kolejnego etapu budowy fabryki leków onkologicznych Polfy Tarchomin. Realizujemy również projekt Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a kilka tygodni temu uczestniczyliśmy jako generalny wykonawca w otwarciu największej i najnowocześniej fabryki firmy PepsiCo w Polsce. Od początku roku zawarliśmy umowy na przebudowę m.in. Szczecińskiego Domu Sportu czy Opery Nova w Bydgoszczy. Rozległy obszar specjalizacji i duża liczba branż, dla których prowadzimy projekty, sprawiają, że nie sposób wymienić wszystkich, które są obecnie w naszym portfelu.

D.B.: Jak ocenia Pan sytuację na rynku budownictwa ogólnego w Polsce?
J.N.:
Sytuacja w branży budowlanej stopniowo się stabilizuje. W pierwszym kwartale tego roku wartość produkcji budowlano- montażowej wzrosła o 3,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zmiany w cenach surowców, m.in. stali, są mniej dynamiczne, jednak nadal generują wyższe koszty niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. W przypadku budownictwa ogólnego z największymi wyzwaniami wciąż mierzy się segment mieszkaniowy. Ten rok rozpoczęliśmy z historycznym spadkiem pozwoleń na budowę mieszkań. Rynek inwestycji prywatnych – biurowych, logistycznych i magazynowych wygląda dobrze. Nie widzimy spowolnienia czy znacznego ograniczenia liczby potencjalnych kontraktów. W trudniejszej sytuacji są zamówienia publiczne. Na budżety jednostek samorządowych wpłynęła m.in. inflacja oraz wstrzymanie środków z funduszy unijnych. To skutecznie zrewidowało plany inwestycyjne tych podmiotów. W ostatnich miesiącach mierzyliśmy się również z kwestią waloryzacji kontraktów, co powodowało problemy z rozstrzygnięciem prowadzonych postępowań przetargowych i składaniem ofert. Są to jednak okoliczności rynkowe, na które jako firma staramy się reagować w sposób elastyczny, dostosowywać się do nowych uwarunkowań i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. W tej chwili front robót Budimex na najbliższy rok w budownictwie ogólnym jest zabezpieczony. Cały czas walczymy także o nowe zamówienia.

D.B.: Co Budimex planuje w kontekście dalszego rozwoju w tym segmencie?
J.N.:
Budownictwo ogólne wraz z infrastrukturalnym stanowią fundament naszej działalności i to się nie zmieni w najbliższym czasie. Na rynek patrzymy w perspektywie dłuższej niż rok czy dwa lata – nie uzależniamy naszego biznesu wyłącznie od obecnie zawartych lub prognozowanych kontraktów. Szukamy dla siebie nowych obszarów działalności i współpracy z zamawiającymi. Rozważamy też inwestycje w grunty i działki, m.in. pod budowę obiektów logistycznych. Posiadamy zasoby gotówkowe, które udało nam się zgromadzić w ostatnich latach – chcemy je dobrze spożytkować, z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Jednocześnie mamy świadomość wyzwań klimatycznych, które stoją przed całą branżą. Zielone rozwiązania muszą być stopniowo implementowane, szczególnie w budownictwie kubaturowym. To dzieje się już w przypadku biur, centrów logistycznych czy fabryk. Nadal jednak ich implementacja jest zbyt kosztowna, m.in. dla podmiotów publicznych. Rozmawiamy o tym z inwestorami i właścicielami istniejących obiektów i szukamy możliwości wsparcia ich w tym procesie.  

open