Home News Kolumny drenażowe na DK 22
Kolumny drenażowe na DK 22
0

Kolumny drenażowe na DK 22

0
0

Rozbudowa 10-kilometrowego odcinka od Królewa Malborskiego do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego rozpoczęła się jesienią zeszłego roku. Obecnie prace prowadzone są na 6 wahadłach. Niedawno zakończyły się roboty drogowe w zakresie wahadła 11 do warstwy wiążącej. Aktualnie na budowie trwają prace bitumiczne, ale też wzmacnianie gruntu nowoczesnymi metodami. Rozbudowa poprawi jakość podróży, ale przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo.

Inwestorem jest gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny wykonawca, Grupa NDI, na realizację zadania ma 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Nowa nawierzchnia skróci czas podróży i poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz pasażerów. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, przebudowę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, wykonanie przepustów oraz roboty branżowe. Rozbudowa DK 22 odbywa się przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Obecnie zakończono roboty drogowe do warstwy wiążącej na wahadle numer 3 i 8. Tam też wznowiono ruch po obu stronach jezdni. Na wahadłach 9, 11 i 18 ekipa wykonała 35 tysięcy  metrów bieżących kolumn drenażowych, oraz około 40 tysięcy m3 nasypów przeciążeniowych dla wzmocnienia gruntu.

– Kolumny drenażowe wykonujemy metodą iniekcji piaskowej, która polega na punktowym doziarnieniu podłoża gruntowego celem poprawy parametrów gruntu rodzimego– mówi Wojciech Deputat, kierownik budowy z Grupy NDI. – Na wybranych odcinkach rozebraliśmy nawierzchnię drogową i wykonaliśmy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem oraz  z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. W najbliższym czasie planujemy przejść na kolejne wahadła i rozpocząć prace drogowe. Tuż po rozbiórce nasypu przeciążającego będziemy kontynować roboty drogowe na kolejnych odcinkach.  Nadal będziemy kontynuowali roboty bitumiczne – dodaje Wojciech Deputat.

Planowany termin zakończenia rozbudowy Drogi Krajowej nr 22 to listopad 2024 roku. Następnie przebudowana droga zostanie poszerzona. Równolegle przez całą długość inwestycji wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, pojawią się nowe chodniki. Przebudowa obejmuje również skrzyżowania z drogami poprzecznymi oraz przepusty, zjazdy i zatoki autobusowe. Grupa NDI, jako generalny wykonawca, jest też odpowiedzialna m.in. za zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, ale też zagospodarowanie zieleni, montaż barier ochronnych i balustrad, miejsca do odpoczynku i rekreacji wzdłuż drogi rowerowej, budowę ekranów akustycznych czy zbiorników retencyjno-odparowujących. Koszt tej inwestycji to ponad 175,6 milionów złotych.

open