Home IT&BIM W stronę zrównoważonych projektowania, budowania i produkcji. Wnioski z raportu State of Design & Make 2023
W stronę zrównoważonych projektowania, budowania i produkcji. Wnioski z raportu State of Design & Make 2023
0

W stronę zrównoważonych projektowania, budowania i produkcji. Wnioski z raportu State of Design & Make 2023

0
0

Jak firmy dążą do ograniczania swojego wpływu na środowisko? Które działania są już zaawansowane, a które jeszcze wymagają inwestycji i zasobów? Jakie są główne czynniki wpływające na wprowadzanie zmian związanych ze zrównoważonym rozwojem? Na te i inne tematy dyskutowali zaproszeni przez Autodesk eksperci związani z polską branżą budowlaną i produkcyjną w trakcie wydarzenia ZRÓWNOWAŻONY PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO | Autodesk Executive Day.

Według raportu State of Design & Make 2023 aż 82 proc. firm odczuwa naciski ze strony klientów na wprowadzanie i osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Poszukiwane są produkty, projekty i rozwiązania, które gwarantują dłuższy okres korzystania, niższe koszty środowiskowe i eksploatacyjne.

– Rozwiązania Autodesk umożliwiają optymalizację projektowania, budowy i użytkowania obiektów. Pierwszym elementem jest wybór najlepszego posadowienia budynku na działce pod kątem wykorzystania światła słonecznego, co wpływa na koszty oświetlenia i ogrzewania, a w rezultacie – emisję CO2. Dzięki zastosowaniu BIM możliwe jest ograniczanie kolizji już na etapie projektu, a więc obniżenie kosztów budowy. Finalnie otrzymujemy cyfrowego bliźniaka, który pozwala na analizę i opracowanie precyzyjnych planów związanych z eksploatacją w całym cyklu życia budynku – mówi Katarzyna Ozon-Timar, Strategic Territory Sales Manager Poland D&M, Autodesk.

– Coraz częściej klienci są świadomi negatywnego wpływu nowej inwestycji na środowisko i zmiany klimatu – dodaje Agnieszka Kalinowska-Sołtys, partner w pracowni APA Wojciechowski, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich. – Dlatego myśląc o nowym budynku zawsze bierzemy pod uwagę konsekwencje jakie mają decyzje projektowe na cykl życia budynku i jego oddziaływanie na otoczenie. Ważne jest aby projektować i użytkować budynki odpowiedzialnie, analizować wpływ architektury na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, uwzględniać wytrzymałość rozwiązań i minimalizowanie śladu węglowego i – ostatecznie – próbować przewidzieć co się stanie z budynkiem po śmierci technicznej – uzupełnia.

Na wzrost świadomości środowiskowej przedsiębiorców z szeroko pojętej branży architektoniczno- budowlanej wskazuje coraz bardziej zrównoważone podejście do wykorzystania materiałów: 30 proc. respondentów zadeklarowało działania podejmowane na rzecz ograniczenia wpływu ich działalności na środowisko. Czasami jest to utrudnione ze względu na branżę lub konserwatywne podejście klientów, ale nawet w drogownictwie da się wypracować działania równoważące negatywne oddziaływanie firmy na warunki naturalne.

– Sektor publiczny z pewną rezerwą podchodzi do nowych technologii, które obniżają ślad węglowy budowy dróg. Ale pierwsze projekty z ich wykorzystaniem w Polsce są w trakcie realizacji. Mówimy tu chociażby o przygotowywaniu mieszanek asfaltowych w niższej temperaturze lub z coraz większym użyciem materiałów z recyklingu. Parametry otrzymywanej nawierzchni są zachowane, a przy produkcji zużywamy mniej energii, z korzyścią dla środowiska – mówi Peter Dirnberger, dyrektor ds. finansowych Biura Zakupów Centralnych, Kruszyw, Logistyki oraz Wytwórni Mas Bitumicznych w STRABAG.

Działania prośrodowiskowe mają również duży potencjał wzmacniania pozytywnego postrzegania firm, co coraz częściej przekłada się na finanse i większe zaufanie kontrahentów. To kolejny wniosek z raportu State of Design and Make 2023, z którym zgadzają się uczestnicy debaty.

– Odpowiedzialne podejście do korzystania z ogrzewania, energii, wody jest coraz powszechniejsze, zarówno wśród użytkowników instytucjonalnych, jak i w gospodarstwach domowych. Nasze rozwiązania idą jednak dalej – inteligentne zarządzanie całym środowiskiem wewnętrznym, jak chociażby sterowanie temperaturą i wilgotnością powietrza pozwalają naszym użytkownikom na podniesienie komfortu pracy i mieszkania, a także bezpieczeństwa i ochronę zdrowia – powiedział Sebastian Brzoza, dyrektor działu Aplikacji i Wsparcia Technicznego na region Europy Wschodniej w Danfoss. – Teraz zmierzamy w stronę coraz większej digitalizacji naszych rozwiązań, by dzięki IoT zarządzanie parametrami budynku mogło odbywać się z dowolnego miejsca – dodał Sebastian Brzoza.

O Raporcie:

Raport State of Design & Make 2023 powstał na podstawie badania przeprowadzonego pod koniec 2022 roku przez Ipsos na zlecenie Autodesk. Jego celem jest dzielenie się różnymi perspektywami i wyzwaniami, z którymi spotykają się organizacje w tych branżach, oraz identyfikacja możliwości rozwoju.

Zakres opracowania obejmuje branże takie jak architektura, inżynieria, budownictwo, projektowanie przemysłowe, produkcja, gry i filmowanie, które łączą cyfrowe procesy projektowe z fizycznym tworzeniem rezultatów. Badanie obejmuje analizę zachowania odporności biznesów w ciągle zmieniającym się świecie, przyciągania, szkolenia i zatrzymywania wykwalifikowanej siły roboczej oraz osiągania zrównoważonych wyników. Wykorzystano dane z ankiet i wywiadów przeprowadzonych z liderami branży, futurystami i ekspertami, łącznie przebadano 2565 respondentów z różnych krajów świata. Raport można pobrać ze strony Autodesk | State of Design and Make 2023

tags:
open