Home IT&BIM PLATFORMA W CHMURZE iMODEL 2.0 I JEJ USŁUGA W CHMURZE iMODELHUB
PLATFORMA W CHMURZE iMODEL 2.0  I JEJ USŁUGA W CHMURZE iMODELHUB
0

PLATFORMA W CHMURZE iMODEL 2.0 I JEJ USŁUGA W CHMURZE iMODELHUB

0
0

Firma Bentley zapowiada platformę w chmurze iModel 2.0  i jej usługę w chmurze  iModelHub – automatyzującą synchronizację zmian, dostosowanie cyfrowe i realistyczną widoczność.

Płynnie nakłada się na bieżące procesy BIM wzmacniając usługę ProjectWise Design Integration w celu umożliwienia tworzenia cyfrowych procesów prac dla połączonych projektów i połączonych składników majątku trwałego.
Keith Bentley, założyciel spółki Bentley Systems, zapowiedział podczas Konferencji Year in Infrastructure 2017 — platformę w chmurze „iModel 2.0” i jej pierwsza usługę, iModelHub, które przyspieszą cyfryzację dla użytkowników usług ProjectWise Design Integration. Usługa w chmurze iModelHub nie wymaga zmian w istniejących aplikacjach czy procesach BIM i przywołuje specyficzne dla danej aplikacji „mosty iModel” automatycznie uruchamiane przez ProjectWise:

  • synchronizuje i rozpowszechnia zmiany dokonywane za pomocą branżowych aplikacji BIM;
  • semantycznie i fizycznie dostosowuje ich składowe komponenty cyfrowe; oraz
  • utrzymuje realistyczną widoczność dla kompleksowych i ciągłych przeglądów projektów dla wszystkich branż i uczestników projektu.

Synchronizacja zmian

Usługa ProjectWise Design Integration pełni kluczową rolę w dziedzinie współdzielenia pracy w 43 spośród najlepszych 50 firm projektowych z listy ENR. Zarządza ona opartymi na plikach procesami prac służącymi do realizacji projektu, które odpowiadają rolom umownym i które uznają asynchroniczny i często oderwany od siebie charakter dzielenia na pakiety projektu infrastrukturalnego i współpracy przy nim. Dodanie iModelHub pozwala wykorzystać usługi w chmurze Microsoft Azure w celu umożliwienia stworzenia w pełni połączonego projektu – synchronizującego wszystkie zaznaczone zmiany w projekcie i automatycznie aktualizującego złożony kontener iModel projektu do kompleksowych i ciągłych przeglądów projektu, zaznaczającego postępy i zagrożenia w cyfrowych procesach prac w różnych branżach.

iModelHub zapisuje wszystkie zmiany projektu na linii czasu i powiadamia  uczestników projektu, w oparciu o konfigurację obiegów prac ich ProjectWise, o dostępności odpowiednich zmian.  Uczestnicy mogą wybrać synchronizację (lub jej brak) do lub od odpowiednich etapów linii czasu i mogą wizualizować, podsumować, analizować i interpretować wpływ bieżących zmian.

Aby w pełni umożliwić analizę między wieloma projektami i w przypadku połączonych składników majątku trwałego można zaprogramować „agenta kontenera iModel” dla każdego przedmiotu analizy, aby był powiadamiany o zmianach na poziomie projektu przez iModelHub, i aby odpowiednio filtrował informacje pod kątem wydajnych przyrostowych aktualizacji dla usług „data lake” przedsiębiorstwa, zapewniając bezpieczną dostępność aktualnych danych modelu technicznego infrastruktury na potrzeby zapewniania zgodności i bezpieczeństwa.

Dostosowanie cyfrowe

Szeroko używane kontenery i-model („1.0”) firmy Bentley dla dokumentacji BIM zapewniają im samym natywną kompletność, ale to podejście nie było przewidziane dla agregacji i porozumienia między branżami. Przewaga kontenera iModel („2.0”) opiera się na usłudze w chmurze iModelHub i mostach iModel, które pozwalają osiągnąć maksymalne możliwe dostosowanie cyfrowe w kontenerach iModel.  

Most iModel dopasowuje informacje z natywnego formatu aplikacji do rejestru semantyki, konstrukcji, jednostek i współrzędnych iModelHub . Firma Bentley Systems zapewnia program iModel Bridge dla swoich aplikacji i dla innych powszechnie używanych aplikacji BIM, takich jak Autodesk REVIT, oraz zapewni API do tworzenia mostów z innych aplikacji.

Realistyczna widoczność w dowolnym miejscu

Dodając synchronizację zmian i dopasowanie cyfrowe do połączonego środowiska danych współdzielonego przez ProjectWise i usługi operacyjne AssetWise firmy Bentley, iModelHub zwiększa wartość cyfrowych procesów prac w obrębie połączonych projektów, połączonych składników majątku trwałego i usług „data lake” przedsiębiorstw oraz pomiędzy nimi. Platforma w chmurze iModel 2.0, zajmująca się dystrybucją i synchronizacją kopii kontenerów iModel w dowolnym miejscu, jest zaprojektowana jako wysoko skalowalna, w celu zapewnienia niezawodnej, powszechnej i asynchronicznej widoczności projektu. Na przykład nowa aplikacja Navigator Web firmy Bentley umożliwia każdemu uprawnionemu użytkownikowi korzystającemu z dowolnej współczesnej przeglądarki uzyskać bezpieczny dostęp do cyfrowych informacji o cyfrowych komponentach projektu i majątku trwałego za pomocą intuicyjnej immersji 3D. Widoczność immersyjna obejmuje dostosowanie modeli BIM i komponentów cyfrowych w obrębie ich kontekstu cyfrowego złożonego z gotowych do prac inżynierskich siatek rzeczywistości stworzonych przez oprogramowanie firmy Bentley ContextCapture do modelowania rzeczywistości, na przykład w oparciu o ciągłe pomiary wykonywane przez drony.

Po raz pierwszy realizacja projektów i dzielenie prac na pakiety mogą niezawodnie i odpowiedzialnie „zindustrializować” BIM przy wsparciu koniecznego śledzenia i przy zarządzaniu ciągłymi zmianami za pomocą procesów prac projektowych i budowlanych oraz realistycznego wglądu przeglądów projektu w bieżący status projektu i miejsca budowy. Po raz pierwszy to w pełni połączone środowisko danych może umożliwić cyfrowym modelom inżynierskim służenie jako cyfrowe DNA dla modelowania wydajności infrastrukturalnego majątku trwałego, połączone z danymi wejściowymi technologii operacyjnych i usługami „data lake” przedsiębiorstw za pomocą wiodących na rynku usług AssetWise firmy Bentley do zapewniania niezawodności i analiz operacyjnych.

Perspektywa Keitha Bentleya

Keith Bentley powiedział: „Przewiduję przyspieszający ekosystem innowacji dla prawdziwie cyfrowych procesów prac otaczający infrastrukturalny majątek trwały, powstały dzięki pomocy naszej platformy w chmurze „iModel 2.0”.  Naszym pierwszym priorytetem służącym osiągnięciu tego było umożliwienie istotnych usprawnień w realizacji projektów infrastrukturalnych i wyników wydajności majątku trwałego bez potrzeby zmiany obecnych procesów BIM. Usługi w chmurze iModelHub zapewniają rozwiązanie dla wielu wyzwań technicznych w zakresie infrastruktury, gdzie modelowanie BIM stworzyło potencjał do rozwoju, ale gdzie brak dostosowania informacji ogranicza ich wartość.  W rzeczy samej opracowaliśmy platformę w chmurze iModel 2.0 w taki sposób, aby zaszczepić dostosowanie cyfrowe, odpowiedzialność i synchronizację oparte na zmianach i realistyczną widoczność jako jej podstawowe zasady. Najlepszą informacją jest to, że użytkownicy ProjectWise Design Integration mogą skonfigurować swoje mosty iModel w taki sposób, aby łączyły się one z iModelHub bez dodatkowego szkolenia użytkowników lub zmiany ich istniejących aplikacji i procesów prac — oraz bez wprowadzania ryzyka do ich projektów. Podejrzewam, że nawet w najmniej optymistycznym wariancie sama wartość wizualizacji opartej na zmianach otrzymywanych za pomocą Navigator Web okaże się na tyle niezbędna, że większość organizacji nie będzie chciała już realizować żadnego projektu bez niej.

Chciałbym osobiście zaprosić organizacje, które chciałyby jako pierwsze skorzystać z tego rozwiązania, do zaangażowania nas i iModelHub do pracy przy cyfryzacji!

Więcej informacji na temat platformy w chmurze iModel 2.0 i usłudze w chmurze iModelHub można znaleźć w białej księdze.


O Bentley Systems

Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację infrastruktury. Firma Bentley wykorzystuje mobilność informacji w celu poprawienia wydajności wykorzystania zasobów, wykorzystując zalety modelowania informacji przez zintegrowane projekty zorientowane na inteligentną infrastrukturę. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikację MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy w ramach zintegrowanych projektów oraz usługi operacyjne AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych – i uzupełniane są przez kompleksowe usługi zarządzane oferowane za pośrednictwem dostosowanych Planów Sukcesów.

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2011 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year In Infrastructure, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży. Zapraszamy do przejrzenia  zbioru innowacyjnych projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

open