Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 dr hab. inż. Andrzej Minasowicz – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
dr hab. inż. Andrzej Minasowicz  – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

dr hab. inż. Andrzej Minasowicz – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

dr hab. inż. Andrzej Minasowicz – Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-zawodowym zrzeszającym kadrę budownictwa. Jego celem generalnym jest przygotowywanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej i ich promowanie. Stowarzyszenie działa od 2005 roku.


ANDRZEJ MINASOWICZ – dr hab. inż., absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej PW (WIL-PW) w Instytucie Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej. Na studiach odkrył, że budownictwo to nie tylko technologia i wykonawstwo robót budowlanych, ale również organizacja i zarządzanie w prowadzeniu projektów budowlanych. Swoją karierę związał z pracą na WIL-PW, uzyskując kolejne stopnie naukowe. W swoich pracach naukowych poruszał tematy organizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz oceny ryzyka na poszczególnych etapach tego procesu. Działał aktywnie na rzecz WIL-PW, pełniąc m.in. funkcję Prodziekana ds. Rozwoju. Oprócz pracy naukowej był związany z praktyką budownictwa, m.in. przy budowie Rafinerii Gdańskiej oraz w pracy w Iraku na kontrakcie Polimexu przy projekcie „Budowa 80 podstacji energetycznych w Iraku”. Po tym czasie uzyskał uprawnienia budowlane. Był jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa – PSMB, które ściśle współpracuje z WIL-PW. W wyniku tej współpracy opracowano wiele projektów dydaktycznych promujących i doskonalących umiejętności menedżerskie w budownictwie, co zaowocowało uzyskaniem finansowania z UE. Wśród tych projektów należy wymienić wieloletni projekt „Biblioteka Menadżerów Budowlanych”, w którym opracowano 32 podręczniki z zakresu doskonalenia wiedzy menedżerskiej w budownictwie. Jest założycielem Studium Podyplomowego „Zarządzanie w Budownictwie” na WIL. PSMB jest członkiem europejskiej organizacji AEEBC, do której należy 16 europejskich stowarzyszeń menedżerów budowlanych.

PQ
open