Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Janusz Signetzki – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Janusz Signetzki – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Janusz Signetzki – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Janusz Signetzki – Prezes Zarządu WPIP Construction Sp. z o.o.

Miniony rok był dla nas bardzo intensywny. W tym czasie ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku, realizując wiele różnorodnych projektów dla renomowanych zagranicznych oraz krajowych inwestorów. Były to kontrakty polegające na budowie powierzchni magazynowych typu big box i small business units oraz produkcyjnych. Zakończyliśmy ponadto realizację hali widowiskowo-sportowej w Nowej Soli, co doskonale pokazuje, że rozwijamy się również w innych obszarach. Rok 2023 był dla nas szczególny także z innych powodów. Obchodziliśmy 30-lecie istnienia, ponadto zainicjowany został proces stworzenia Grupy Kapitałowej WPIP, która zgodnie z jej strategią będzie prowadzić działalność w branżach mających kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. WPIP Construction odgrywa w jej strukturach bardzo istotną rolę. Jestem zaszczycony, że od października mam okazję pełnić funkcję prezesa zarządu firmy.


JANUSZ SIGNETZKI – Prezes Zarządu WPIP Construction. Członek komisji rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Ukończył budownictwo na Politechnice Poznańskiej oraz zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Posiada uprawnienia budowlane. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (obszar badawczy: konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych). Z WPIP jest związany od 1999 r., gdzie od 2009 do 2023 r. piastował stanowisko wiceprezesa zarządu.

PQ
open