Home Tag "JEMS"

BUILDER EXCLUSIVE & QUAITY – JEMS LAYERS

Szymon Kurek
0
W dniach 3 listopada – 9 grudnia tego roku w prestiżowej Architektur Galerie Berlin przy Karl Marx Allee 96. Architektur Galerie Berlin odbędzie się wystawa organizowana przez polską pracownię architektoniczną JEMS. Wydarzenie towarzyszy finalizacji budowy ambasady Polski w Berlinie. Pracownia JEMS w myśl hasła LAYERS podczas wystawy zaprezentuje swój dorobek, a także osiągnięcia i możliwości partnerów zaangażowanych w cały proces powstawania ambasady. Specjalnie na tę okazję „Builder” przygotował wyjątkową publikację.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: The upcoming exhibition by JEMS at the Architektur Galerie Berlin

JEMS Architekci przedstawiają wystawę „Warstwy” w Architektur Galerie Berlin

Szymon Kurek
0
W dniach 3 listopada - 9 grudnia 2023 r. prestiżowa berlińska Architektur Galerie będzie gościć wystawę „Warstwy”, przygotowaną przez warszawskie biuro architektoniczne JEMS Architekci. W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań gospodarczych, społeczno-politycznych oraz środowiskowych, architektura współczesna koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań technicznych i ideowych, dostosowując się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Jednakże, równocześnie, tradycyjne pojęcie architektury jako sztuki budowania trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych obiektów ulega erozji.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość

The Layers that make up the whole

Szymon Kurek
0
The upcoming exhibition organized by the Polish architectural firm JEMS is an opportunity to showcase the achievements and capabilities of the partners involved in the entire process of creating the Polish Embassy in Berlin. All under the motto: LAYERS that refer not only to the material, but also to the spirit of cooperation.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: The upcoming exhibition by JEMS at the Architektur Galerie Berlin

The Matter of Layers: The upcoming exhibition by JEMS at the Architektur Galerie Berlin

Szymon Kurek
0
Facing the economic, socio-political or environmental changes and crises, contemporary architectural discourse is predominantly focused on technical and ideological solutions for evolving external conditions. This means that, at the same time, the classical understanding of architecture as the art of building, of creating durable, simple, timeless and universal objects, is disappearing.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers. Wystawa JEMS w Architektur Galerie Berlin

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

Szymon Kurek
0
Budowa Polskiej Ambasady w Berlinie to realizacja ważnego wizerunkowo budynku, a także okazja do zaprezentowania osiągnięć i możliwości partnerów zaangażowanych w cały proces budowy obiektu. Wszystko w myśl hasła: LAYERS – warstw, które odnoszą się nie tylko do materialnego tworzywa, które inicjuje widzialną strukturę wnętrza i zewnętrza budowli, ale też do ducha współpracy.
a717KJ5Gxg4Ah5

Grupa Echo Investment poszerza raportowanie ESG

The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość

Szymon Kurek
0
Globalne zmiany gospodarcze i społeczne, a także kwestie środowiskowe, są dogłębnie omawiane we współczesnym dyskursie architektonicznym. Jednak praktyczne wdrażanie ma tendencję do promowania rozwiązań technicznych dla tych szybko zmieniających się okoliczności. Często te techniczne rozwiązania wymagają większych interwencji technologicznych, potencjalnie powodując nowe wyzwania lub zużywając więcej zasobów. Jednocześnie zanika podstawowa koncepcja architektury jako sztuki konstruowania trwałych, prostych i uniwersalnych struktur. Kultura budowlana, która harmonizuje użyteczność, formę, materiał i otoczenie, jest stopniowo zastępowana przez "systemy" zależne od złożonej technologii, usprawnionych procesów funkcjonalnych i zewnętrznych źródeł energii.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers. Wystawa JEMS w Architektur Galerie Berlin

The Matter of Layers. Wystawa JEMS w Architektur Galerie Berlin

Szymon Kurek
0
Po wielu latach kończy się budowa Polskiej Ambasady w Berlinie przy alei Unter den Linden. Realizacja w niezwykle prestiżowej lokalizacji, ważnego wizerunkowo budynku, jest okazją do zaprezentowania wybranych prac naszej pracowni, które łączą, jak uważamy, wspólny sposób myślenia o architekturze. Tytuł LAYERS – warstwy, nie odnosi się jedynie do materialnego tworzywa, którym często posługujemy się tworząc strukturę wnętrza i zewnętrza budowli. Nakładające się plany poszczególnych warstw fasad (Agora, Ambasada), struktura konstrukcyjnych tarcz, podciągów, jest często silnie obecnym wizualnie elementem naszej architektury. Warstwy te wyznaczają strefę pośrednią pomiędzy otoczeniem i funkcjonalnym wnętrzem tworząc użytkową (dziedzińce agory, dziedzińce ambasady) lub buforową strefę pośrednią. Wizualnie kadrują widoki, wprowadzają sekwencję pomieszczeń, technicznie dają ochronę przed światłem i nadmiernym nagrzewaniem.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Layers that make up the whole

open