Home JEMS LAYERS The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość
The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość
0

The Matter of Layers: Zrównoważony rozwój, otwartość, wielowymiarowość

0
0

Globalne zmiany gospodarcze i społeczne, a także kwestie środowiskowe, są dogłębnie omawiane we współczesnym dyskursie architektonicznym. Jednak praktyczne wdrażanie ma tendencję do promowania rozwiązań technicznych dla szybko zmieniających się okoliczności. Często owe techniczne rozwiązania wymagają większych interwencji technologicznych, potencjalnie powodując nowe wyzwania lub zużywając więcej zasobów. Jednocześnie zanika podstawowa koncepcja architektury jako sztuki konstruowania trwałych, prostych i uniwersalnych struktur. Kultura budowlana, która harmonizuje użyteczność, formę, materiał i otoczenie, jest stopniowo zastępowana przez „systemy” zależne od złożonej technologii, usprawnionych procesów funkcjonalnych i zewnętrznych źródeł energii.

Na tym tle JEMS Architekci prezentują sześć projektów skoncentrowanych na pogodzeniu zrównoważonego rozwoju, otwartości i wielowymiarowości. Aby osiągnąć te cechy, praktyka często pracuje z „warstwami”, które są ustrukturyzowane i uszeregowane według określonych celów projektowych. Mogą one służyć jako namacalne i idealne materiały budowlane, oznaczać funkcjonalne nakładki, rozszerzać granice między przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umożliwiać tworzenie różnych stref klimatycznych w budynku. Poza konkretnymi, wymiernymi cechami, warstwy te kształtują również znaczenie kulturowe, a w najlepszym przypadku przyczyniają się do ludzkiego wymiaru architektury. Działając zgodnie, ujawniają integralną, holistyczną wizję współczesnej architektury, w której wszystkie elementy są w równowadze.

Założona w 1988 roku w Warszawie pracownia JEMS Architekci jest jedną z pierwszych prywatnych firm architektonicznych w Polsce i od tego czasu stała się jedną z najbardziej utytułowanych w kraju. Do jej najbardziej znanych projektów należą: wydawnictwo AGORA w Warszawie (2002), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2014), Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (2015) oraz rewitalizacja Browarów Warszawskich (2021). W 2013 roku JEMS wygrał konkurs na projekt nowego budynku Ambasady RP w Berlinie, którego ukończenie planowane jest na koniec 2023 roku.


Agenda:

2 listopada 2023, 19:00

Otwarcie:
Powitanie: Ulrich Müller
Wprowadzenie: Claus Käpplinger

7 grudnia 2023, 19:00
The Matter of Layers: Maciej Miłobędzk, Marcin Sadowski, Marcin Szczelina


The Matter of Layers. Wystawa JEMS w Architektur Galerie Berlin

SKANSKA

ECHO INVESTMENT

ZUMTOBEL

GEZE

INSTYTUT POLSKI W BERLINIE

PROGRESS ARCHITECTURE

POLNISCHES INSTITUT BERLIN

BUILDER

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO NIEMIECKIEJ

PARTNERZY MEDIALNI:

BUILDER

ARCHITEKTURA MURATOR

tags:
open