Home Architecture Design REWITALIZACJA Z NIZIO DESIGN
REWITALIZACJA Z NIZIO DESIGN
0

REWITALIZACJA Z NIZIO DESIGN

0
0

Poznaliśmy trzy nowe projekty pracowni Nizio Design International związane z rewitalizacją miast. Takie koncepcje opracowano dla Łęczycy, Kraśnika i Janowa Lubelskiego.

Przygotowana dla Łęczycy koncepcja rewitalizacji to narzędzie do realizacji strategicznych celów miasta. W toku analiz przestrzennych i analiz dokumentów wyodrębniono zagadnienia i obszary istotne dla rozwoju miasta: rekreacja, sport i turystyka, historia, dorobek kulturowo-architektoniczny XX w. oraz infrastruktura poprzemysłowa.

Koncepcja rewitalizacji terenu Zalewu w Kraśniku zakłada reorganizację i modernizację przestrzeni oraz stworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum z infrastrukturą hotelową, gastronomiczną, edukacyjną, sportową i rozrywkową. Projekt przewiduje wykorzystanie lokalnych materiałów, inspirację wytwórczą oraz historyczną tożsamością miasta do stworzenia obiektów wtopionych w naturalny ekosystem doliny rzeki Wyżnicy i Wyżnianki. Przestrzeń podzielono na strefy inspirowane procesem wytwarzania cegły: glinianą, drewnianą oraz ceglaną.

Opracowana dla Janowa Lubelskiego koncepcja dotyczy rewitalizacji miejskiego rynku wraz z koncepcją nowego budynku wielofunkcyjnego i dworca autobusowego. Przewidziane jest m.in. wprowadzenie jednolitych elementów wykończenia.

Projekt „Lapidarium. Magazyn Detalu Architektonicznego” to jeden z efektów współpracy pracowni Mirosława Nizio z miastem Łódź. Rewitalizacja modernistycznego budynku przy ul. Kościuszki 19 zakłada przywrócenie niszczejącej perły architektury do życia i nadanie jej nowych funkcji. Lapidarium ma być miejscem warsztatowym o charakterze edukacyjnym oraz wizerunkowym o unikatowym walorze ekspozycyjnym.

open