Home News Warszawa przyszłości
Warszawa przyszłości
0

Warszawa przyszłości

0
0

Przyszłość Warszawy, zwłaszcza w kontekście planowanej przez Urząd Miasta strategii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby tworzenia centrów lokalnych to główne zagadnienia III edycji konferencji Warsaw Days – największego branżowego wydarzenia w stolicy.

10 maja Centrum Nauki Kopernik stało się miejscem spotkań architektów, urbanistów, inwestorów, przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych społeczności. III edycja konferencji Warsaw Days, organizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, pod hasłem Warszawa przyszłości stała się tematem ożywionych dyskusji uczestników, zarówno w kwestiach dotyczących prognozy demograficznej, jak i zagrożeń dla dalszego rozwoju stolicy.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili jednak, że dalszy rozwój miasta uzależniony jest od jego zdolności do pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy, które mają za zadanie przyciągnąć do stolicy  nowych mieszkańców. A to właśnie  ich potrzeby powinny wyznaczać kierunki rozwoju. Jak podkreślił wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, przyszłość stolicy to zatem dążenie do stworzenia miasta policentrycznego, które umożliwi aktywizację mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu. Takie  plany pozwoli  realizować program  tworzenia  centrów  lokalnych,  o  którym w szerszym kontekście mówiła prezentacja wiceprezydenta Michała Olszewskiego.

Prezes  PZFD  Grzegorz  Kiełpsz  zapewnił  natomiast,  że  potencjał  inwestorów  prywatnych  jest wystarczający dla zaspokojenia  przyszłych  potrzeb  mieszkaniowych  Warszawy, a  jednocześnie nie wykluczył  włączenia się deweloperów w realizację programu budowy mieszkań na wynajem dla osób mniej zamożnych. Ważnym elementem planowanej strategii jest również temat scalanie  miasta,  oddawanie przestrzeni  miejskiej  pieszym  i  rowerzystom,  dalszy  rozwój  komunikacji  miejskiej  oraz modernizacja  istniejących obszarów zieleni miejskiej. Mieszkańcy Warszawy oczekują nie tylko miasta  przyjaznego,  ale  przede  wszystkim  zielonego.  Dlatego  opracowywana  strategia  kładzie szczególny nacisk na realizację działań, które poprawią jakość życia i sprawią, że stolica stanie się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem  do życia  w niczym nie ustępując takim metropoliom jak Berlin czy  Madryt,  który  w  tym  kontekście  pojawia  się  nieprzypadkowo.  To właśnie stolica Hiszpanii jest jednym z tych miast, które  stawiają  na  zrównoważony rozwój w oparciu okonkretną strategię. Warszawa ma więc na kim się wzorować. – Cieszę  się,  że  mogę  być  w Warszawie w chwili, gdy toczy się tu tak inspirująca dyskusja  –  podkreślił w czasie konferencji gość  specjalny  wydarzenia  –  założyciel  i  honorowy  prezes  „Fundation  Metropoli”  Alfonso Vegara.

open