Home Architecture Design INSPIRACJE W ARCHITEKTURZE CZ.1
0

INSPIRACJE W ARCHITEKTURZE CZ.1

0
0

Poszukiwanie formy. Każda forma ma swój motyw przewodni. Inspiracje w architekturze, nowy cykl na łamach „Buildera”, to rozważania o twórczym poszukiwaniu i kształtowaniu form architektonicznych oraz form konstrukcyjnych.

Kolejne, coraz bardziej wizjonerskie eksperymenty z formą architektoniczną najsilniej są związane z rozwojem statyki i nowych materiałów konstrukcyjnych, niemniej jednak nie można pominąć także ważnego humanistycznego aspektu poszukiwań, które następują pod wpływem zmian społecznych. W ich centrum znalazł się człowiek, jego kondycja i miejsce w świecie materialnym i naturalnym. Widoczne są olbrzymie zmiany w kształtowaniu form budownictwa, jakie nastąpiły w XX i na początku XXI wieku pod wpływem nowych możliwości technologicznych, jak również reorientacji w doktrynie ochrony środowiska naturalnego. Twórcy, do których zaliczają się także architekci, podejmują się coraz śmielszych wyzwań, a współczesne realizacje pokazują, jak liczne oraz różne, technicznie i konstrukcyjnie, są próby poszukiwania nowych form, nawet jeśli uwzględnić bardzo wiele wymagań stawianych obecnie architekturze, np. w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji. Analiza tych rozwiązań pozwala na wyodrębnienie reguł kształtowania zupełnie nowych, nieznanych dotąd form i układów konstrukcyjnych na tle problematyki związanej z projektowaniem, procesem projektowym i realizacyjnym, choć większość z najbardziej nowatorskich wizji pozostaje wciąż w fazie projektowej. Reguły te są często inspirowane różnymi wątkami przewodnimi, np. wzorami i kształtami występującymi w przyrodzie, plastycznością form i procesów życia, abstrakcyjną złożonością i celowym zniekształceniem, sugerującym odejście od intuicyjnych zasad statycznych, rytmami i geometrią oderwaną od wcześniejszych konwencji. Poszukiwania te są prowadzone w różnych, nawet odległych od siebie wątkach projektowania architektury, nasuwają się jednak pytania, w jakim zakresie budownictwo nowych form, oryginalnych i niepowtarzalnych, opartych na nieznanych dotąd zasadach konstruowania, jest atrakcyjne i uzasadnione w kontekście problemów ochrony środowiska, jakie są obecnie możliwości takiego budownictwa i czy są one w pełni wykorzystywane, a także jakie są perspektywy kształtowania nowatorskich form w architektury współczesnej.

CZYTAJ DALEJ >>

open