Home Inwestycje KREATYWNOŚĆ – DRUGIE IMIĘ PRAGI
KREATYWNOŚĆ – DRUGIE IMIĘ PRAGI
0

KREATYWNOŚĆ – DRUGIE IMIĘ PRAGI

0
0

Odpadające tynki i niszczejące kamienice? Obraz zaniedbanej Pragi powoli odchodzi do lamusa. Kolejnym argumentem mającym potwierdzić wartość prawobrzeżnej części miasta oraz jej niepowtarzalny klimat staną się bez wątpienia powstające w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy Centra Kreatywności. Tu, przy ulicy Targowej 56, wnętrza wyremontowanych kamienic już wkrótce zamienią się w pracownie twórcze, w których młodzi ludzie będą mogli realizować najodważniejsze i najbardziej nowatorskie pomysły.

Opuszczona kamienica wielorodzinna przy ul. Targowej 56. To tutaj już wkrótce zrealizowana zostanie jedna z priorytetowych inwestycji miejskiego programu rewitalizacji Pragi.

Inwestycja w mieszkańców
Jesienią niszczejący budynek odżyje jako Centrum Kreatywności, czyli inkubator dla start-upów sektora kreatywnego. Dzięki projektowi zabytkowa kamienica nie tylko odzyska dawny blask, ale przede wszystkim stanie się kolejnym punktem wsparcia dla kreatywnej przedsiębiorczości, integrującym warszawskie inicjatywy i działania ukierunkowane na jej rozwój.
Budynek przy ul. Targowej 56 od 1867 roku jest nieodłączną częścią praskiej panoramy. Ocalawszy z wojennych bombardowań, w latach 90. został oficjalnie wpisany na listę warszawskiego rejestru zabytków. Wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, już niedługo otworzy się jako nowoczesne zaplecze dla działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu stolicy. – Warszawa rozwija się nie tylko dzięki inwestowaniu w drogi i mosty, ale przede wszystkim dzięki inwestowaniu w jej mieszkańców. By warszawska gospodarka była nowoczesna i konkurencyjna, musimy stwarzać jej dobre warunki i coraz to nowsze narzędzia wspierające rozwój innowacyjnych, kreatywnych firm – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Przestrzeń pomysłów
Miejsce powstaje przede wszystkim z myślą o młodych przedsiębiorcach. Ma stać się przestrzenią dla spotkań sektora biznesu ze środowiskami kreatywnymi. Wszystko po to, by idea przedsiębiorczości mogła owocować w przyszłości, a mieszkańcy rozwijali się wraz ze swoją dzielnicą. Przedsięwzięcie wpisuje się w Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy, który jest jednym ze strategicznych projektów miejskich. – Po działającym od 2013 roku Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności na warszawskiej Pradze będzie kolejną miejską placówką oferującą kompleksową pomoc – miejsce do pracy, wiedzę, możliwości nawiązania kontaktów z potencjalnymi parterami lub klientami. Centrum to też jeden z największych naszych projektów związanych z rewitalizacją tej okolicy – dodaje wiceprezydent.
W kompleksie znajdą się zarówno pomieszczenia biurowe oraz przestrzenie konferencyjno- -wystawiennicze o łącznej powierzchni 550 m2, jak i strefa wypoczynku z kawiarnią, w której twórcy będą mogli spotykać się z klientami w mniej formalnej atmosferze. Jedną z najważniejszych części obiektu będą pracownie twórcze, zapewniające sprzyjające warunki dla swobody twórczej i rozwoju innowacyjnych pomysłów. Dla większego komfortu pracy w budynku zlokalizowane będą także punkty usługowe, zaplecze magazynowe oraz specjalna strefa zabaw dla dzieci.

Wiele inicjatyw, jedno Centrum
Pomieszczenia Centrum Kreatywności mieścić się będą we wnętrzach trzykondygnacyjnej kamienicy oraz oficyny północnej, jak i nowym skrzydle południowym. Całość została zaprojektowana tak, by stworzyć dogodne połączenia komunikacyjne na wszystkich poziomach budynku. Wewnątrz powstał zadaszony dziedziniec, który od strony wschodniej zamyka nowoczesna, przeszklona fasada. Ta centralna część obiektu ma służyć nie tylko chwilom relaksu, ale również organizacyjnemu wsparciu takich wydarzeń jak targi, aukcje czy pokazy mody. Zadaszenie dziedzińca zostało pokryte świetlikiem o łącznej powierzchni ponad 350 m2.
Koszt projektu Centrum Kreatywności to blisko 30 milionów zł, z czego ponad 25 milionów zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obiekt zostanie uruchomiony jesienią 2016 roku.

Stara-nowa Praga
Przywracanie kamienicom ich utraconego blasku przy jednoczesnej trosce o funkcjonalność obiektów to wymagające zadanie. Pomysł na rewitalizację poprzez tworzenie przestrzeni kreatywnej wydaje się jednak na tyle obiecujący, że miasto nie poprzestaje na jednym projekcie. W ramach dalszych działań i strategii podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej na Pradze wkrótce powstanie drugie, bliźniacze Centrum Kreatywności. Obiekt zostanie zlokalizowany w zespole budynków przy ul. Inżynierskiej 3 oraz oficynie przy Targowej 80, wspólnie tworzących dawne Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka. Kamienica, powstała około 1910 roku i stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w. Niezniszczona w czasie działań wojennych, została wpisana do rejestru zabytków w 1982 r. Rewitalizacja kompleksu to także nie lada wyzwanie. Podczas pożaru w 2013 r. drewniane elementy oficyny uległy spaleniu lub zwęgleniu, wobec czego musiały zostać usunięte. Udało się jednak odzyskać oryginalną cegłę, która teraz posłuży jako materiał do odtworzenia stanu pierwotnego. Z duchem dzielnicy Ambicją autorów projektu jest przywrócenie kamienicy jej zabytkowych walorów przy jednoczesnym zachowaniu, o ile to możliwe, autentycznej substancji budynku, decydującej o jego specyfice architektonicznej. Elewacja zachowa oryginalny wygląd, niezmieniony pozostanie także przemysłowy charakter, który niewątpliwie stanowić będzie walor adaptowanych wnętrz. Koszt inwestycji, podobnie jak w przypadku Centrum Kreatywności Targowa 56, wyniesie około 30 milionów zł, a planowany czas realizacji projektu obejmuje lata 2016-2019.
13 czerwca 2016 r. budynek Centrum Kreatywności uzyskał pozytywną decyzję na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
Nowo powstające Centrum Kreatywności przy Targowej 56 oraz planowany kompleks przy Inżynierskiej 3 będą prezentować wspólny profil działalności. Także tutaj do dyspozycji mieszkańców przygotowane zostaną warsztaty, pracownie i biura open space. Wspólnym motywem przewodnim będzie wykorzystanie lokalnego rzemiosła artystycznego, a zatem możliwość zorganizowania modelarni, zakładów stolarskich i tapicerskich, szwalni, pracowni tkacko- krawieckich czy też warsztatów ślusarskich oraz elektronicznych.

Co to jest Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 roku?
Jesienią 2015 r. został przyjęty przez radnych stolicy Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Działania w ramach nowego programu skupiają się w trzech dzielnicach (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek) na 6 obszarach: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tysięcy osób (tyle, ile np. w Płocku). Warszawa przeznaczy na ten cel 1,4 miliarda zł.
To pierwszy dokument w mieście, który w tak kompleksowy sposób przedstawia dogłębną analizę tych rejonów, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony są to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej – zaproponowane zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu
i gospodarki oraz integrację społeczności lokalnych i wsparcie mieszkańców. Ta pomoc ma polegać m.in. na podnoszeniu aktywności zawodowej mieszkańców, na zapobieganiu wykluczeniu dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych i seniorów.

Katarzyna Pieńkowska
Urząd m.st. Warszawy

open