Home Inwestycje CIEPLEJ NA PRAWYM BRZEGU WISŁY
CIEPLEJ NA PRAWYM BRZEGU WISŁY
0

CIEPLEJ NA PRAWYM BRZEGU WISŁY

0
0

Po raz pierwszy w powojennej historii Warszawy prawa strona miasta znalazła się w centrum uwagi. Zintegrowany Program Rewitalizacji, opracowany przez władze miasta w procesie konsultacji z mieszkańcami i ekspertami, przewiduje szereg kompleksowych działań, które mają wzmocnić rozwój Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka. To ogromna szansa dla tej części miasta – na ocalenie dziedzictwa, historii i niepowtarzalnej atmosfery dobrego sąsiedztwa.

Najważniejszymi aspektami procesu rewitalizacji są poprawa warunków życia mieszkańców Pragi-Północ, Pragi- -Południe i Targówka oraz zwiększenie ich wpływu na kształt przestrzeni wspólnej.

– Rewitalizacja jest niezwykle złożonym i delikatnym procesem. Wielowymiarowa, rozległa zmiana zachodzi na żywym organizmie – mieście, jego ulicach, domach, zabytkach i instytucjach użyteczności publicznej. Oprócz przedsięwzięć infrastrukturalnych i modernizacyjnych równolegle realizowane są projekty o szczególnym znaczeniu – społeczne, kulturalne, sportowe, angażujące sąsiadów, niezrzeszone dotychczas grupy mieszkańców – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Każda decyzja, która zapada w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, przekłada się na zmianę warunków życia mieszkańców i mieszkanek obszarów rewitalizowanych.

Domy w sieci
Jednym z kluczowych założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. jest podłączenie ok. 5 tys. lokali do centralnego ogrzewania. To operacja na niespotykaną do tej pory skalę w kontekście ogólnopolskim. Efektem będą realne comiesięczne oszczędności lokatorów budynków ogrzewanych do tej pory przy wykorzystaniu pieca węglowego lub prądu. To także spokojniejszy sen w domu bezpiecznym i ciepłym całą dobę. Nie wolno zapominać o ogromnej korzyści dla środowiska naturalnego, raczyli o redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń.
Pierwszy etap programu podłączania lokali mieszkalnych do centralnego ogrzewania rozpoczął się w 2010 r. W ciągu sześciu lat w trzech dzielnicach objętych obecnie Zintegrowanym Programem Rewitalizacji – Pradze-Północ, Pradze-Południe oraz Targówku – podłączono do centralnego ogrzewania i ciepłej wody ponad 2 tys. lokali w budynkach znajdujących się w zasobach m.st. Warszawy.
Zanim sieciowe ciepło rozgrzeje prawobrzeżne domy, każdy z budynków musi zostać wyposażony w węzeł ciepłowniczy i instalację, a lokale w grzejniki. Sam budynek musi zostać także podłączony do sieci, którą trzeba najpierw rozbudować. Program pod łączeń przygotowany i realizowany jest we współpracy ze spółką Veolia Energia Warszawa S.A., do której należy miejska sieć ciepłownicza. Do sieci mogą zostać podłączone także budynki prywatne czy wspólnoty mieszkaniowe.
– W trakcie najbliższych czterech miesięcy planujemy podłączenie kilkunastu nieruchomości na obszarze rewitalizowanym. Do końca roku przygotujemy instalacje w 349 lokalach mieszkalnych – zapowiada Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Remonty i modernizacje
Działania modernizacyjne realizowane przez m.st. Warszawę zlokalizowane w obrębie obszaru rewitalizowanego w dużej mierze dotyczą obiektów zabytkowych. Ponad 70% modernizowanych budynków znajduje się w rejestrze lub w ewidencji zabytków.
Prace remontowe będą polegały głównie na doposażaniu budynków oraz na poprawie ich stanu technicznego. W wielu prawobrzeżnych kamienicach zostaną wzmocnione fundamenty, powstanie izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma, zostaną wymienione lub wzmocnione stropy, naprawione więźby dachowe, wymienione pokrycia dachowe, wyremontowane i docieplone elewacje. W wielu przypadkach odtworzone lub wyremontowane zostaną balkony, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Pustostany do remontu
Stan techniczny niektórych kamienic jest na tyle zły, że stoją niezamieszkane. Mieszkańcy musieli zostać z nich przeprowadzeni do innych budynków. Zintegrowany Program Rewitalizacji zakłada gruntowne remonty tych obiektów. Zajmą się tym miejskie spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które oprócz remontów budynków już istniejących wybudują nowe mieszkania czynszowe. Łącznie wraz z inwestycją realizowaną przez dzielnicę Targówek w ten sposób ma powstać ok. 1690 lokali mieszkalnych.
Mieszkania te będą przeznaczone w szczególności dla osób, które mają zbyt wysokie dochody, aby starać się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, a spełniają przynajmniej jeden z warunków:
• znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej obejmującej m.in. niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania;
• zamieszkują w budynkach objętych działaniem dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, a w przeszłości były skierowane do zamieszkiwania w tych budynkach przez miasto.
W kilku budynkach modernizacja zostanie przeprowadzona z myślą o stworzeniu w nich międzypokoleniowych centrów aktywności seniorów. Między innymi zabytkowa kamienica przy ul. Stalowej 29 na Pradze-Północ, która powstała w 1912 r.
– Głównym i nowatorskim założeniem remontu Stalowej 29 jest stworzenie domu międzypokoleniowego. W przyszłości zamieszkają w nim seniorzy, osoby młode oraz dzieci i młodzież. Projekt zakłada stworzenie mieszkań, ale także pomieszczeń wspólnych, pozwalających żyć trzem pokoleniom w dobrym sąsiedztwie – podkreśla Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Budownictwo społeczne non profit
Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą także przygotowywały lokale z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu polityki społecznej i lokalowej oraz kultury i sektora kreatywnego. Program zakłada stworzenie pracowni i biur dla organizacji kulturalnych oraz małych sal warsztatowych na działania w obszarze kultury. Powstaną także lokale, w których w przyszłości będą prowadzone działania aktywizujące i integrujące seniorów oraz osoby niepełnosprawne.
Zintegrowany Program Rewitalizacji zakłada także budowę, modernizację lub remont budynków i lokali usługowych. Operatorami tak powstałego zasobu będą organizacje społeczne non profit. Takie założenie ma niewątpliwie walor miasto- i kulturotwórczy. W przyszłości wyremontowane lokale będą bazą dla działalności społecznej.
W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 r. m.st. Warszawa wyremontuje 164 kamienice, w tym blisko 3 tys. lokali. To przedsięwzięcie bez precedensu od czasów powojennej odbudowy Warszawy.

open