EGCODORN
0

EGCODORN

0
0

Trzpienie do przenoszenia sił poprzecznych w przerwach dylatacyjnych. W dzisiejszych czasach ważne jest, by projektować szybko, tanio i bezpiecznie. Coraz więcej projektów realizowanych jest według formuły Design&Build, czyli „zaprojektuj i buduj”, mającej na celu zminimalizowanie czasu ukończenia inwestycji.

Przyjmując taki sposób realizacji, konieczna jest pełna mobilizacja i współpraca wszystkich stron: od projektanta po wykonawcę.

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego muszą korzystać z pewnych, sprawdzonych rozwiązań systemowych, by nie hamować i nie blokować postępu prac. Pod szczególnie dużą presją znajdują się w takim przypadku projektanci, którzy muszą projektować szybko i bezpiecznie. Nie ma tu miejsca na eksperymenty. Konieczne są gotowe, proste w projektowaniu i wykonaniu technologie, rozwiązania i produkty. Projektując i budując duże, skomplikowane konstrukcyjnie obiekty, nie sposób uniknąć podziału ich na mniejsze fragmenty, wprowadzając przerwy – dylatacje. Ich zastosowanie jest konieczne nie tylko ze względu na wymogi konstrukcyjne – spowodowane nierównomiernym osiadaniem, rozszerzalnością konstrukcji na skutek zmian temperatury, skurczu i pełzania betonu, ale również ze względu na organizację pracy i modułowość całego projektu. Dzięki wprowadzeniu dylatacji unika się nie tylko redukcji naprężeń wewnętrznych konstrukcji, ale również umożliwia wyodrębnienie poszczególnych modułów konstrukcji, co pozwala na sukcesywne oddawanie (i rozliczanie) kolejnych etapów budowy.

CZYTAJ DALEJ >>

open