Home IT&BIM ARCHICAD 21 INNOWACYJNOŚĆ W GENACH
ARCHICAD 21 INNOWACYJNOŚĆ W GENACH
0

ARCHICAD 21 INNOWACYJNOŚĆ W GENACH

0
0

Innowacyjność to jedna z głównych cech programu ARCHICAD. Celem jego twórców jest nie tylko zaspokajanie potrzeb użytkowników, ale dążenie do doskonałości.

Nowa wersja programu zawiera między innymi narzędzie Schody, działające w oparciu o opatentowaną technologię Predictive Design™, przewidującą intencje użytkownika i znacznie przyspieszającą projektowanie.

Istotą koncepcji programu ARCHICAD od chwili jego powstania jest zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w zbiór danych stanowiących jej przestrzenny model. Pierwsze wersje programu, wprowadzane sukcesywnie na rynek już ponad 30 lat temu, operowały modelami ograniczonymi jedynie do problematyki architektoniczno- budowlanej. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów i rozwojem oprogramowania branżowego umożliwiającego projektowanie w przestrzeni 3D pojawiła się możliwość włączenia do modelu całości rozwiązań branżowych. W ten sposób narodziła się technologia BIM. Firma GRAPHISOFT, producent programu ARCHICAD, doskonali tę technologię od lat. Komputerowy model będący wstępną, wirtualną realizacją przyszłej inwestycji nie tylko ułatwia koordynację międzybranżową i pozwala wychwycić kolizje, lecz umożliwia też optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych. Generowane rysunki są wynikiem przetworzenia zasobów stanowiących model budowli. Dzięki wzajemnym powiązaniom zmiany przenoszone są samoczynnie na wszystkie elementy dokumentacji.
Jedną z nowinek w programie ARCHICAD 21 (wersja ta wchodzi do sprzedaży latem tego roku) jest działające w prawie magiczny sposób narzędzie Schody. Algorytmy programu, uwzględniające przepisy budowlane i zasady projektowania schodów, potrafią samoczynnie dobrać geometrię biegów i detale konstrukcji. Do użytkownika należy tylko wskazanie miejsca usytuowania schodów i ich obrysu oraz podjęcie zasadniczych decyzji materiałowych. Interesującą nowością jest też możliwość bezpośredniego połączenia środowiska programu ARCHICAD z programami Rhinoceros i Grasshopper, co pozwala wykorzystać podczas projektowania BIM możliwości architektury parametrycznej.

BIM bez ograniczeń
ARCHICAD wykorzystuje zaawansowane technologie informatyczne, umożliwiające wydajną i efektywną pracę nad najbardziej rozbudowanymi i złożonymi modelami BIM. Szereg procedur programu wykonywany jest w tle. Program przewiduje polecenia użytkownika i jest gotowy przedstawić wyniki pracy natychmiast po wywołaniu kolejnej procedury. Operowanie modelem na ekranie odbywa się w czasie rzeczywistym bez względu na wielkość projektu dzięki zoptymalizowaniu procedur OpenGL. Usprawnieniu pracy służy też zaawansowany format zapisu danych, dzięki któremu pliki tworzone przez program są wielokrotnie mniejsze niż w przypadku oprogramowania większości innych firm. Wspólna praca dużych zespołów projektowych nad plikami projektów umieszczonymi na serwerach możliwa jest nawet przez internet.
ARCHICAD 21 udostępnia cenną nowość usprawniającą projektowanie i koordynacje międzybranżową – automatyczna detekcje kolizji. Dotychczas te zaawansowane funkcje mogły być realizowane tylko przez wyspecjalizowane oprogramowanie wymagające sporych nakładów finansowych. ARCHICAD jest pierwszym ogólnobudowlanym programem BIM bezpośrednio je udostępniającym.

Wsparcie zespołów i ekologia ARCHICAD, dzięki wbudowanym procedurom usprawniającym prace zespołów projektowych, jest w pełni zintegrowanym systemem zarzadzania przebiegiem projektowania BIM i kontrolowania wprowadzanych zmian. Śledzenie postępu prac i właściwe dokumentowanie przebiegu projektowania pozwala ograniczyć ryzyko nieporozumień i konfliktów związanych z odpowiedzialnością za wprowadzane zmiany. Cały system może działać samoczynnie i jest przystosowany do pracy w wielobranżowym środowisku BIM. Najbardziej wymagającym klientom GRAPHISOFT dostarcza specjalne, zaawansowane środowisko integrujące prace dużych zespołów projektowych, nazwane „BIM Cloud”, opracowane z myślą o największych korporacjach budowlanych.
Projektowanie budynków w zgodzie z wymogami ekologii to nie tylko obowiązek sprostania przepisom i dążenie do obniżenia kosztów eksploatacji, ale też wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest środowisko. ARCHICAD oferuje wbudowaną w program możliwość wykonywania dynamicznych analiz energetycznych, pozwalając w sposób ciągły monitorować dane dotyczące efektywności stosowanych rozwiązań. ARCHICAD jest nie tylko najbardziej zaawansowanym programem BIM na rynku, lecz jest też programem najbardziej zorientowanym na ekologie.

Idea OPEN BIM
Problemem we współpracy projektantów różnych branż jest zwykle wymiana i integracja danych opracowywanych w różnych programach. By pokonać te przeszkodę, opracowano standard IFC (ang. Industry Foundation Classes), przyjęty obecnie przez ogromną większość wiodących światowych firm informatycznych tworzących oprogramowanie dla budownictwa. Dzięki IFC projektanci mogą dowolnie wybierać oprogramowanie i bez przeszkód współpracować z zespołami korzystającymi z rozwiązań innych firm. ARCHICAD 21 wprowadza elastyczny sposób systematyzacji, wspierający dowolny krajowy lub standardowy system klasyfikacji, który jest kluczowy dla wymiany danych w procesie OPEN BIM. Filtrowanie danych pozwala przesortować wstawiony model IFC według kategorii, na przykład według części konstrukcyjnej, instalacyjnej lub poprzez wybór elementów. Parametry modeli i elementów projektu opracowywane w programie ARCHICAD mogą też być kontrolowane i modyfikowane w zewnętrznych programach. Szczególnie silnym narzędziem jest możliwość eksportu i importu zasobów do programu Excel.
Wirtualny model budowli może zawierać wszystkie elementy konstrukcji, wyposażenia i instalacji. Implementacja najnowszej wersji standardu wymiany danych IFC, a także obsługa formatu BCF (ang. BIM Collaboration Format), pozwalają integrować prace wielobranżowego zespołu projektantów, sprawiając, że użytkownicy programu ARCHICAD mogą w pełni korzystać z zalet technologii BIM i projektowania w systemie otwartym, współpracując ze specjalistami innych branż niezależnie od stosowanego przez nich oprogramowania.

 

open