Home IT&BIM BIM OTWARTY NA PRZYSZŁOŚĆ
BIM OTWARTY NA PRZYSZŁOŚĆ
0

BIM OTWARTY NA PRZYSZŁOŚĆ

0
0

Druga edycja konferencji openBIM Poland odbyła się 16 maja br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło licznych ekspertów z branży budowlanej, projektowej, jak również zamawiających, którzy przybyli, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi otwartych standardów BIM.

Konferencja openBIM Poland powstała z myślą o promowaniu otwartych standardów w budownictwie. Pierwsza edycja wydarzenia, która odbyła się w 2023 r., cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem uczestników, co potwierdziło potrzebę kontynuacji tego rodzaju spotkań. Inicjatorem i organizatorem obu odsłon openBIM Poland jest stowarzyszenie buildingSMART Polska, które od kilku lat odgrywa istotną rolę w popularyzacji i rozwoju metodologii openBIM w Polsce. Swoje działania prowadzi z dużą dynamiką, a przede wszystkim skutecznie: – W ostatnim roku możemy poszczycić się sukcesami naszych grup tematycznych Domains – mówiła w przemówieniu otwierającym konferencję Anna Rydzy, Prezes buildingSMART Polska. – Wśród nich należy wymienić: udział części zespołu Product Domain w grupie roboczej ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz w podgrupie ds. klasyfikacji CCI. Prace tej grupy zaowocowały stworzeniem koncepcji wdrożenia tej klasyfikacji w Polsce. Construction Domain przeprowadziła serię webinarów dotyczących eksportu do IFC z podstawowych aplikacji natywnych a owocem tych webinarów są trzy podręczniki dostępne na naszej stronie. Rozpoczęliśmy również tłumaczenie IFC – to jest projekt społeczny zainicjowany przez team Mostostalu Warszawa. Ponadto zespół Edu Domain zakończył prace nad polską wersją certyfikacji specjalistów buildingSMART. – Szczegóły programów szkoleniowych i certyfikacyjnych przybliżyła w jednym z kolejnych wystąpień Céline Bent z buildingSMART International. Ta inicjatywa edukacyjna to wielopoziomowa propozycja dla
wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie openBIM, być o krok przed konkurencją dzięki dostępowi do aktualnych zasobów oraz otworzyć drzwi do lepszych możliwości zatrudnienia.

Kluczem do rozwoju cyfryzacji budownictwa jest edukacja, ale również partnerstwo, co wybrzmiało z wystąpienia Elwiry Korszli, reprezentującej Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która wyraziła chęć wsparcia i współpracy z buildingSMART Polska, zwracając ponadto uwagę, że: – BIM w otwartych standardach pozwala przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, jak i zawodowemu inżynierów.

Cyfrowa transformacja trwa
Gdyby wskazać jedno zagadnienie, które elektryzuje nas wszystkich najbardziej w ostatnim czasie, byłaby to sztuczna inteligencja. Nie mogło zabraknąć tego tematu również podczas openBIM Poland 2024. – Jesteśmy zdecydowanym propagatorem openBIM i otwartego przepływu pracy, dlatego nasz udział, już po raz drugi, w konferencji organizowanej przez buildingSMART Polska jest czymś całkowicie naturalnym – mówił w trakcie prezentacji inicjującej sesję poranną Szabolcs Arpad Mikó z firmy Graphisoft, który następnie przedstawił dwa innowacyjne narzędzia – AI Visualiser Story i BIMx on Apple Vision Pro – oferowane przez Graphisoft i dzięki użyciu AI wspomagające pracę architektów. Czy jednak sztuczna inteligencja wie i może wszystko, a przede wszystkim czy zna openBIM? Zastanawiał się nad tym w kontekście standaryzacji dr Adam Zadrożny, ważąc w jednym z późniejszych wystąpień jej mocne strony i niedoskonałości. Konkluzja: AI nie gwarantuje stuprocentowej poprawności wykonania zadania, może natomiast przyspieszyć projektowanie, a zatem przyszłość rysowałaby się następująco: standaryzacja + AI.

Ten specyficzny „tandem” nie zmienia jednak faktu, że wciąż w projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu najważniejsze, decydujące o sukcesie będą dane. Jak openBIM może przyczynić się do poprawy ich jakości w projektach budowlanych, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego – o tym mówił Artur Tomczak. bSDD Product Manager w buildingSMART International podkreślał, że dzięki otwartym standardom uzyskujemy spójność danych, która przekłada się na spójną ich interpretację, poprawę wiarygodności modeli, a to umożliwia automatyzację procesów i analiz. Kolejne wystąpienie stanowiło przewodnik po najnowszym standardzie IFC 4.3. Marcin Pszczółka z firmy Trimble omówił jego znaczenie dla transformacji cyfrowej w branży infrastrukturalnej i wyjaśnił, jak nowe funkcje i ulepszenia mogą usprawnić zarządzanie danymi w projektach infrastrukturalnych.

openBIM lokalnie i globalnie
O tym, że openBIM to nie teoria, lecz szeroko stosowana praktyka oraz duży potencjał, można było się przekonać, słuchając wystąpień w dwóch następnych blokach prezentacji, w których przybliżone zostały polskie i zagraniczne wdrożenia standardów openBIM w różnych projektach, w tym infrastrukturalnych. Przemysław Drzazga z Hochtief Polska pokazał, jak ewoluowały standardy BIM podczas projektu Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Anna Wiciński i Łukasz Wieruszewski z Atlas Ward wskazali trudności, które mogą pojawić się w obszarze projektowania u generalnego wykonawcy, i wypracowaną przez nich ścieżkę radzenia sobie z nimi. Izabella Borejszo z firmy PORR podzieliła się doświadczeniami z zastosowania openBIM na budowie nowej siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu, a Paweł Czernecki, reprezentujący Erbud oraz pracownię Stelmach i Partnerzy, dokonał wprowadzenia uczestników konferencji w zastosowanie wspomagającego procesy projektowe narzędzia o nazwie Blender, stosując do tego przykład Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH.

Nie zabrakło również case studies z zagranicy. Daniela Schaefer reprezentująca HOCHTIEF PPP Solutions Transport Infrastructure Europe, przedstawiła koncepcję cyfrowego bliźniaka i jego zastosowanie w zarządzaniu aktywami infrastruktury drogowej, omawiając korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem tej technologii. Agron Deralla z firmy AllesWirdGut zaprezentował innowacyjny projekt dla administracji miasta Düsseldorf. Gitte Vinther, reprezentująca Duńskie Koleje Państwowe, pokazała, jak ważne jest wdrożenie BIM przed rozpoczęciem projektu. Z Danii konferencyjny pociąg ruszył do Hiszpanii, gdzie skończył bieg na stacji Madrid-Chamartin-Clara Campoamor – a Victoria Morenate Pérez zaprezentowała zastosowanie openBIM w koordynacji projektów kolejowych, podkreślając znaczenie otwartych standardów dla efektywnej realizacji skomplikowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Wokół bieżących wyzwań
W części popołudniowej konferencja przybrała formę symultaniczną. Równolegle do odbywających się w sali audytoryjnej prezentacji toczyły się dyskusje w sali konferencyjnej, w której odbywały się sesje Domains na temat bieżących wyzwań związanych z BIM. Były one prowadzone przez członków buildingSMART Polska, którzy pracują nad rozwiązaniami w ramach różnych grup roboczych. Dyskusje te pozwoliły uczestnikom zgłębić konkretne problemy i wyzwania związane z implementacją BIM w ich własnych projektach.

W tym samym czasie w sali konferencyjnej uczestnicy mogli posłuchać jeszcze kilku wystąpień. Paweł Przybyłowicz, wykładowca Politechniki Warszawskiej, przedstawił metody sprawdzania zgodności projektów architektonicznych z warunkam technicznymi z wykorzystaniem modeli BIM, a Mateusz Krysiak, Członek Indywidualny buildingSMART Polska, omówił podejście bazodanowe do tworzenia wymagań BIM z perspektywy inwestora. Praktyczne zastosowania IDS i bSDD w weryfikacji jakości modeli BIM z omówieniem narzędzi i metod, które pomagają zapewnić wysoką jakość danych, stanowiły przedmiot wystąpienia Katarzyny Kordońskiej i Agaty Muchly z Mostostalu Warszawa oraz Hanny Pacyno, reprezentującej Datacomp IT. Konferencję zakończyła prezentacja Zbigniewa Rusinka i Grzegorza Maruszy, którzy spróbowali dokonać wglądu w przyszłość budownictwa, omawiając takie innowacje jak identyfikacja GS1, Open Construction Database i Cyfrowy Paszport Produktu.

Budować mądrzej
Konferencja openBIM Poland 2024 była nie tylko źródłem wiedzy, ale również okazją do nawiązywania kontaktów i budowania relacji w branży budowlanej. W przerwach między sesjami uczestnicy mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami firm i organizacji wspierających konferencję, w tym strategicznym partnerem Graphisoft, partnerem głównym GS1 Polska, sponsorami Xella Polska, Datacomp IT, Scan 3D, Isetia i Cemex. Patronat medialny nad wydarzeniem objął miesięcznik „Builder”, natomiast patronaty honorowe i branżowe sprawowały Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, BIM Klaster, PLGBC, IFMA Poland Chapter oraz CCI Collaboration.

open