Home Raporty ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW
ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW
0

ROŚNIE OPTYMIZM WŚRÓD ARCHITEKTÓW

0
0

Trzeci rok z rzędu obserwowany jest wzrost pozytywnych nastrojów wśród architektów – już 55% respondentów ocenia sytuację rynkową biura architektonicznego jako bardzo dobrą lub raczej dobrą – wynika z raportu BCMM.  

Instytut BCMM – badania marketingowe, specjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2009 roku coroczny barometr nastrojów architektów. Respondenci pytani są o ocenę sytuacji rynkowej, a także o przewidywania co do kształtowania się popytu na usługi architektoniczne oraz o spodziewane zmiany cen usług biur architektonicznych w najbliższym roku. Z najnowszego raportu BCMM wynika, że nastroje architektów poprawiają się regularnie od 3 lat – odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze sytuację rynkową biura architektonicznego wynosił 46% w 2016 roku, 49% w 2017 roku, a 55% obecnie. Polepszenie się nastrojów obserwowane jest zarówno w mniejszych pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów, w których zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu z 45% do 51% jak i wśród większych biur architektonicznych (wzrost z 63% do 69%).

38% architektów przewiduje wzrost popytu na usługi biur architektonicznych w 2018 roku (w poprzedniej edycji badania odsetek ten wynosił 31%), a 44% respondentów jest zdania, że zapotrzebowanie na usługi projektowe biur nie zmieni się (przed rokiem 42%). Jedynie 12% architektów (o 3% mniej niż przed rokiem) prognozuje spadek popytu.

Chociaż co drugi architekt wskazuje, że ceny usług w 2018 roku nie zmienią się w porównaniu do poprzedniego roku, to po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów przewidujących wzrost cen usług architektonicznych – osiągnął on wartość 33% i – jak wyjaśnia Aleksander Buczkowski, wiceprezes BCMM – „jest najwyższym zanotowanym wynikiem w historii realizowanych pomiarów”.

raport BCMM – nastroje architektów 2018

Zuzanna Mosińska
zmosinska@bcmm.com.pl

open