Home News XXX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TEORIA HABITATU – WSPÓŁCZESNY KONTEKST
XXX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TEORIA HABITATU – WSPÓŁCZESNY KONTEKST
0

XXX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TEORIA HABITATU – WSPÓŁCZESNY KONTEKST

0
0

Celem konferencji jest podjęcie problematyki architektury mieszkaniowej we współczesnym świecie w zagadnieniu teoretycznym, praktycznym oraz polityczno-społecznym.

Obszar tematyczny konferencji dotyczy zagadnień z zakresu architektury, urbanistyki, humanistyki środowiska mieszkaniowego, socjologii i innymi dziedzinami wpisującymi się w nurt związany ze środowiskiem mieszkaniowym.

W ramach konferencji planowana jest wystawa architektury mieszkaniowej, konkurs studencki a także otwarty panel dyskusyjny w czasie którego zaprezentowane zostaną różne aspekty środowiska mieszkaniowego człowieka.

Gościem specjalnym konferencji jest prof. Dick van Gameren z Wydziału Architektury TU Delft oraz holdenderskiej pracowni Mecanoo.

Termin konferencji: 25 – 27.10.2018
Termin zgłoszeń (early birds): 30.07.2018
Miejsce konferencji: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Opłaty konferencyjne: naukowcy 800 PLN (early birds 700 PLN)/ doktoranci 400 PLN (early birds 300 PLN)/ architekci (bez publikacji) 200 PLN
Publikacja naukowa w formie recenzowanej monografi wydanej w języku angielskim (w formie PDF) oraz języku polskim (drukiem)

Kontakt:
habitaty@pwr.edu.pl
www.habitaty.pwr.edu.pl

open