Home PATRONATY 25. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, 9-11/10/2019, CIECHOCINEK, OWEOB PROMOCJA (SEKOCENBUD)
25. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, 9-11/10/2019, CIECHOCINEK, OWEOB PROMOCJA (SEKOCENBUD)
0

25. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, 9-11/10/2019, CIECHOCINEK, OWEOB PROMOCJA (SEKOCENBUD)

0
0

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na jubileuszową, 25. Konferencję Naukowo-Techniczną w Ciechocinku.

Coroczne ciechocińskie spotkania wpisały się na stałe do kalendarza najważniejszych wydarzeń dla uczestników rynku budowlanego, specjalistów zajmujących się m. in. przygotowaniem lub wyborem ofert, wyceną i rozliczaniem inwestycji.

Każdy jubileusz jest doskonałą okazją do podsumowań, a także sprecyzowania wniosków na  przyszłość. Podejmą się tego zadania nasi Prelegenci, praktycy i eksperci – zapraszamy Państwa do wysłuchania ich opinii oraz udziału w szerokiej dyskusji.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmie przede wszystkim następujące zagadnienia:

I. Wszystko o ryzykach w zamówieniach publicznych na roboty budowlane:

– matryca ryzyk i ich podział,

– umowa o roboty budowlane w aspekcie podziału ryzyka między stronami,

– możliwości ograniczania ryzyk w praktyce,

– zarządzanie ryzykiem – z doświadczeń wykonawcy.

II. Wycena inwestycji w zamówieniach publicznych – studia przypadków:

– przykłady, błędy i narzędzia wspomagające,

– wynagrodzenie wykonawcy a wzrost kosztów budowy,

– waloryzacja kontraktów budowlanych – aspekty praktyczne.

III. Roszczenia i spory w kontraktach budowlanych związane ze zmianą cen na rynku budowlanym:

– aspekty prawne,

– procedowanie,

– wycena.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz więcej informacji na stronie: www.sekocenbud.pl/konferencja

open