Home Builder 4Young Architects ZADANIA KONKURSOWE
ZADANIA KONKURSOWE
0

ZADANIA KONKURSOWE

0
0

W VII edycji (2019-2020) Konkursu dla Młodych Architektów przygotowaliśmy dla Was dwa zadania: zadanie wspólne architektoniczno-inżynierskie „Projekt, który łączy. Łączy nas kolej” i zadanie architektoniczne: „Wyzwanie Młodego Architekta”.

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNOINŻYNIERSKIE

Zadanie wspólne dla młodych architektów i inżynierów budownictwa różnych specjalności: architektów, konstruktorów, instalatorów, inżynierów kolejnictwa.
Minimalny skład zespołu to 2 osoby: architekt i inżynier budownictwa. Maksymalnie 5 osób.

PROJEKT, KTÓRY ŁĄCZY. ŁĄCZY NAS KOLEJ

ZADANIE: Przystanek kolejowy na dziś i na jutro (przystanek kolejowy z budynkiem dworca i infrastrukturą w małej miejscowości)

POKAŻ, ŻE UMIESZ WSPÓŁPRACOWAĆ

Minimalny zakres pracy konkursowej

Część wspólna:

  1. Nazwa własna pracy (tytuł).
  2. Opis koncepcji z uwzględnieniem rozwiązań Partnerów – maksymalnie cztery strony A4, tj. objętość tekstu do 7 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
  3. Plansza w formacie B1 do druku prezentująca pracę konkursową.

Część architektoniczna:

Wizualizacje, rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową (forma prezentacji koncepcji według uznania autorów).

Część inżynierska:

Zaprezentowanie wybranego rozwiązania inżynierskiego projektowego lub realizacyjnego uznanego przez autorów za istotne z punktu widzenia całości projektu konkursowego. Rozwiązanie inżynierskie może dotyczyć np.: wybranych elementów konstrukcji budynku stacji kolejowej, koncepcji realizacji całego lub części projektu, zaproponowanej technologii wykonania budynku lub jego części podziemnej, torów, budowli inżynierskich takich jak tunel podziemny, kładka naziemna itd.

Forma prezentacji rozwiązania inżynierskiego według uznania autorów, np.: wizualizacje, rysunki, grafiki.

Część praktyczna:

W pracy konkursowej należy wskazać i uzasadnić zastosowanie w swoim projekcie wybranych rozwiązań materiałowych lub technologicznych dostępnych w ofercie Partnerów Konkursu. Autorzy pracy konkursowej po zapoznaniu się z rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi dostępnymi w ofercie Partnerów, wybierają minimum po jednym produkcie lub technologii z oferty każdego Partnera prezentują te rozwiązania w projekcie konkursowym odpowiednio w części architektonicznej i inżynierskiej. Autorzy mogą zasugerować również własne, innowacyjne zastosowanie wybranych rozwiązań produktowych i technologicznych.

 

ZADANIE ARCHITEKTONICZNE

ZADANIE: WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA

Architektoniczny projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorskim spojrzeniem na architekturę.

Zakres projektu:

Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

Koncepcja powinna zawierać:

  1. Nazwę własną pracy (tytuł).
  2. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
  3. Planszę w formacie B1 do druku prezentująca pracę konkursową.
  4. Wizualizacje i inne rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową.

UWAGA:

Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania architektonicznego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

POBIERZ REGULAMIN

ZOBACZ, JAKIE NAGRODY NA CIEBIE CZEKAJĄ

>>>ZAREJESTRUJ SIĘ DO UDZIAŁU W KDMA<<<

 

open