Home Inwestycje Topacz – zabezpieczenie wykopu
Topacz – zabezpieczenie wykopu
0

Topacz – zabezpieczenie wykopu

0
0

Zabezpieczenie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Zamku Topacz z zastosowaniem przesłony przeciwfiltracyjnej.

mgr inż. Marcin Kanafek
DABI SM BUDNY SP. Z O.O. SP. K.

W lipcu 2014 r. nasza firma podjęła się skomplikowanego zabezpieczenia wykopu wraz z podchwyceniem istniejącego fragmentu Zamku Topacz, jak również wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej wokół istniejącego oraz nowo zaprojektowanego obiektu w bliskim sąsiedztwie rzeki Ślęzy. Podstawowe założenia przedrealizacyjne obejmowały wykonanie kolumn DSM (ang. Deep Soil Mixing) oraz kolumn Jet Grouting. Z uwagi na znane ryzyko, jakie wiąże się z ww. technologiami (duże ryzyko braku szczelności), zostały podjęte działania mające na celu zaprojektowanie skutecznych rozwiązań zapewniających z jednej strony szczelność przesłony przeciwfiltracyjnej na pełnej projektowanej głębokości, a z drugiej zapewniających stabilność istniejących obiektów. W rezultacie głębokiej analizy rozwiązań technologicznych oraz po przeprowadzeniu dodatkowych badań geologicznych zaprojektowano ściany przeciwfiltracyjne w technologii CSM (ang. Cutter Soil Mixing) do głębokości 11 m (częściowo zbrojone), a na pozostałych fragmentach w technologii krokowej głębiarką do ścian szczelinowych  na głębokość do 22 m. Zadaniem przedmiotowej ściany przeciwfiltracyjnej było zatrzymanie dopływu wód gruntowych do wnętrza wykopu oraz zabezpieczenie wykopu pod względem statycznym.

Zakres robót przedstawiono na poniższym planie:

W fazie realizacji robót szczególny nacisk kładziono na dokładność połączeń poszczególnych sekcji. Dużym wyzwaniem technologicznym i inżynieryjnym był odcinek, na którym obiekt nowo zaprojektowany miał bezpośrednio dolegać do istniejącego. Wcześniejsze kolumny w technologii Jet Grouting zastąpiono w tym miejscu panelami wykonywanymi w technologii Cutter Soil Mixing, minimalizując ilość połączeń poszczególnych sekcji i zachowując stateczność obiektów sąsiadujących z wykonywanymi robotami. Szczegółowe etapowanie oraz metodę wykonawczą przedstawiają poniższe materiały.

Rysunki podglądowe założeń projektowych

Etapowanie robót na odcinku newralgicznym
1) Wykonanie przesłony pod właściwym kątem, pionowanie masztu i końcowe wykonanie sekcji pod istniejącym obiektem.
2) Montaż zbrojenia w przesłonie przeciwfiltracyjnej (pod budynkiem).
3) Uchwycenie elementów stalowych (systemowy montaż kotew).
4) Wykonanie robót ziemnych (zakres po stronie GW).
5) Widok na wykonane zabezpieczenie wykopu pod istniejącym budynkiem.

Dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu nowatorskiego rozwiązania technologicznego wykonaliśmy skuteczne zabezpieczenie tymczasowego wykopu wraz z podchwyceniem fragmentu Zamku Topacz oraz zatrzymaliśmy napływ wód gruntowych do nowo wykonanego fragmentu dobudowy Zamku, pełniącego funkcję basenową obiektu.

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty naszej firmy zapraszamy na naszą s tronę internetową www.dabi.eu.


Zdjęcia archiwum DABI SM BUDNY SP. Z O.O. SP. K.

open