Home Biznes i Ludzie AEC DESIGN REVIT TEMPLATE
AEC DESIGN REVIT TEMPLATE
0

AEC DESIGN REVIT TEMPLATE

0
0

Revit to platforma do projektowania, dokumentowania zgodna z BIM, która skutecznie zwiększa produktywność projektów. Jednym z pierwszych zadań przy wdrażaniu programu jest utworzenie spersonalizowanego szablonu, który będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom i standardom w pracowni oraz pozwoli skupić się na projektowaniu.

mgr inż. arch. Agata Marekwia
Inżynier ds. BIM
AEC Design

Szablon projektowy jest kluczem do sukcesu, jeśli zwiększa wydajność projektu i nie zmusza projektanta do ciągłego zadawania pytania: Czy mam wystarczające narzędzia do tworzenia projektu na każdym jego etapie, czy będą one zgodne z moimi potrzebami? Najlepiej zacząć od ustawienia podstawowych elementów, jak np. grubości i style linii obiektu, wzory wypełnienia, zdefiniowane informacje o projekcie, szablony widoku, ustawienia domyślne wydruku i konfiguracje organizacji przeglądarki. Wtedy użytkownicy podczas projektu nie poświęcają czasu na wprowadzanie korekt, a dobrze zdefiniowany szablon znacznie skraca czas potrzebny do uruchomienia i pracy przy projekcie.

 

Utrzymujmy standardy
W CAD standardy składają się z takich elementów, jak np. warstwy, rodzaje linii, wymiary i czcionki. Te same elementy można ustalić w szablonie Revit, natomiast każdy, kto wykorzystuje narzędzie Revit, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo pracy jeszcze przed nim. Myśląc o szablonie, musimy zastanowić się, jakie elementy i ustawienia wymagają standaryzacji.

Zdecydowanie najlepiej zacząć od:
• ustawień zdefiniowanych projektu, jak jednolite jednostki, ustawienie interesujących nas rozmiarów i rodzajów czcionki, ustalenie stylów linii i wymiarowania; oraz zastanowienia się, czy podstawowe wzory wypełnienia są wystarczające;
• zdefiniowanych informacji o projekcie, jak np. materiały, które przy dobrej klasyfikacji i zawartości są w stanie pomóc nam na wielu płaszczyznach projektowych, parametry projektu oraz parametry współdzielone, dzięki którym możemy tworzyć zestawienia, harmonogramy, a także wspomóc proces planowania i koordynacji;
• opracowania uniwersalnych bibliotek, które dzielimy na rodziny systemowe: np. ściany, podłogi, dachy, schody, poręcze; oraz na rodziny komponentów: okna, drzwi, elementy ścian kurtynowych, wszystkie komponenty możliwe do wczytania (Jeżeli twoja biblioteka składa się z rodzin, które mogą być używane w wielu projektach, przekłada się to na przepływ pracy bez konieczności ładowania całej zawartości biblioteki do szablonu. Posiadanie odpowiedniej biblioteki, np. biblioteki typów ścian, jest niezbędne do sprawnego rozwoju projektu, a utrzymanie spójności w nazwach typów ścian pomoże każdemu zespołowi w zrozumieniu funkcji. Poświęcenie czasu na określenie warstw każdej ze ścian znacznie ułatwi późniejsze korzystanie z informacji w projekcie.);
• ustawienia widoczności szablonów – to kolejne ważne zagadnienie do utrzymania standardu (Szablony widokówumożliwiają sterowanie stylem każdego przypisanego widoku oraz zróżnicowanie szablonów ze względu na szczegółowość, zakres widoczności oraz styl z podziałem np. na etapy, branże i…).

Dwa słowa o parametrach współdzielonych…
Tworząc standard w technologii BIM przy użyciu narzędzia, jakim jest Revit, powinniśmy pomyśleć o celu wykorzystania tej technologii i określeniu wytycznych. Dzięki zastosowaniu wspólnych parametrów projektant zyskuje spójność podczas planowania i koordynacji informacji.

Użyj swoich parametrów
Niestandardowe mapowanie parametrów pozwala na używanie własnych parametrów w celu przyspieszenia procesu gromadzenia danych i wykorzystywania ich do koordynacji. Jest to idealny punkt wyjścia dla tych, którzy chcą tworzyć własne wysokiej jakości treści, i zawierać wszystkie wymagane parametry w celu dostosowania się do standardów zamawiającego albo wymiany danych
poza środowisko Revit. Formatem dedykowanym do takich działań jest .ifc. Wykorzystanie parametrów współdzielonych przekłada się nie tylko na proces koordynacji, ale także na późniejsze wykorzystanie tych informacji jako wsparcia dla inwestora na etapie zarządzania oddanym obiektem.

Jaka powinna być struktura szablonu?
Organizacja rysunków, widoków oraz arkuszy w Revicie jest tak różna jak nasze potrzeby.

Przeglądarka projektu może być obszerna, co sprawia, że znalezienie interesującego nas rysunku trwa zbyt długo. Możliwość organizowania widoków jest ważna, aby zaoszczędzić czas w trakcie wyszukiwania widoków.

Przeglądarka projektu może być zorganizowana pod względem zróżnicowania na etapy, branże, skale i wiele innych widoków. Można dostosować, sortować oraz grupować widoki na wiele sposobów za pomocą organizacji przeglądarki. Niestandardowe parametry widoku mogą być wykorzystywane także przy organizowaniu arkuszy projektowych. Docelowo organizacja przeglądarki projektu w szablonie Revit powinna być dogłębnie przemyślana, aby wszystkie projekty były zorganizowane w przejrzysty i użyteczny sposób.

Arkusze oraz widoki można dodatkowo zdefiniować w szablonie Revit za pomocą nazw i numerów arkuszy. Będzie to zapewniać spójność z nazwami oraz liczbami we wszystkich projektach.

Jakie korzyści dla projektanta?
Właściwy szablon Revit zwiększa wydajność projektów. Istnieje wiele ustawień i elementów, które można skonfigurować w szablonie Revit. Nie trzeba definiować tych ustawień lub wyposażać projektu w elementy za każdym razem, gdy tworzony jest nowy projekt. Korzystanie ze stworzonego wcześniej dedykowanego szablonu architektonicznego jest jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie wydajności i kontrolowanie jakości.

Istnieje wiele powodów, aby utworzyć szablon Revit. Z doświadczenia wiem, że czasami jeden szablon może nie odpowiedzieć na wszystkie nasze potrzeby i wtedy trzeba utworzyć wiele szablonów dla różnych typów projektów lub dla różnych dyscyplin. Główne powody to utrzymanie standardów i zwiększenie wydajności. Wszystkie elementy składowe opisane w artykule składają się na spersonalizowany szablon architektoniczny Revit, który pozwala zacząć projekt architektoniczny na każdym jego etapie.

Ale to nie koniec…
Czy przy tworzeniu standardu biura największym problemem nie jest późniejsze utrzymanie go w tej pierwotnej formie?

Z doświadczenia wiem, że taki sam problem pojawia się przy każdym standardzie projektowym. Tak samo jest w przypadku szablonu Revit… Dlatego do AEC Design Revit Template dołączona jest instrukcja, która w usystematyzowany sposób pokazuje jego zawartość oraz używane w nim nazewnictwo. Proponujemy sposób modyfikacji, sposób tworzenia nowych elementów oraz duplikowania elementów w celu ulepszania szablonu na własne potrzeby zgodnie ze standardem. Takie działania pomagają także we wprowadzeniu do zespołu nowych osób – aby pracowały zgodnie z wytyczonym standardem i pomagały go rozwijać.


Marzena Lisiecka-Kawalska
Prezes Zarządu AEC Design

BIM Akademia
AEC Design
Kontynuujemy cykl artykułów edukacyjno-informacyjnych „BIM Akademia AEC Design” opracowywanych przez Inżynierów AEC Design. Co drugi miesiąc będziemy zamieszczali kolejne materiały dotyczące cyfryzacji procesu budowlanego, jego optymalizacji i automatyzacji. Artykuły przybliżą czytelnikom zarówno ideę BIM, jak i zagadnienia związane z jej wdrożeniem oraz pomogą uzyskać informacje o konferencjach i warsztatach podnoszących świadomość BIM. Zapraszamy do lektury.

open