Home Biznes i Ludzie MOSTY DLA REGIONÓW
MOSTY DLA REGIONÓW
0

MOSTY DLA REGIONÓW

0
0

Infrastruktura drogowa w Polsce jest ciągle rozbudowywana i modernizowana. Dotyczy to zarówno autostrad oraz tras ekspresowych, jak i dróg lokalnych. Do rozwoju sprawnego transportu potrzebne są również nowoczesne przeprawy rzeczne. Aby mogło powstać kilkadziesiąt nowych przepraw łączących sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło program Mosty dla Regionów.

Budowa mostów jest bardzo kosztowna i najczęściej pozostaje poza możliwościami finansowymi samorządów lokalnych. Koszt jednej inwestycji to przeciętnie kilkadziesiąt milionów złotych. W tej sytuacji pomocą jest rządowy program Mosty dla Regionów. Jego wartość to 2,3 mld zł. – Wiemy, że dobra komunikacja to podstawa, dlatego za pomocą tego programu chcemy wypełnić lukę inwestycyjną powstającą przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Mosty, które są budowane w ciągu dróg lokalnych, a nie tylko autostrad czy dróg szybkiego ruchu, to jeden ze sposobów na zrównoważony rozwój komunikacyjny kraju – podkreśla Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju.

Jak to działa?
Samorządy mogły ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji potrzebnej do wybudowania przeprawy mostowej i dróg dojazdowych prowadzących do niej. Dofinansowanie może wynosić nawet 80 proc. wartości przygotowania dokumentacji. O dotację wynoszącą również do 80 proc. samorządy będą mogły starać się także na samą budowę mostu. Na tym etapie inwestycji pieniądze będą pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych. Zainteresowanie programem jest duże. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły 75 wniosków na kwotę ponad 86 mln zł. Natomiast szacowany przez wnioskodawców koszt budowy wszystkich mostów, dla których złożono wnioski o dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji, to około 4,2 mld zł.

W pierwszym etapie programu, czyli tym dającym dofinansowanie do przygotowania dokumentacji projektowej, wzięły udział jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z 14 województw. Najbardziej aktywna okazała się Małopolska, w której samorządowcy złożyli 22 wnioski.

Z kolei Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju samo przeprowadziło analizę potrzeb i wytypowało 21 lokalizacji, w których przeprawy są najbardziej potrzebne. Siedem z nich pokryło się z oczekiwaniami samorządów. To mosty na Noteci, Warcie, Odrze (dwie przeprawy), Bugu, Wiśle i Sanie.

Szczęśliwi wybrani
Do końca września 14 wnioskodawców otrzymało pozytywne opinie umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej. Wśród nich są przeprawy m.in. w Nowym Sączu, gdzie ma powstać most na Dunajcu, Jarosławiu z mostem na Sanie, Krasnymstawie z mostem na Wieprzu czy w powiecie konińskim z mostem na Warcie. W najbliższych dniach pozytywne opinie otrzymają kolejne jednostki samorządu terytorialnego.

Złożone wnioski dotyczą inwestycji, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch, trzech lat. Dofinansowanie w pierwszej kolejności etapu przygotowania dokumentacji dla inwestycji umożliwi dostosowanie wielkości dofinansowania do realnych kosztów danej inwestycji. To na etapie prac dokumentacyjnych jest określany kosztorys inwestycji, który determinuje ostateczne koszty budowy mostu.

Studia przypadku
Jarosław, dzięki licznym zabytkom, jest uznawany za jedno z najatrakcyjniejszych miast w regionie. Jednak boryka się ono z problemem niedostatecznego rozwoju sieci drogowej i przepraw mostowych, co powoduje duże natężenie ruchu w samym mieście. Nowa przeprawa mostowa pozwoli na rozładowanie ruchu na istniejącym moście oraz umożliwi dogodny dojazd do przejścia granicznego w Hrebennem i poprzez DW886 do przejścia granicznego w Budomierzu. W ramach planowanej inwestycji w gminie Jarosław powstanie most o długości około 600 m wraz z drogami dojazdowymi o długości około 1150 m.

Innym przykładem jest most na Wiśle, który powstanie pomiędzy miejscowościami Antoniówka Świerżowska i Świerże Górne. 70-kilometrowy odcinek pomiędzy Dęblinem a Górą Kalwarią jest najdłuższym na obszarze całego regionu odcinkiem Wisły, gdzie nie ma mostu. Planowana inwestycja ma istotne znaczenie, ponieważ w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się jeden z największych pracodawców w regionie, czyli Elektrownia Kozienice.

– Przeprawa, która połączy gminę Maciejowice z gminą Kozienice, będzie magnesem dla inwestycji w regionie, bo zwiększy przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym obszarze – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.


open