Home Topbuilder BETON JAMISTY „PERVIA” – WODA DLA NATURY
BETON JAMISTY „PERVIA”  – WODA DLA NATURY
0

BETON JAMISTY „PERVIA” – WODA DLA NATURY

0
0

Wśród szerokiej gamy produktów betonowych CEMEX posiada w swojej ofercie betony specjalistyczne o wyjątkowych właściwościach. Jednym z nich jest PERVIA – beton o strukturze otwartej posiadający zdolność do swobodnego i szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni do głębiej położonych warstw.

Korzyści z zastosowania
PERVIA to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi w naszym środowisku naturalnym. Im mniej powierzchni nieprzepuszczalnych, tym mniej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji i do rzek oraz nie są tracone zasoby niezbędne do funkcjonowania przyrody. Dodatkowo nawierzchnia przepuszczalna PERVIA zabezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzece po obfitych opadach i wiosennych roztopach. Przyczynia się do zmniejszenia skutków powodzi, tak często występujących w okresach wiosennych i letnich w Polsce.

Szczególne właściwości przepuszczalne PERVII są bardzo przydatne w kontekście nowego Prawa wodnego, obowiązującego od 2018 roku, z którego wynika, że gminy mogą ograniczyć lub zakazać zrzutu wody deszczowej na drogach publicznych. Betony jamiste PERVIA, opracowane przez CEMEX, są doskonałym rozwiązaniem zgodnym z wymogami środowiskowymi i głównymi zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Zasada odwadniania jest prosta: woda musi szybko przepływać przez nawierzchnię, aby mogła zostać wchłonięta przez glebę. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi ze stosowania PERVII jest lepsza retencja wody oraz mniejszy spływ powierzchniowy do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych.

Zawsze najwyższa jakość
Do produkcji betonów PERVIA, CEMEX używa najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach betonu towarowego firmy. Ponadto w wytwórniach betonu CEMEX wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany dobrowolnej certyfikacji przez niezależną jednostkę. Dowiedz się więcej na: www.cemex.pl/beton.aspx.

Prawa autorskie © 2020/ Pierwsza publikacja CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria, Wszystkie prawa zastrzeżone

POBIERZ PREZENTACJĘ

open