Home News Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej
0

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

0
0

W dniu 30 czerwca 2020 roku w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowym i z działalności Zarządu i udzieliło mu absolutorium. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2020 – 2022.

W wyniku tajnego głosowania wybrany został Zarząd SPChB w następującym składzie:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes Zarządu: Tadeusz Wasąg
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Nowacki
Sekretarz Zarządu: Paweł Szyszka
Członek Zarządu: Jacek Dziębor
Członek Zarządu: Tomasz Klimala

W wyniku tajnego głosowania wybrana została Komisja Rewizyjna SPChB w następującym składzie:

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący KR: Rafał Erdmann
Wiceprzewodniczący KR: Arnold Tomala
Członek KR: Jerzy Kowalski
Członek KR: Jerzy Wrona
Członek KR: Stanisław Jaroszewicz

Zarząd w nowej kadencji planuje, że SPCHB będzie brać udział w procesie legislacyjnym na wczesnym etapie aby brać udział w konsultacjach i przygotowywać członków na nadchodzące zmiany. W planach jest również rozwój działalności edukacyjnej i normalizacyjnej.

Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej istnieje od 2012 roku. Skupia 12 firm: ATLAS, BASF, Borregard, Cemex, Ha-Be, Mapei, MC-Bauchemie, PCC Rokita, Proexport, Remei, Sika Poland i Stachema. SPCHB jest członkiem Europejskiej Federacji Chemii Budowlanej (EFCC), współorganizatorem konferencji naukowo technicznej Reologia w technologii betonu oraz wydawcą publikacji edukacyjnych.

Nowo wybranym członkom Zarządu SPChB i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

open