Home Materiały&Technologie Bezpieczna wentylacja biura w czasie pandemii
Bezpieczna wentylacja biura w czasie pandemii
0

Bezpieczna wentylacja biura w czasie pandemii

0
0

Urządzenia odzyskiwania ciepła FläktGroup spełniają wszystkie zalecenia Federacji Europejskich Stowarzyszeń Branży Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (REHVA) w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przez systemy nawiewno-wywiewne.

Do chwili obecnej nie odnotowano odpowiednio udokumentowanego ogniska SARS-CoV-2, którego źródłem byłaby transmisja aerozolu przez centralny system nawiewno-wywiewny. Rozprzestrzenianie się infekcji spowodowanych wyciekiem powietrza z urządzeń odzyskiwania ciepła jest bardzo mało prawdopodobne. Obecnie prowadzi się wiele badań naukowych mających na celu zrozumienie transmisji wirusa przez cząstki zawieszone w powietrzu, dlatego też zasadne jest podjęcie środków ostrożności w celu zmniejszenia wewnętrznego wycieku i recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych. Najbardziej wszechstronne, niezależne porady można obecnie uzyskać od REHVA, Federacji Europejskich Stowarzyszeń Branży Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance). FläktGroup zgadza się z głównymi zaleceniami REHVA, które można podsumować w następujący sposób:

• Należy upewnić się, że wentylacja wywiewna w obszarach toalet działa prawidłowo. Są to obszary o dużym natężeniu ruchu, gdzie dodatkowo kontakt człowieka z powierzchniami jest nieunikniony. Ponadto COVID-19 może przedostawać się do atmosfery podczas spłukiwania toalety.

• Należy zwiększyć ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego. Rozcieńczanie świeżym powietrzem oraz odprowadzanie wszelkich cząstek na zewnątrz są kluczowymi czynnikami ograniczającymi transmisję wewnątrz budynku.

• Należy wyłączyć wszystkie sekcje recyrkulacji w centralach wentylacyjnych. Powinno się unikać recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza wywiewanego.

• Należy utrzymać środowisko wewnętrzne na poziomie 50% wilgotności względnej (idealnie), przy czym wilgotność względna powinna wynosić co najmniej między 40% a 60%. Istnieje wiele dowodów na to, że wiele wirusów (głównie grypy typu A) traci zdolność do najszybszej zakaźności, gdy wilgotność względna w normalnych temperaturach wewnętrznych wynosi 50%. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że COVID-19 cechuje się taką samą reakcją.

• Filtry ogólnej wentylacji nie są przeznaczone do wychwytywania cząstek wirusów, jednak dobrą praktyką jest upewnienie się, że zabrudzone filtry zostały wymienione i są utylizowane w bezpieczny sposób. Dodanie filtrów HEPA może być korzystne dla obszarów krytycznych, ale jest mało prawdopodobne, aby było to praktyczne rozwiązanie dla systemów wentylacji ogólnej.

Kompleksowe systemy FläktGroup
FläktGroup może zaoferować rozwiązania dla wszystkich powyższych wymagań.

Z trzech najczęściej stosowanych systemów odzysku ciepła – płytowe wymienniki ciepła i systemy glikolowego odzysku ciepła nie odzyskują wilgoci ze strumienia powietrza wylotowego i dlatego zimą osuszają budynek. Obrotowe wymienniki ciepła mogą być dostarczane jako higroskopijne, które mogą cechować się odzyskiem wilgoci na poziomie 50%, lub sorpcyjne, które mogą odzyskiwać do 80% dostępnej wilgoci i są najlepszym rozwiązaniem dla utrzymania wilgotności wewnątrz pomieszczeń, jeśli nie ma w nich nawilżaczy bezpośrednich.

W obrotowych wymiennikach ciepła problem stanowią zawsze nieszczelności. Jednak przy zastosowaniu sektora czyszczącego i utrzymaniu właściwych wartości ciśnienia wewnątrz centrali wentylacyjnej współczynnik wymiany powietrza wylotowego (EATR) może wynosić 0% zgodnie z normą EN 16798-3:2018. A to oznacza, że nie ma recyrkulacji powietrza wylotowego.

Wszystkie rotory produkowane przez FläktGroup są zawsze wyposażone w sektor czyszczący. Dodatkowo możemy dostarczyć system
równoważenia ciśnienia po stronie pomieszczeniowej rotora, zgodnie z niedawno opublikowanym przewodnikiem REHVA (https:// www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_ guidance_document_-_Limiting_internal_air_leakages_across_the_ rotary_heat_exchanger_.pdf). System ten zapobiega również wyciekom w niewłaściwym kierunku, nawet przy wyłączonym obrotowym wymienniku ciepła.

Ważna jest regularna kontrola
W przypadku prawidłowo zaprojektowanego, zainstalowanego i konserwowanego obrotowego wymiennika ciepła wyciek potencjalnie zanieczyszczonego patogenami powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewanego jest zazwyczaj bardzo mały i praktycznie nieistotny. Niemniej jednak, w przypadku niewłaściwego rozmieszczenia wentylatorów w centrali wentylacyjnej lub braku prawidłowego ustawienia równowagi ciśnienia, nieszczelność może być znacznie większa. Dlatego warto sprawdzić konfigurację wentylatorów w każdej istniejącej centrali.

• Jeśli wentylatory umieszczono po obu stronach rotora tak, że znajduje się on po stronie ssawnej obu wentylatorów, wówczas równoważenie ciśnienia może prowadzić do uzyskania współczynnika wymiany powietrza wylotowego (EATR) na poziomie 0%, a sam sektor czyszczący będzie działać bardzo skutecznie.

• Jeśli oba wentylatory znajdują się po stronie budynku, nie ma możliwości zastosowania równoważenia ciśnienia w poprzek rotora, a współczynnik wymiany powietrza wylotowego (EATR) może wynosić
do 35%.

• W przypadku obu wentylatorów po stronie zewnętrznej nie ma potrzeby stosowania równoważenia ciśnienia, ponieważ powietrze zawsze wycieka z nawiewu do wywiewu, jednak w takim przypadku ogólna wydajność centrali jest mniejsza.


Zdjęcia archiwum FläktGroup

open