Home Architecture Design Wyprzedzamy oczekiwania naszych klientów
Wyprzedzamy oczekiwania naszych klientów
0

Wyprzedzamy oczekiwania naszych klientów

0
0

Dbając o stworzenie wysokiego komfortu dla osób przebywających w tak prestiżowym budynku, jakim jest Neuca, firma Johnson Controls dostarczyła do tego obiektu klimakonwektory z grupy premium spełniające wymagane przez inwestora bardzo rygorystyczne parametry techniczne. Oprócz dotrzymania warunków komfortu termicznego wielkim wyzwaniem były aspekty związane z akustyką. Dlatego też wyróżniające się na rynku pod względem wyjątkowo cichej pracy klimakonwektory marki York zagwarantowały oczekiwane osiągi.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wizji i wartości, jakimi się kieruje firma Johnson Controls. Współpracujemy z naszymi klientami, aby chronić środowisko, mądrze wykorzystywać zasoby oraz poprawiać jakość życia. Realizując te zasady, wprowadzamy na rynek urządzenia wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki i spełniające najbardziej rygorystyczne przepisy.

Energooszczędny śrubowy agregat wody lodowej chłodzony wodą typ YORK® YVWH
Sterowany falownikiem, chłodzony wodą agregat śrubowy z grupy premium, który dzięki innowacyjnej konstrukcji osiąga sprawności przewyższające maksymalny poziom uzyskiwany dotychczas w standardach przemysłowych i budynkowych, co pozwoli użytkownikom na szybki zwrot nakładów inwestycyjnych. Wprowadzony przez normę Ecodesign współczynnik sprawności SEER osiąga wartość 9.2. Czynnik chłodniczy nowej generacji HFO, R-1234ze (E), ma bardzo niski potencjał GWP wynoszący zaledwie 7. Dzięki połączeniu wysokiej sprawności z zastosowaniem czynnika chłodniczego R-1234ze o niskim potencjale GWP agregat YORK® YVWH przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w procesie bezpośrednim i pośrednim.

YORK® YVWH

Energooszczędny odśrodkowy agregat wody lodowej chłodzony wodą typ YORK® YZ
Agregat wyposażony w łożyska magnetyczne oraz ekologiczny czynnik chłodniczy R-1233zd. Czynnik chłodniczy R1233zd jest niepalny, więc nie powoduje konieczności stosowania podwyższonych rygorów bezpieczeństwa dotyczących maszynowni oraz używanego sprzętu serwisowego. Pozwala to na znaczne oszczędności zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii uzyskano ok. 80% redukcję ilości części ruchomych w porównaniu do tradycyjnych stało-obrotowych agregatów wody lodowej posiadających systemy smarowania olejowego lub systemy smarowania ciekłym freonem. W efekcie znacznie podwyższono poziom niezawodności, obniżono ilość czynności obsługowych i zwiększono sprawność pracy agregatu, co prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacyjnych ok. 28–35%. Agregaty wody lodowej YZ zapewniają znaczne oszczędności zużycia energii elektrycznej dzięki optymalizacji do pracy w warunkach realnych temperatur zewnętrznych, występujących w ok. 99% czasu pracy całorocznej. Możliwość pracy przy obniżeniu temperatury wody chłodzącej skraplacz nawet do +4,5°C daje możliwość obniżenia ciśnienia skraplania i odciążenia sprężarki, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w bardzo szerokim zakresie w ciągu pracy całorocznej.
Możliwość pracy przy bardzo niskich temperaturach wody chłodzącej skraplacz eliminuje także potrzebę stosowania dodatkowego freecoolingu w zimie, upraszczając instalację wodną i zmniejszając powierzchnię maszynowni. Redukuje to zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne systemu.

YORK® YZ – Fot. arch. Johnson Controls International


Kontakt: Johnson Controls International
www.johnsoncontrols.com
tel. 512615617

open