Home Komentarze Cyfrowy napęd budownictwa
Cyfrowy napęd budownictwa
0

Cyfrowy napęd budownictwa

0
0

Polskie budownictwo przechodzi czas próby. Pandemia ukazała w całej mocy, jak ważna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Innowacyjność, otwartość na nowe technologie – to dzisiaj cechy niezbędne, dlatego jednym z priorytetów administracji państwowej jest wsparcie idei cyfryzacji budownictwa. Komentuje Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przyszłość budownictwa w Polsce to m.in. cyfryzacja procesów. Ostatnie lata to gigantyczny postęp technologiczny, z którego branża aktywnie korzysta. Zwiększające się wykorzystanie BIM ułatwiające komunikację pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego, automatyzacja procesów budowlanych czy też możliwości gromadzenia i analizy danych to gałęzie o ogromnym potencjale.

Ministerstwo aktywnie wspiera branżę, dotrzymując kroku szybko rozwijającym się firmom. Jednym z priorytetów działania resortu jest aktualnie idea cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Planujemy, żeby po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, będącej częścią tzw. pakietu mieszkaniowego, na rządowym portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl możliwe było wypełnienie online formularzy budowlanych, a następnie przesłanie ich drogą elektroniczną do urzędu. Zakładamy, że już od połowy 2021 r. będzie można wypełnić i złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę. Szacujemy, że dzięki zmianom w prawie oraz uproszczeniu projektu pozwolenia na budowę interesariusze zaoszczędzą nawet do 100 dni.

Nowe przepisy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie 31 października 2020 r., pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych w formie online. Przygotowane regulacje oznaczają uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych i włączenie w niego samorządów. Zmianę tę zaprojektowaliśmy z myślą o przyspieszeniu procesu inwestycyjno-budowlanego.

To dopiero początek upraszczania prawa i procedur. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy. Dzięki temu możliwy będzie bieżący monitoring przebiegu realizacji inwestycji. Powstanie także nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które posiadają uprawnienia budowlane (tj. e-CRUB).

Nie trzeba będzie składać papierowej kopii uprawnień do urzędu – będą one weryfikowane przez organ w rejestrze centralnym. Nie będzie również konieczne oczekiwanie na wydanie przez GUNB decyzji o wpisaniu do przedmiotowego rejestru. Po zdanym egzaminie wpis będzie umieszczony automatycznie, dzięki czemu wykonywanie zawodu będzie możliwe od razu. Szacujemy, że ta zmiana przyspieszy procedury o ok. 2–3 miesiące.

Równie istotną planowaną przez nas zmianą będzie utworzenie w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl konta inwestora. Pozwoli to na śledzenie przebiegu sprawy oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną. A wymagane dokumenty załączymy i podpiszemy za pomocą profilu zaufanego.

Resort aktywnie działa również w kwestii promowania użycia metodologii BIM. Od listopada 2019 r. we współpracy z KE i firmą PWC prowadzony był projekt promujący BIM w polskiej branży budowlanej. Wśród jego wymiernych efektów znalazły się m.in. dokumenty ułatwiające przeprowadzenie zamówienia publicznego uwzględniającego BIM oraz koncepcja platformy cyfrowej IT pozwalającej na wymianę danych w trakcie realizacji projektu budowlanego. Materiały wypracowane przez zespół projektowy zostaną wykorzystane do stworzenia szerokiej strategii cyfryzacji polskiej branży budowlanej.


ANNA KORNECKA

Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W resorcie odpowiada za budownictwo, planowanie oraz zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo. Prawniczka, manager oraz działaczka społeczna. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne. Jest autorką książek i publikacji z dziedziny prawa budowlanego, planowania oraz zagospodarowania przestrzennego i postępowania administracyjnego.


Fot. arch. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

open