Home Osobowość Branży 2020 ANNA ŚPIEWAK – Osobowość Branży 2020
ANNA ŚPIEWAK – Osobowość Branży 2020
0

ANNA ŚPIEWAK – Osobowość Branży 2020

0
0

ANNA ŚPIEWAK, Prezes Zarządu, Austrotherm Sp. z o.o. od 2005 roku. Bycie liderem wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego określa zasady
oraz kieruje się nimi każdego dnia. To zdecydowanie ułatwia zarządzanie i osiąganie wyznaczonych celów.

Karierę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność finanse. W latach 1984–1993 pracowała na stanowiskach kierowniczych w Zakładach Chemicznych Oświęcim. W 1993 roku rozpoczęła również budowanie firmy Austrotherm w Polsce. Jest wiceprezesem Polskiej Izby Budownictwa. Wiele lat działała również w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. W 2009 roku odznaczona honorową odznaką Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla budownictwa”. Funkcję lidera wypełnia z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem, bo jak sama podkreśla, uczciwa praca i zarządzanie zmierzające do tworzenia zgranych zespołów ludzi to jej życiowa pasja. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała i stawia takie wartości, jak rzetelność oraz sprawiedliwość. Podkreśla, że niezwykle ważne jest dla niej budowanie dobrej atmosfery i zdrowych relacji między ludźmi. Bycie liderem wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego określa zasady oraz kieruje się nimi każdego dnia. To zdecydowanie ułatwia zarządzanie i osiąganie wyznaczonych celów. Uważa, że sukces oraz wizerunek firmy budują wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. To oni są najlepszymi ambasadorami marki i stanowią o sile oraz wartości przedsiębiorstwa.

Pomimo wielu przeciwności, związanych głównie z pandemią koronawirusa, udało nam się bezpiecznie i w bardzo dobrej kondycji finansowej zakończyć ten trudny 2020 rok. Efekt, jaki udało nam się osiągnąć, zawdzięczamy ogromnemu wysiłkowi wszystkich pracowników Austrotherm. Dzięki ich pełnej zaangażowania pracy oraz gotowości, by każdego dnia podejmować nowe wyzwania, jesteśmy w stanie osiągać postawione przed sobą ambitne cele. Jednym z nich, w mijającym roku, była realizacja budowy trzeciego zakładu produkcyjnego w Grodkowie koło Brzegu. Decyzja o budowie kolejnej fabryki została podyktowana sygnałami płynącymi z rynku. Stale rosnące zapotrzebowanie na produkty marki Austrotherm oraz ciągle niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe Polaków były dla nas ważnym impulsem do zwiększenia potencjału produkcyjnego firmy. Dziś z satysfakcją mogę stwierdzić, że udało nam się zrealizować założony cel, a powstały zakład stanowi największą inwestycję w historii firmy. Wierzę także, że program walki ze smogiem oraz środki, które Polacy będą mogli wykorzystać w ramach „Zielonego Ładu” między innymi na termomodernizację, pozwolą na szybkie zagospodarowanie naszego nowego potencjału. a nadchodzący 2021 rok życzę wszystkim zdrowia, sukcesów i powrotu do normalności, byśmy z większym spokojem mogli budować solidne podstawy do dalszego rozwoju naszego kraju. Radzie Programowej oraz Redakcji miesięcznika „Builder” pragnę serdecznie podziękować za to kolejne cenne wyróżnienie, które dedykuję wszystkim Pracownikom firmy Austrotherm.

open