Home Osobowość Branży 2020 RADOSŁAW WOŹNIAK – Osobowość Branży 2020
RADOSŁAW WOŹNIAK – Osobowość Branży 2020
0

RADOSŁAW WOŹNIAK – Osobowość Branży 2020

0
0

RADOSŁAW WOŹNIAK, Prezes Zarządu, EFL. „20-procentowy udział w segmencie finansowania maszyn budowlanych daje nam pozycję numer jeden w finansowaniu maszyn i urządzeń budowlanych.”

Jak zawsze pod koniec roku przygotowujemy strategię firmy na kolejny rok. Tak było i w 2019, kiedy opracowywaliśmy plany na 2020 rok. I jak zawsze zakładaliśmy różne scenariusze. Jednak tego, z którym przyszło nam – menadżerom, analitykom, przedsiębiorcom w Polsce i na całym świecie – się zmierzyć, nikt nie był w stanie przewidzieć. 13 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w naszym kraju wirusa SARS- -CoV-2, podjęło decyzję o ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Stanęliśmy przed jednym z najważniejszych życiowych egzaminów. W EFL naszym priorytetem i obowiązkiem było niezwłoczne podjęcie działań, tak aby zminimalizować skutki pandemii dla naszych klientów, partnerów oraz pracowników. Niezwłocznie, w całej Grupie EFL, wdrożyliśmy wewnętrzne procedury uwzględniające zalecenia służb sanitarnych i wszędzie tam, gdzie tylko było to możliwe, oddelegowaliśmy naszych pracowników do pracy zdalną. Naszym klientom, dostawcom oraz partnerom biznesowym zaproponowaliśmy możliwość kontaktu telefonicznego lub online. Ponadto wprowadziliśmy programy pomocowe, których celem było wsparcie tych klientów, którzy z powodu „zamknięcia” gospodarki utracili płynność finansową. Poza doraźnymi narzędziamizależało nam na aktualnej wiedzy dotyczącej tego, jak przedsiębiorcy w Polsce oceniają swoją obecną sytuację i jak postrzegają swoją przyszłość w nowej nieznanej rzeczywistości

open