Home Builder Awards Osobowość Branży ARTUR POPKO – Osobowość Branży 2020
ARTUR POPKO – Osobowość Branży 2020
0

ARTUR POPKO – Osobowość Branży 2020

0
0

ARTUR POPKO, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Budimex SA. “Ostatni rok obfitował w wiele niewiadomych i obaw. Jako branża, mimo zaistniałych trudności, zakończyliśmy 2020 rok w lepszych nastrojach, niż przewidywaliśmy ubiegłej wiosny…”

“…Budimex osiągnął wyższą sprzedaż, produkcję budowlaną oraz lepsze wyniki finansowe niż początkowo stawialiśmy sobie za cel. Zdobyliśmy w segmencie budowlanym po III kwartałach ubiegłego roku kontraktację na poziomie 7 mld zł, a nasz portfel zamówień łącznie wyniósł 12,9 mld złotych. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex w 2020 r. wyniosła 5,7% w porównaniu do 4,0% w okresie trzech kwartałów roku poprzedniego. Budimex awansował od 2017 roku z 61. na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce, co w prosty sposób pokazuje, jak duża część naszego zysku wraca do budżetu państwa właśnie pod postacią podatków. Sukces naszej firmy to zasługa ponad 7,5 tysiąca ambitnych i zaangażowanych pracowników tworzących Grupę Budimex. Sytuacja związana z COVID-19 ma ogromny wpływ na gospodarkę, jednak dzięki postawie wielu naszych klientów, jak: GDDKiA, PKP PLK czy Wód Polskich nie musieliśmy wstrzymać żadnej z realizowanych inwestycji. Choć część kontraktów napotkała problemy związane chociażby z dostępem do specjalistów zza granicy, to jednak dzięki zachowaniu ciągłości prac mogliśmy utrzymać pełne zatrudnienie oraz wynagrodzenia naszych pracowników. W 2020 roku zakończyliśmy z sukcesem wiele istotnych kontraktów infrastrukturalnych, jak największy w Polsce Zbiornik Przeciwpowodziowy w Raciborzu dla Wód Polskich, LCS Idzikowice na Centralnej Magistrali Kolejowej, linię kolejową 7 Dęblin– Nałęczów dla PKP PLK czy Centrum Serwisowania Silników Lotniczych w Jasionce dla EME Aero. W międzyczasie rozpoczęliśmy modernizację stacji Warszawa Zachodnia oraz budowę drogi S5 w woj. kujawsko- -pomorskim i w warmińsko-mazurskim. Miniony rok pokazał, że mamy ogromne zdolności mobilizacji oraz osiągania wyznaczonych celów – pomimo przeszkód. Światowy kryzys postawił przed nami nowe wyzwania, które udało nam się przekuć w sukces i nie zamierzamy zwalniać. Na najbliższy rok stawiamy przed sobą kolejne ambitne cele. Chcemy inwestować w kontrakty za granicą Polski, m.in. w Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, a także w energetykę odnawialną, zarządzanie odpadami, a ponadto dywersyfikować działalność, rozwijając segment usług w formule PPP. W nadchodzących latach fundusze unijne i dodatkowe środki z Funduszu Odbudowy będą oddziaływać korzystnie na rynek dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jednak przyszły rok, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia przetargów drogowych oraz kolejowych, może być trochę trudniejszy niż 2020. Jesteśmy na progu nowego budżetu Unii Europejskiej. W przeszłości okres przejściowy nie sprzyjał wykonawcom w zakresie liczby nowych zamówień sektora publicznego na duże inwestycje liniowe. Dobrym przykładem jest luka inwestycyjna w roku 2016, która przyczyniła się do spiętrzenia robót w kolejnych latach, doprowadzając do niekontrolowanej inflacji kosztowej w latach 2018–2019. Więcej dobrych wiadomości w tym zakresie spodziewamy się raczej pod koniec 2021 roku niż w jego pierwszej połowie. Korzystne dla rynku są ostatnie zmiany prawa zamówień publicznych wprowadzające większą cyfryzację zamówień, co pozwala wyeliminować wiele barier i nieprawidłowości we współpracy między zamawiającymi a wykonawcami. Pod dużym znakiem zapytania stoi skala przyszłych inwestycji kubaturowych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują
na dwucyfrowe spadki produkcji budowlano-montażowej w zakresie inwestycji biurowych, hotelowych przemysłowych, które są silnie skorelowane z dynamiką PKB w Polsce. W naszej ocenie największym wyzwaniem dla branży w najbliższej przyszłości będzie sytuacja gospodarcza w kraju: podtrzymanie inwestycji budowlanych, zarówno w infrastrukturze, jak i w hydrotechnice, budownictwie mieszkaniowym oraz budownictwie specjalistycznym. W dłuższej perspektywie możliwości finansowe Polski, w zakresie inwestycji w zieloną infrastrukturę i hydrotechnikę, będą rosły. Dobra koniunktura zostanie utrzymana w budownictwie kolejowym i drogowym, a planowana realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego może wygenerować dodatkowy strumień przychodów dla firm wykonawczych. Musimy pamiętać, jak ogromnym sektorem krajowej gospodarki jest budownictwo oraz wszelkie branże z nim powiązane, w sumie dają ono pracę około 1 mln Polaków. Ponadto budownictwo odpowiada za 7% polskiego PKB, dlatego tak ważne jest, aby zwiększać nakłady na programy inwestycyjne, szczególnie teraz – w dobie kryzysu.”

open