Home Osobowość Branży 2020 REMIGIUSZ SKĄPSKI – Osobowość Branży 2020
REMIGIUSZ SKĄPSKI – Osobowość Branży 2020
0

REMIGIUSZ SKĄPSKI – Osobowość Branży 2020

0
0

REMIGIUSZ SKĄPSKI, Prezes Zarządu, Tikkurila Polska SA. Remigiusz Skąpski z firmą Tikkurila związany jest od marca 2000 roku. Przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę i doświadczenie, sprawując w spółce funkcje kierownicze w obszarach serwisu oraz szkoleń, wsparcia klienta, a także sprzedaży i marketingu.

Od 2012 roku na stanowisku Dyrektora Handlowego oraz Członka Zarządu, a od 2014 roku w randze Wiceprezesa Zarządu Tikkurila Polska SA. Stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Tikkurila Polska SA objął w lipcu 2017 roku. Stworzył prężnie działający zespół, który skutecznie realizuje swoje zadania, wspiera firmę w dynamicznym rozwoju i realizacji celów strategicznych. Kierowana przez Remigiusza Skąpskiego spółka systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku. Ponadto jest doceniana oraz nagradzana w różnych obszarach działalności (np. jako solidny pracodawca, za jakość oferowanych produktów czy za zaangażowanie w działalność CSR), zarówno przez niezależne kapituły eksperckie, jak i w plebiscytach konsumenckich. Remigiusz Skąpski jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), na której studiował w latach 1995–2000. W 2011 roku w ramach programu rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych ukończył między innymi The Strategic Market Management for Leadership Programme prowadzony przez University of Cambridge, Judge Business School oraz Master of Sales Management, a w 2014 r. dołączył do grona absolwentów The Strategic Leadership Academy prowadzonej przez ICAN Institute przy współpracy z Harvard Business Publishing.

Miniony rok był rokiem szczególnym. Pandemia, która zdominowała świat, postawiła przed nami nowe wyzwania. Miesiące z COVID-19 pokazały, że w Tikkurila umiemy szybko i sprawnie reagować na zmieniające się okoliczności. Na bieżąco analizowaliśmy sytuację oraz robiliśmy wszystko, by utrzymać gotowość do realizacji różnych scenariuszy. Koncentrowaliśmy się na bieżącej działalności, ale nie zaniedbywaliśmy rozwoju zarówno firmy, jak i oferty kierowanej do naszych klientów. Wdrożone procedury wewnętrzne, wspierane dużą świadomością, odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem naszych pracowników, pozwoliły nam w tym trudnym czasie zachować ciągłość produkcji oraz dostaw naszych produktów i usług, utrzymać obsługę klientów na najwyższym poziomie, a w rezultacie osiągnąć bardzo dobre wyniki. Cały czas realizowaliśmy działania wynikające z przyjętej strategii, wszystko w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a dzięki ogromnej mobilizacji całego zespołu niektóre projekty zrealizowaliśmy znacznie wcześniej niż zakładał pierwotny plan. Przyznane nam wyróżnienia miesięcznika „Builder” są pięknym uhonorowaniem ciężkiej pracy i wyjątkowej determinacji całego zespołu Tikkurila. W imieniu Zarządu oraz własnym dziękuję wszystkim naszym pracownikom i partnerom biznesowym, dzięki którym przeszliśmy przez ten trudny oraz nieprzewidywalny rok z sukcesem.

open