Home Osobowość Branży 2020 ZBIGNIEW MAĆKÓW – Osobowość Branży 2020
ZBIGNIEW MAĆKÓW – Osobowość Branży 2020
0

ZBIGNIEW MAĆKÓW – Osobowość Branży 2020

0
0

ZBIGNIEW MAĆKÓW, Architekt i Właściciel, Maćków Pracownia Projektowa. Ukończył WA PWr (1996) i King­ston School of Architecture (1994). Założyciel obecnie 60-osobowego biura Maćków Pracownia Projek­towa (1995).

Najważniejsze na­grody Honorowa Nagroda SARP 2020, Honorowa Nagroda SARP o/Wrocław, 2 x Życie w architek-turze, nagroda roku SARP, 4 x Grand Prix Piękny Wrocław, 4 x finalista World Architecture Festival, Nagroda Województwa Śląskiego, 2 x Grand Prix DOFA, 2 x nominacja i shortli­sta Mies van der Rohe Award, Złoty Medal Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach archi­tektonicznych. Przewodniczący Rady DSOIA (2010-2018), wiceprzewodniczący KSK przy ZG SARP, uczył PWr, UWr, Solvay Brussels School (1998-2008). Współinicjator i uczestnik projektu modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator architektury podczas ESK Wrocław 2016. Założyciel think tanku Gęsto (przyszłość zamieszkiwania) i start-upu „diffeRent” (mieszkanie jako usługa). Prywatnie: nieporadny ojciec czwórki, psiarz, biegacz, mo­tocyklista. 

Żaden kryzys, czy to wywołany atakami terrory­ stycznymi czy jak teraz – rozprze­strzenianiem się wirusa, nie zabiera nam jako grupie zawodowej zdolności do rozwiązywania proble­mów. Mało tego, uważam, że nasz zawód, przygotowanie i filozofia pracy polega właśnie na tym, że nieustannie rozwiązujemy problemy powstające na styku niedostoso­wania istniejącej infrastruktury do potrzeb dynamicznie zmieniają­cych się uwarunkowań. Zwykle są to przemiany społeczno-cywilizacyjne, zmieniające gruntownie nasz model życia. Tym razem zmiana uwarunkowań jest nagła i ma charakter kryzysu, ale to nie zmienia istoty podejścia do poszuki­wania rozwiązań. Myślę, że aby trafnie odpowiadać na tego typu, zapewne coraz dynamiczniej pojawiające się zjawiska, będziemy wszyscy musieli przepracować naszą dotychczasową wizję rozwoju świata opartą na stałym wzroście napędzanym konsumpcją. Dopiero jak to zrozumiemy (oby za pierwszym ostrzeżeniem, bo kolejnych możemy nie dostać), musimy jako ludzkość wypracować nowy model funkcjonowania globalnego świata, a w nim mechanizmów gospodar­czych. Dopiero wtedy będziemy mogli budować odpowiedzialnie i świadomie właściwą infrastrukturę, która zapewni nam bezpieczne funk­cjonowanie w kolejnych pokoleniach. W osłonie od kryzysów, które sami sprokurowaliśmy. Architektura już od wielu lat jest dys­cypliną zespołową. W tym względzie pandemia czy inne kryzysy niczego nie zmieniają. Zmienia się tylko zestaw narzędzi do komunikowania swoich poglądów oraz przemyśleń. Rozmowę przy modelach i szkicach w pracowni zamieniliśmy na wideokonferencje przy pomocy zaawansowanych programów, które pozwalają interaktywnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji kilkunastu osobom, także z zespołu klienta czy obsługi budowy. 

open