Home Architecture Design Projekty 2021 – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
Projekty 2021 – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
0

Projekty 2021 – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

0
0

„W 2021 rok wkroczyliśmy z projektami zarówno konkursowymi, jak i zleconymi; nowymi oraz kontynuowanymi…” prof. dr hab. inż. arch. EWA KURYŁOWICZ, Kuryłowicz & Associates”

fot. Maciej Zienkiewicz

prof. dr hab. inż. arch.
EWA KURYŁOWICZ
Kuryłowicz&Associates

Dbamy o lepsze jutro jak możemy.

W 2021 rok wkroczyliśmy z projektami zarówno konkursowymi, jak i zleconymi; nowymi oraz kontynuowanymi. Z tych pierwszych dwa są jeszcze w toku, jeden już rozstrzygnięty i nie będzie miał dalszego ciągu, ponieważ nagroda nie była pierwsza, a trzecia. Gratulujemy zwycięzcom. W projekcie siedziby Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim przetestowaliśmy intencjonalnie współczesne definiowanie lokalnej tożsamości architektury dla miasta średniej wielkości, w obiekcie rozwiązanym zgodnie z założeniami ekonomii cyrkularnej, optymalnej gospodarki energetycznej, z zastosowaniem europejskich standardów, zwłaszcza jeśli chodzi o garaże i ich ekspozycję, co najwyraźniej w Polsce nie jest jeszcze cenione wyżej niż hektary otwartych parkingów otaczających budynki publiczne. Z tej drugiej grupy zadań kontynuujemy projekty dla linii średnicowej PKP w Warszawie, konsultujemy jako generalny projektant antarktyczny projekt wykonawczy Stacji im. H. Arctowskiego, pracujemy nad projektami nowych oraz adaptacji istniejących budynków o różnych funkcjach w różnych miastach, w Polsce i za granicą. Dbamy o lepsze jutro jak możemy.

Wizualizacje Kuryłowicz&Associates
Wizualizacje Kuryłowicz&Associates
Wizualizacje Kuryłowicz&Associates
Projekt konkursowy Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim opracowany przez Kuryłowicz&Associates
open