Home Architecture Design PROJEKTY 2021 – DOROTA RUDAWA, PATRYK ZARĘBA
PROJEKTY 2021 – DOROTA RUDAWA, PATRYK ZARĘBA
0

PROJEKTY 2021 – DOROTA RUDAWA, PATRYK ZARĘBA

0
0

Aktualnie mamy dwa szczególnie interesujące projekty przestrzeni publicznych. Pierwszy to zagospodarowanie parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w dzielnicy Białołęka w Warszawie.

DOROTA RUDAWA, PATRYK ZARĘBA
RS Architektura Krajobrazu

Projekt ulicy Marszałkowskiej pozwoli na stworzenie przyjaznej pieszym i rowerzystom przestrzeni miejskiej.

Aktualnie mamy dwa szczególnie interesujące projekty przestrzeni publicznych. Pierwszy to zagospodarowanie parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w dzielnicy Białołęka w Warszawie. Opracowana koncepcja zagospodarowania przyszłego parku ma na celu spełnienie oczekiwań mieszkańców poprzez wprowadzenie nowych funkcji, bez negatywnego wpływu na jego obecny charakter i wartość przyrodniczą. Wśród proponowanych funkcji należy wymienić – stworzenie pawilonu gastronomiczno-kulturalnego, miejsca spotkań sąsiedzkich, naturalnych placów zabaw, stref przyrodniczych, przestrzeni rekreacyjnych czy muraw wypoczynkowych. Forma, rodzaj i intensywność nowych elementów ma na celu ochronę istniejącej wartości przyrodniczej i w świadomy sposób stoi w opozycji do typowego skweru miejskiego.

Zielona Marszałkowska w Warszawie – Wizualizacje RS Architektura Krajobrazu

Drugi projekt to Zielona Marszałkowska w Warszawie. W obecnej formie stanowi głośną i nieprzyjazną, szeroką, tranzytową arterię komunikacyjną. Celem naszego projektu było wykonanie koncepcji przebudowy ulicy na całej jej długości oraz utworzenie spójnego zielonego ciągu komunikacyjno-rekreacyjnego. Wszelkie zmiany zostały zaprojektowane z poszanowaniem kontekstu urbanistycznego oraz walorów architektonicznych ulicy i wnętrz należących do jej korytarza. Projekt ulicy Marszałkowskiej pozwoli na stworzenie przyjaznej mieszkańców przestrzeni miejskiej.

Zagospodarowanie parku przy ul. Ch. Botewa
Park Botewa 2
Marszalkowska wizualizacja

open