Home Materiały&Technologie LIDER DZIAŁAŃ W ODPOWIEDZI NA ZMIANY KLIMATU
LIDER DZIAŁAŃ W ODPOWIEDZI NA ZMIANY KLIMATU
0

LIDER DZIAŁAŃ W ODPOWIEDZI NA ZMIANY KLIMATU

0
0

Zmiany klimatu są faktem oraz największym wyzwaniem naszych czasów. Niemożliwe jest oddzielenie ich od innych sfer życia człowieka i szeroko rozumianej gospodarki. W odpowiedzi na negatywne skutki zmian klimatu CEMEX wdraża rozwiązania w zakresie procesów produkcji oraz w ofercie produktowej.

Śnieg w kwietniu, powódź w maju, susza w czerwcu, topnienie pokrywy lodowej, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, utrata naturalnych siedlisk, gwałtowne burze, wichury – te nasilające się zjawiska możemy obserwować na co dzień. Zmiany klimatu są efektem wzrostu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, związanej przede wszystkim ze spalaniem paliw kopalnych oraz nadmiernym zużyciem zasobów naturalnych w nadal przeważającej gospodarce o modelu linearnym, tj. „weź – zużyj – wyrzuć”. W walce o złagodzenie negatywnych zmian klimatu niezbędne są kompleksowe działania na wielu płaszczyznach, a branża budowlana może zapewnić znaczną redukcję wpływu na atmosferę i środowisko, wdrażając kompleksowe rozwiązania w odniesieniu do procesów produkcyjnych, innowacji produktowych czy też kompensacji emisji.

Zdecydowana strategia w odpowiedzi na zmiany klimatu

Zdaniem CEMEX zmiany klimatu są jednym z największych współczesnych wyzwań. Na całym świecie firma wspiera realizację działań, mających zapewnić przestrzeganie zobowiązań porozumienia paryskiego, którego celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C. Globalnym zobowiązaniem, na jakie odpowiada CEMEX, jest także realizacja zobowiązań wynikających z Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie działań klimatycznych.

W wyniku dotychczasowych wysiłków CEMEX na świecie zredukował emisję netto CO2 ze swojej działalności produkcyjnej o ponad 22% w porównaniu ze stanem z roku 1990, co pozwoliło na niewyemitowanie milionów ton dwutlenku węgla. Globalnie firma stawia sobie dalsze ambitne cele, które zostały wyrażone w Strategii dot. Zmian Klimatu wypracowanej przez firmę w 2020 roku. – Przeciwdziałanie zmianom klimatu stanowi priorytet CEMEX od wielu lat. Nasze wysiłki przyniosły dotychczas znaczne efekty, ale musimy zrobić więcej. Dlatego też zdefiniowaliśmy bardziej ambitną strategię 35-procentowej redukcji emisji CO2 na tonę produktu cementowego do 2030 roku oraz dostarczania betonu o zerowej emisji netto do 2050 roku w CEMEX na całym świecie – zapowiedział Fernando A. Gonzalez, Prezes CEMEX.

Region Europy przeszedł jednak o wiele dalszą drogę w kierunku realizacji ambicji. W 2020 roku CEMEX osiągnął 35-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla związanego z produkcją materiałów cementowych w zakładach produkcyjnych w Europie. To o dekadę wcześniej niż termin, w którym firma zobowiązała się zrealizować ten cel na poziomie globalnym. CEMEX jest zatem pierwszą firmą w sektorze producentów materiałów budowlanych, która dąży do ograniczenia emisji CO2 w swoich zakładach w Europie w większym zakresie – o co najmniej 55% do 2030 roku.

Na drodze do realizacji celów wyrażonych w strategii CEMEX aktywnie wspiera transformację gospodarki w stronę modelu o obiegu zamkniętym, domykając obieg surowców i paliw czy też zwiększając strumień energii odnawialnej w energii wykorzystywanej przez zakłady firmy, a także korzystając z innowacyjnych technologii w procesach produkcyjnych. CEMEX w Polsce także podejmuje szereg działań mających na celu ochronę klimatu. Firma od lat racjonalnie podchodzi do gospodarowania
zasobami, optymalizuje procesy produkcyjne i zapewnia zrównoważony łańcuch dostaw. Wszystkie zakłady CEMEX mają wdrożony środowiskowy system zarządzania zgodny z normą ISO 14001 oraz system zarządzania energią według normy ISO 50001, a dwa z największych zakładów firmy – Cementownia Chełm oraz Przemiałownia Gdynia – są dodatkowo zarejestrowane w wymagającym europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W Polsce CEMEX konsekwentnie ogranicza emisję dwutlenku węgla i dostosowuje się do założeń polityki klimatycznej oraz przepisów Unii Europejskiej. Producent odchodzi też od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii. Uzyskane przez firmę wskaźniki zastąpienia węgla paliwami alternatywnymi w zakładach cementowych osiągają obecnie średnio 85%, czyli znacznie więcej niż średnia europejska, która kształtuje się na poziomie około 40%.

Nowa generacja betonów

W perspektywie 2050 roku CEMEX realizuje ambitną strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym, która zakłada produkcję betonu towarowego o zerowej emisji CO2 netto. Beton jest drugim na świecie
najczęściej wykorzystywanym surowcem (po wodzie), zatem odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu gospodarki niskoemisyjnej. W zakresie innowacyjnych produktów o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla CEMEX jest liderem w Europie. W 2020 roku w Wielkiej Brytanii i we Francji firma wprowadziła pierwszy neutralny pod względem emisji beton o nazwie Vertua®. Wiosną 2021 roku produkt zostanie wprowadzony również w Polsce.

Vertua® to nowa grupa betonów umożliwiających redukcję emisji CO2 do atmosfery. Wszystko dzięki specjalnie dobranym do potrzeb klienta mieszankom betonowym dedykowanym do każdego etapu realizacji inwestycji. Obniżenie emisyjności betonów przeznaczonych do szerokiego zastosowania w inwestycjach budowlanych jest możliwe dzięki stosowaniu zoptymalizowanych receptur opartych o niskoemisyjne surowce, w tym cementów o obniżonej emisji CO2, oraz optymalizacji technologii produkcji i łańcucha dostaw. Vertua ® umożliwi firmom budowlanym znaczne zmniejszenie ich ogólnego wpływu na emisję dwutlenku węgla wynikającą z procesów budowlanych.

Dzięki zmniejszonemu śladowi węglowemu, a nawet możliwości pełnej redukcji CO2, Vertua® spełnia kryteria zrównoważonego budownictwa. Produkty te umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla do 30% dla produktu Vertua® classic i do 50% d la Vertua® plus w porównaniu do standardowych betonów. Dla każdego betonu z grupy Vertua® możliwa jest dalsza kompensacja CO2 do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Kolejnym rozwiązaniem, które redukuje negatywne skutki ocieplenia klimatu, jest PERVIA path – nawierzchnia CEMEX o strukturze otwartej, posiadająca zdolność do swobodnego oraz szybkiego odprowadzania wód opadowych z powierzchni do głębiej położonych warstw. To innowacyjne rozwiązanie, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi w środowisku naturalnym. Im więcej powierzchni przepuszczalnych, tym mniej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji oraz rzek, dzięki czemu zasoby wody pozostają mniej więcej w miejscu opadów, a także zostaje zmniejszone ryzyko lokalnych podtopień. Dodatkowo nawierzchnia przepuszczalna PERVIA path ogranicza gwałtowne przybory wód w rzece po obfitych opadach i po wiosennych roztopach. PERVIA path może być stosowana w budowie alejek, ścieżek, skwerów, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów, a także stref rekreacyjnych oraz przestrzeni aktywnego wypoczynku, jak również przy budowie zielonych dachów oraz na podbudowę tarasów.


W sprawie ekologicznych produktów CEMEX skontaktuj się z:
• Vertua® – Menedżer Produktu Piotr Cencek, piotr.cencek@cemex.com, tel. 607238822
• PERVIA – Menedżer Produktu Michał Kałużyński, michal.kaluzynski@cemex.com, tel. 605744260

Więcej informacji o produktach ekologicznych CEMEX na stronie: www.cemex.pl
Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.

Prawa autorskie © 2021 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria;
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fot. arch. CEMEX

open