Home News Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze
Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze
0

Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze

0
0

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – w 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. r/r. Pomimo tymczasowego ograniczenia działalności kontrahentów, związanego z pandemią, zysk netto Grupy na koniec roku wyniósł 76,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 127,2 mln zł i był wyższy o 100,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

W 2020 roku Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach zagranicznych. Znaczącego wpływu na wynik nie miały ograniczenia spowodowane czasowymi, lokalnymi lockdownami czy przejściowe utrudnienia w działalności kontrahentów, zwłaszcza w okresie od kwietnia do maja ub.r. Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8 proc. i była wyższa o 3,8 p.p. r/r.

– Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju pandemii, a z drugiej staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o jej wpływ na gospodarkę i ogólną sytuację makroekonomiczną na świecie. O ile dziś wiemy już na temat wirusa zdecydowanie więcej niż wiosną zeszłego roku, o tyle skutki ekonomiczne pandemii wciąż są trudne do przewidzenia. Przykładem są choćby ceny surowców czy kursy walut, które w trakcie ubiegłego roku zmieniały się i bezpośrednio rzutowały na naszą marżę. Byliśmy w stanie przeciwdziałać tym wahaniom m.in. dzięki naszej ofercie produktowej oraz rozbudowanemu modelowi kanałów dystrybucji i dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na ewentualne fluktuacje zauważa Jacek Michalak, Prezes Zarządu Grupy Selena i podkreśla, że bardzo dobre wyniki finansowe Grupy to zasługa szeregu małych zwycięstw, które podczas ubiegłego roku udało się osiągnąć. – Jednym z nich była decyzja o utworzeniu na początku marca ub.r. specjalnego zespołu, do którego zadań należało opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmie i zaprojektowanie ich tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez Grupę działalność. To bardzo ważny element, który pozwolił nam utrzymać w kolejnych miesiącach ciągłość prac we wszystkich 19 lokalizacjach produkcyjnych, a tym samym zapewnić terminowe dostawy do naszych klientów przez cały rok, niezależnie od pandemii – dodaje Jacek Michalak.

Jacek Michalak, Prezes Zarządu Grupy Selena

– Obok działań podjętych w zakresie przejścia w tryb pracy zdalnej, a jednocześnie zabezpieczenia ciągłości produkcji, systematycznie pracowaliśmy też nad bezpieczeństwem w naszych fabrykach. Zredukowaliśmy wskaźnik wypadkowości aż o 11 p.p. rok do roku. Dzięki inwestycjom w robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych, zwiększyliśmy także nasze moce produkcyjne – wylicza Marek Tomanek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Grupy Selena i zaznacza, że inwestycje te były w tym roku na bardzo wysokim poziomie, pomimo trudności związanych z pandemią. – W pełni kontrolowaliśmy koszty, ale i jakość, wzmacniając tym samym nasze podejście do zarządzania tymi obszarami. Dużym wsparciem okazał się dla nas także Dział Planowania, który w czasie pandemii aktywnie i na bieżąco poszukiwał usprawnień, a jednocześnie efektywnie integrował planowanie produkcji z przepływem surowców w całym łańcuchu dostaw – komentuje Marek Tomanek.

Bardzo dobrym wynikom na poziomie finansowym w 2020 roku towarzyszył także wzrost przychodów na kluczowych rynkach zagranicznych, na których Grupa działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej, ale też w Brazylii, Turcji i Rosji. Warto podkreślić, że sytuacja w każdym z tych krajów w skali całego zeszłego roku była inna, a pandemia i towarzyszące jej ograniczenia uderzały w nie z odmiennym nasileniem i w różnych odstępach czasu. Mimo to, po czterech kwartałach ub.r. Grupa utrzymała dodatnią dynamikę przychodów, z czego aż 63,9 proc. pochodziło z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski.

Lockdowny oraz wprowadzane przez rządy restrykcje w naturalny sposób wpłynęły na sytuację rynkową w poszczególnych krajach. Zmniejszeniu uległ oczywiście popyt, ale skutki ograniczeń były widoczne przede wszystkim w kontekście dostępności punktów dystrybucji, które z dnia na dzień zostały pozamykane. Było to najbardziej widoczne we Włoszech oraz w Hiszpanii, które najmocniej ucierpiały podczas pierwszej fali pandemii ocenia Sławomir Majchrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Grupy Selena i dodaje, że mimo tych trudności, realizacja przyjętej przez Grupę strategii przebiegała bez większych zakłóceń. – Nasze założenia okazały się słuszne i sprawdziły się nawet w tak trudnych czasach. Kolejny strategiczny cel, przed którym stajemy jako Grupa, to zwiększenie ekspansji geograficznej i penetracji kanałów sprzedaży. Oczywiście, wciąż koncentrujemy się także na wprowadzaniu nowości do oferty i w tym celu inwestujemy zarówno w rozwiązania zakresu digitalizacji procesów, jak i kolejne produkty podsumowuje Sławomir Majchrowski.

Sławomir Majchrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Grupy Selena

W kontekście zabezpieczenia marży bez wątpienia pomogło nam też to, że wiedząc wcześniej o sytuacji w krajach azjatyckich, mogliśmy przygotować się na rozwój pandemii w innych częściach świata i zawczasu wypracować adekwatne rozwiązania uzupełnia Jacek Michalak i  wskazuje, że niezależnie od kraju i fazy pandemii, w której aktualnie się on znajdował, w każdym przypadku bardzo ważne było utrzymanie ciągłości produkcji, logistyki dostaw i zaopatrzenia. – Sprawdziła się tu również wdrażana od wielu lat technologia i rozwiązania systemowe, które pozwoliły na efektywne zarządzanie poszczególnymi operacjami oraz na zachowanie płynności zamówień. Część z tych inwestycji kontynuowaliśmy także w 2020 roku, rozwijając moce produkcyjne, a także skupiając się na  automatyzacji i robotyzacji naszych fabryk. Jako Grupa Selena korzystaliśmy też z tarczy osłonowej tam, gdzie działają nasze spółki, w tym również w ramach tarczy antykryzysowej w Polsce. Fundusze te pomogły w utrzymaniu wielu miejsc pracy i istotnie przyczyniły się do zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii na przestrzeni zeszłego roku komentuje Jacek Michalak.

Jednym z głównych filarów i kluczem do bardzo dobrych wyników na poziomie całej Grupy jest także przyjęta przez nią strategia, stawiająca niezmiennie na pierwszym planie współpracę z użytkownikami produktów, innowacyjność i udoskonalanie kanałów dystrybucji. Odzwierciedleniem tego podejścia jest m.in. wprowadzona na rynek w ub.r. seria produktów FAST & PRO, które z jednej strony pomagają w znaczący sposób przyspieszyć budowę, a z drugiej zmieniają tradycyjny model pracy na prostszy i jeszcze bardziej nowoczesny. Debiutowi nowej linii rozwiązań towarzyszyła także pierwsza globalna kampania marketingowa, dzięki której klienci mogli nie tylko lepiej poznać same produkty, ale i skorzystać z dedykowanych warsztatów oraz webinarów w celu poznania możliwości ich praktycznego zastosowania.

Wykorzystanie do celów kampanii różnych kanałów (offline i online) przyniosło oczekiwane rezultaty i pokazało, że klienta – szczególnie w dobie dystansu społecznego czy też pracy zdalnej – coraz częściej można spotkać w sieci. Zintegrowane działania marketingowe w różnych kanałach zaowocowały tysiącami zadowolonych użytkowników, którzy wzięli udział w dedykowanych szkoleniach, mogli skorzystać z porad fachowców, a także samodzielnie przetestować naszą nową linię rozwiązań FAST & PRO. Warto podkreślić, że cała kampania była prowadzona w kilku krajach i z uwagi na dużą skalę tego przedsięwzięcia stanowiła niemałe wyzwanie dla zespołu odpowiedzialnego za projekt. Cieszy zatem, że nawet w tak niecodziennych okolicznościach, pracując w dużej mierze zdalnie i często łącząc kwestie służbowe z innymi obowiązkami, udało się nam ją przeprowadzić. Uważam to za duży sukces, bo dane i wnioski, jakie zgromadziliśmy pozwolą jeszcze dokładniej i bardziej kompleksowo uzupełniać naszą ofertę, a przy tym skuteczniej dostosowywać modele dystrybucji rozwiązań Grupy do oczekiwań odbiorców – mówi Christian Doelle, Wiceprezes ds. Marketingu i Strategii w Grupie Selena.

Christian Doelle, Wiceprezes ds. Marketingu i Strategii w Grupie Selena

W 2020 roku Grupa kontynuowała także prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w Selenie Labs – należącym do Grupy  centrum badawczo-rozwojowym w Dzierżoniowie. Wśród prowadzonych obecnie w nim projektów jest m.in. rozwój grupy produktowej wysokorefleksyjej, hydroizolacyjnej powłoki dekarskiej COOL-R®, rozwój produktów hybrydowych, a także prace nad nową linią silikonów neutralnych, jeszcze podwyższających dotychczasowe standardy produktów Grupy w zakresie przyjazności środowisku i bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka. Wszystkie wymienione rozwiązania spełniają wysokie wymagania ekologiczne i pozwalają zachować niską emisyjność, potwierdzoną certyfikatami Emicode EC1, A+, a także M1. W ostatnim czasie na światowe rynki trafiła również opracowana w Selena Labs nowa piana Ultra Fast 70, która okazała się najlepiej sprzedającą się nowością ofertową od czasu debiutu rozwiązań Tytan 65.

Wysoką skuteczność rozwiązań tworzonych przez Selenę, a także silną pozycję Grupy, potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia, które firma otrzymała w ubiegłym roku. Oprócz godła „Teraz Polska” za pianoklej Tytan Professional 60 Sekund i nagrody „Solidny Pracodawca 2020” dla firm oraz pracodawców, cechujących się wzorcową polityką personalną, Selena zdobyła również tytuł „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce, a także polskim firmom odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej. Jako partner strategiczny braliśmy także udział w projekcie Builders 4 Young Engineers – inicjatywie promującej młode talenty, nad którą patronat obejmuje minister infrastruktury – a także w Dniach Młodego Inżyniera, które były organizowane w formule online i objęły zasięgiem uczelnie techniczne w całej Polsce.

mar.pras.: Grupa SELENA

open