Home IT&BIM PRODUCENT W CZASACH BEZ TARGÓW BRANŻOWYCH
PRODUCENT W CZASACH BEZ TARGÓW BRANŻOWYCH
0

PRODUCENT W CZASACH BEZ TARGÓW BRANŻOWYCH

0
0

Targi stały się chlebem powszednim branży budowlanej. To tutaj zwiększaliśmy zainteresowanie swoimi produktami i tworzyliśmy nowe możliwości biznesowe. Jednak rok 2020 zmienił wszystko. Jak zatem działać w 2021? Odpowiedź tkwi w cyfryzacji.

Artykuł jest podsumowaniem drugiej części raportu poświę­conego wpływowi pandemii COVID-19 na budownictwo. Ze­stawienie zostało stworzone na podstawie informacji zebra­nych od 2568 architektów, inżynierów i konstruktorów (AEC). Część druga skupia się na tym, w jaki sposób pandemia napędza zapo­trzebowanie na cyfrowe rozwiązania.
Targi pozostają odwołane

Rok 2020 zadał cios, który wstrząsnął branżą budowlaną i świa­tem. Problem jest prosty, jednak niezwykle dobitny: wirus COVID-19 przenosi się z osoby na osobę, więc aby chronić zdrowie publicz­ne, musimy ograniczyć fizyczne interakcje oraz praktykować dystans społeczny.

Jakie są konsekwencje dla branży budowlanej?

Targi, na których tak bardzo polegaliśmy, zostały zawieszone. W rezultacie byliśmy zmuszeni naprawić nagłe (być może nieodwra­calne) ubytki w sposobie budowania relacji biznesowych, wprowa­dzania produktów na rynek i zawierania umów. Ale jak wszyscy wie­my: łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

Co czeka branżę budowlaną?

Czy pandemia nadal będzie stanowić wyzwanie dla funkcjonowa­nia branży budowlanej? Jeżeli tak, to jak możemy się do tego przygo­tować? Niestety nie mamy kryształowej kuli, aby przewidzieć sytuację branży budowlanej po pandemii. Ale to, co możemy zrobić już teraz, to przekierować swoją strategię w nową stronę.

Targi branżowe powrócą, ale…

W 2020 roku targi zostały całkowicie lub częściowo odwołane. Jed­nak czy pandemia nie wpłynęła na naszą gotowość do brania udziału w różnorodnych wydarzeniach dziś oraz w przyszłości? Według 2568 respondentów naszego badania: 7% wzięłoby obecnie udział w wydarzeniu branżowym, 43% chce poczekać do zakończenia pandemii lub do momentu
pojawienia się szczepionki, 50% nie planuje udziału lub jeszcze nie zdecydowało się na udział w targach w przyszłości. Jeśli targi zostaną wznowione, to prawdopodobnie w innej formie niż do tej pory.

Nowe produkty odkrywamy online

Dlaczego architekci, inżynierowie czy konstruktorzy decydują się na udział w targach branżowych? Raport Targi branżowe zostały od­wołane: Jak poruszać się w nowym środowisku cyfrowym wskazuje 4 główne powody. Zaskakujące jest, że 46% z 2568 respondentów wy­biera się w celach edukacyjnych. Poznawanie nowych produktów zaj­muje drugie miejsce z wynikiem 25%.

Czasy dynamicznie się zmieniają

Innowacje technologiczne, które kiedyś zrewolucjonizowały świat, teraz stały się częścią naszego życia. Chociaż cała branża budowla­na pozostaje w tyle pod względem cyfryzacji – to jednak ludzie są na bieżąco.

Przykład: prawie połowa ankietowanych twierdzi, że korzysta z wy­szukiwarek internetowych w celu odkrywania nowych produktów. Mniej niż 10% wykorzystuje do tego targi branżowe.

Architekci i inżynierowie stawiają na cyfryzację

Narzędzia cyfrowe rewolucjonizują sposób, w jaki korzystamy z in­formacji. Można śmiało powiedzieć, że pandemia dolewa oliwy do ognia zmian.

Przykład: ponad połowa respondentów w naszym badaniu stwier­dziła, że ich praca stała się bardziej zdigitalizowana od czasu COVID-19. Ten trend prawdopodobnie przyśpieszy w nadchodzących latach.

Po przeanalizowaniu aktywności użytkowników na BIMobject.com
– platformie z obiektami BIM dla projektantów – stwierdziliśmy znacz­ny wzrost wyszukiwań i pobrań. Ponadto projektanci są aktywni w późnych godzinach wieczornych oraz w weekendy.

To dobry znak! W obliczu pandemii oraz utraty targów branżowych korzystamy z narzędzi cyfrowych, aby działać dalej i zwiększyć zyski. Jednak czy producenci są na fali cyfryzacji? W większości przypad­ków odpowiedź niestety brzmi: nie.

Producenci jeszcze się nie dostosowali

Według Venveo pierwszym miejscem, do którego kierują się ar­chitekci w poszukiwaniu informacji, jest strona internetowa produ­centa. Jednakże to samo źródło wskazuje, że architekci mają trudności w odnalezieniu dokładnych parametrów oraz funkcjonalności produktów.

Jaki z tego morał? Cyfryzacja daje nam możliwości, ale nie korzy­stamy z nich w pełni.
Jeszcze…

Co dają nam targi branżowe?

Targi są niezwykle ważne. Jednak w erze cyfrowej, kiedy mierzal­ność i dane stają się kluczowe, być może ponownie będziemy musieli ocenić ich wartość.

Spoglądając na targi z perspektywy lejka sprzedażowego, jest to dość mozolny proces. Wydajemy sporo pieniędzy na nasze stoiska, ale sprzedaż może pojawić się dopiero po kilku tygodniach, miesią­cach lub nawet rok po wydarzeniu.

Jak narzędzia cyfrowe mogą pomóc w sprzedaży?

Trwający proces cyfryzacji skłoni producentów do zastanowienia się nad lepszymi oraz bardziej wydajnymi sposobami wprowadzania i sprzedaży produktów.

Cyfrowe narzędzia mogą znacznie wpłynąć na produktywność oraz zyski, ponieważ pozwalają nam działać w czasie rzeczywistym, tworzyć więcej możliwości biznesowych, a także przewidywać tren­dy. A wszystko to przy jednoczesnej możliwości śledzenia aktywności kupującego i zwrotu z inwestycji.

Przyszłość branży budowlanej leży w rękach cyfryzacji

Nie można przewidzieć przyszłości branży budowlanej, jednak…

Faktem jest, że digitalizacja nadchodzi wielkimi krokami, a my bę­dziemy musieli na nowo dostosować się do powstających narzędzi, platform, portali i oprogramowań. Jednak to one pozwolą nam dzia­łać skuteczniej.

Świat wokół nas się zmienia, czy nam się to podoba czy nie. Za­tem pytanie brzmi: czy chcesz być w czołówce czy pozostać w tyle za swoją konkurencją?

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Wszystkie statystyki i szczegółowe informacje są dostępne w peł­nej wersji raportu na business.bimobject.com. 

Zdjęcia arch. BIMobject

 

open