Home Materiały i Technologie TTI CENTRAL & EASTERN EUROPE Z REKORDOWYM WYNIKIEM
TTI CENTRAL & EASTERN EUROPE Z REKORDOWYM WYNIKIEM
0

TTI CENTRAL & EASTERN EUROPE Z REKORDOWYM WYNIKIEM

0
0

Branża budowlana po okresie lockdownu odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, przy czym jedna firma znacząco wybija się na tle innych. TTI Central & Eastern Europe (CEE), z markami MILWAUKEE®, AEG® oraz RYOBI®, rośnie znacznie szybciej niż cały rynek i zamyka kolejny kwartał, a tym samym pierwsze półrocze 2021 roku, z rekordowymi wynikami sprzedaży.

TTI Central & Eastern Europe umacnia swoją pozycję wśród producentów narzędzi bezprzewodowych dedykowanych za­równo profesjonalistom, jak i użytkownikom DIY. Rozwój fir­my możemy zaobserwować także w obszarach aktywności marketingowych oraz procesów rekrutacyjnych. Marka sukce­sywnie wdraża swoją strategię komunikacji wraz z intensyw­nymi działaniami promocyjnymi, a także dynamicznie rozbu­dowuje zespół w regionie CEE, tworząc w roku 2021 prawie 130 nowych wakatów. W pierwszym półroczu TTI Central & Eastern Europe oficjalnie otworzyło Centrum Serwisowe TTI, oraz uruchomiło nowoczesną platformę e-Service, tym samym zapewniając optymalną obsługę posprzedażową.

Nowe produkty MILWAUKEE®

System One-Key™, platforma narzędzi MX FUEL™, nowa gama laserów akumulatorowych i narzędzi ogrodowych produkty oświetleniowe oraz produk­ty z kategorii środków ochrony indywidualnej mar­ki MILWAUKEE®, to tylko niektóre przykłady kom­pleksowego, innowacyjnego podejścia firmy do rozwoju i obsługi kolejnych obszarów rynku.
Premiera wspomnianego MX FUEL™ była ogrom­nym krokiem dla firmy, ale również dla rynku. Sys­tem wyróżniony nagrodą TOP BUILDER w kategorii Innowacja powstał z myślą o zrewolucjonizowaniu segmentu lekkich maszyn budowlanych rozwią­zaniem wolnym od emisji spalin, mieszanki pali­wowo-olejowej, nadmiernego hałasu czy wibracji, a także konserwacji. Producent deklaruje plan roz­szerzenia MX FUEL™ do ponad 100 elektronarzędzi w ciągu zaledwie kilku lat. Słyszymy także o rów­nie ambitnych planach rozwoju kategorii środ­ków ochrony indywidualnej marki MILWAUKEE® – w ciągu kolejnych 5 lat producent chce zdobyć przynajmniej dwucyfrowy udział w tym sektorze na rynku globalnym.

To dopiero początek

Wszystko wskazuje na to, że firma utrzyma ten­dencje wzrostowe. Na jak długo? Producent dostrze­ga ogromny potencjał w bardzo chłonnym rynku, a także na bieżąco, w równie rekordowym tempie, dostosowuje się do jego potrzeb.

open