Home Builder Online BUILDER 09.2021
BUILDER 09.2021
0

BUILDER 09.2021

0
0

Spośród wszystkich ważnych zagadnień bieżącego numeru pragnę zwrócić Państwa szczególną uwagę na akustykę, która przez lata była marginalizowana w projektowaniu i wykonawstwie, skupionych głównie na pozostałych dwóch rodzajach izolacyjności – termicznej oraz przeciwwilgociowej (czy przeciwwodnej). W ostatnim czasie widać coraz większą świadomość i zainteresowanie zagadnieniami akustycznymi oraz ochroną przed hałasem. Ale akustyka jest ważna nie tylko w salach koncertowych, choć tam jej rola jest wiodąca. „Wyłącz hałas!” – niech to motto przyświeca wszystkim w procesie inwestycyjnym – inwestorom, deweloperom, projektantom w odniesieniu zarówno do każdego planowanego, jak i projektowanego obiektu: mieszkaniowego, użyteczności publicznej, przemysłowego czy inżynierskiego, który sam może być źródłem hałasu, a także w odniesieniu do warunków akustycznych kreowanej przestrzeni zewnętrznej.

Serdecznie zapraszam do inspirującej lektury oraz zachęcam wszystkich zainteresowanych tą ważną tematyką do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą oraz do ich popularyzacji na stałe wpisanej w edukację Buildera o budownictwie i architekturze!

DANUTA BURZYŃSKA
I REDAKTOR NACZELNA

W tym numerze szczególnie polecamy wywiad ,,Złapaliśmy wiatr w żagle”. Rozmowa z Piotrem Daukszą, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym Grupy Kapitałowej H+H Polska. Z działu “ARCHITECTURE & DESIGN” polecamy artykuł ,,Aluprof przewodzi w walce o lepsze jutro”.

open