Home News Fundamenty kompleksu biurowego Studio w rękach Soletanche
Fundamenty kompleksu biurowego Studio w rękach Soletanche
0

Fundamenty kompleksu biurowego Studio w rękach Soletanche

0
0

Trwa realizacja prac fundamentowych pod kompleksem biurowym Studio w Warszawie. Choć w pierwszej fazie budowy wznoszony będzie obiekt zlokalizowany przy ul. Łuckiej 9, Studio B, to zakres fundamentowy wykonywany będzie pod oboma budynkami na raz. Wykonawcą fundamentowania specjalistycznego jest Soletanche Polska. Prace realizowane są w ramach umowy z budowlaną spółką Skanska w Polsce. Inwestorem jest spółka biurowa Skanska w regionie CEE.

Dwie fazy: Studio A i Studio B

Obiekty będą realizowane i oddawane niezależnie, jednak faza fundamentowa będzie wykonana kompleksowo. W efekcie powstanie trzykondygnacyjny parking pod budynkiem Studio B i czterokondygnacyjny pod budynkiem Studio A. Parking zapewni docelowo 286 miejsc parkingowych dla samochodów. Na terenie kompleksu przewidziano również łącznie 381 miejsc na rowery.

Fundamenty sięgną 32 m głębokości

W ramach swojego zadania Soletanche wykonała prace przygotowawcze polegające na realizacji palisady VDW oraz ściany berlińskiej. Następnie została obniżona platforma robocza, z której realizowane są obecnie ściany szczelinowe. Będą pełniły potrójną rolę: Obudowy wykopu w czasie realizacji prac ziemnych i fundamentowych, fundamentu konstrukcji naziemnej oraz ścian podziemnego parkingu. Powierzchnia ścian szczelinowych to 360 metrów bieżących. Głębokość ścian szczelinowych sięga do 32 m. Konstrukcja będzie rozpierana tzw. metodą stropową. Co znaczy, że dodatkowo Soletanche wykona słupo – pale, które będą stanowiły podparcie dla stropu na czas realizacji wykopu oraz konstrukcji docelowej. Wykonane zostanie ok. 100 słupów stalowych.

Metoda stropowa przyspieszy realizację prac żelbetowych

Ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowań i ich głębokie podziemie oraz gęstą sieć mediów poprowadzonych w tej okolicy metoda stropowa jest najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo przyspiesza prace żelbetowe, które mogą być częściowo realizowane wraz z postępującym wykopem. W dzielnicy Wola warunki gruntowe są bardzo dobre, stąd tak licznie pojawiają się tutaj wysokościowce. Mamy doświadczenie w realizacji prac na tym kwartale, myślę więc, że wyzwania geotechniczne będą podobne. Na chwilę obecną prace przebiegają zgodnie z założeniami – wyjaśnia Jakub Morzywołek, Project Manager Soletanche Polska.

W kolejną fazę budowa wejdzie w I kwartale roku 2022

Prace związane z realizacją ścian szczelinowych oraz słupo – pali Soletanche planuje zakończyć jeszcze w tym roku, o ile nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności (niezidentyfikowane wcześniej kolizje uniemożliwiające wykonanie zadania). Kolejna faza realizacji fundamentowania, to jest montaż głowic słupów oraz wykop, powinna rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.

Pierwsze powstanie Studio B

Budynek będzie zawierał trzy kondygnacje podziemne i 14 kondygnacji naziemnych. Zapewni 17 600 m² powierzchni użytkowej. Planowana data ukończenia budynku Studio B zlokalizowanego przy ul. Łuckiej 9 w Warszawie to III kwartał 2023 roku.


Informacje dodatkowe:

Na czym polega technologia ścian szczelinowych? – Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje wykonywane w gruncie wykorzystywane jako pionowe obudowy głębokich wykopów. Technologia wykonywania zakłada prowadzenie wykopu wąskoprzestrzennego specjalnym chwytakiem hydraulicznym lub mechanicznym. Z postępem usuwania urobku z wykopu wypełnia się go zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza wykop przed obsypaniem gruntu ze ścian wykopu.

Po osiągnięciu projektowej głębokości ściany szczelinowej następuje instalacja kosza zbrojeniowego i betonowanie metodą „contractor”. Soletanche Polska wykonuje ściany szczelinowe w technologii CWS® (continuous water stop).

Stateczność ściany zapewniana jest przez rozpory stalowe, stropy rozporowe, kotwy gruntowe lub kombinacje tych metod.

Opis procesu wykonywania ścian szczelinowych wraz z modelem 3D:

  1. Faza Pierwsza od lewej – Wykonanie murków prowadzących – liniowe elementy betonowe wyznaczające geometryczne położenie ściany szczelinowej, ograniczają odchylenie chwytaka w pierwszym etapie wykonywania wykopu szczelinowego oraz zapewniają stateczność ścian wykopanej szczeliny w jej górnej, przypowierzchniowej części
    Następnie za pomocą charakterystycznego chwytaka (łyżki z tzw. szczęką) głębiona jest sekcja. Wraz z postępem wydobywania urobku, sekcja szczeliny zostaje wypełniona zawiesiną bentonitową zabezpieczającą wykop przed osuwaniem się gruntu do jego wnętrza
  2. Faza Druga od lewej – Wprowadzanie zbrojenia – zbrojenie w postaci szkieletów wprowadza się na określoną głębokość do szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową .Prefabrykaty zbrojeniowe skonstruowane są tak aby umożliwić swobodny przepływ betonu i centryczne położenie zbrojenia w szczelinie.
  3. Faza Trzecia od lewej – Betonowanie sekcji – odbywa się metodą „contractor” czyli metodą betonowania podwodnego („beton do betonu”) przez leje rurowe na dno szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową. Z postępem betonowania i wzrostem poziomu betonu w szczelinie zawiesina jest odpompowywana. Betonowanie sekcji musi być przeprowadzone bez przerw, w ciągu jednego procesu.
  4. Faza Czwarta od lewej – Kontrola jakości – w każdej fazie wykonywania ściany szczelinowej kontrolowana jest prawidłowość min. następujących parametrów: pionowość i głębokość otworu oraz jakość zawiesiny w trakcie prowadzenia wykopu i betonowania, położenie klatek zbrojeniowych, jakość betonu i stopień wypełnienia szczeliny.
open