Home IT&BIM Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy ADINA
Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy ADINA
0

Bentley Systems ogłasza przejęcie firmy ADINA

0
0

Miarodajne symulacje firmy ADINA zwiększą możliwości cyfrowych bliźniaków w zakresie umocnienia odporności infrastruktury

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła, że nabyła firmę ADINA R & D Inc. z siedzibą w Watertown w stanie Massachusetts, wiodącego dostawcę oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych, wszechstronnie wykorzystywanego w różnorodnych branżach inżynierskich (adina.com). ADINA została założona w 1986 roku przez dr. Klausa-Jürgena Bathe’a, profesora inżynierii mechanicznej w Massachusetts Institute of Technology i światowej sławy lidera w dziedzinie analizy metodą elementów skończonych i jej zastosowań.

Specjaliści z zakresu inżynierii lądowej, budowlanej i mechanicznej wybierają oprogramowanie firmy ADINA ze względu na jego miarodajną wiarygodność, szczególnie w przypadku analizy budynków, mostów, stadionów, zbiorników ciśnieniowych, zapór i tuneli. Dzięki integralnej niezawodności systemu ADINA, obejmującej różne branże, materiały i domeny symulacji (konstrukcje, elementy mechaniczne, płyny, temperatury, środowiska elektromagnetyczne i wielofizyczne), inżynierowie wykorzystują go do wykonywania kompleksowych badań bezpieczeństwa i wydajności, gdzie niezawodność i odporność mają kluczowe znaczenie.

Cyfrowe bliźniaki infrastruktury umożliwiają użytkownikom symulowanie pełnego zachowania konstrukcji w celu zbudowania zaufania do projektów, które dzięki temu stają się bezpieczniejsze i bardziej opłacalne niż te jedynie przeanalizowane pod kątem zgodności z określonymi standardami. Szczególnie znaczenie w zakresie odporności infrastruktury ma fakt, że system ADINA będzie również zastosowany w cyfrowych bliźniakach istniejącego infrastrukturalnego majątku trwałego z praktycznym wykorzystaniem platformy iTwin firmy Bentley w celu symulacji reakcji i podatności zasobów na ekstremalne naprężenia, gdzie należy uwzględnić efekty nieliniowe – wywołane (przykładowo) przez siły sejsmiczne, wiatrowe, powodziowe, ciśnieniowe, termiczne, zderzeniowe lub eksplozje.

Nieliniowe możliwości symulacji systemu ADINA zostaną również bezpośrednio udostępnione użytkownikom poprzez wyjątkowo wszechstronne portfolio oprogramowania do modelowania i symulacji firmy Bentley dzięki kompleksowej integracji technicznej i handlowej. W miarę wprowadzania nieliniowych rozszerzeń systemu ADINA w celu uzupełnienia istniejących aplikacji do symulacji fizycznych – obecnie obejmujących narzędzia STAAD, RAM, SACS, MOSES, AutoPIPE, PLAXIS, LEAP, RM, LARS, SPIDA i PLS – zakres symulacji głównego nurtu leżący u podstaw inżynierii zajmującej się odpornością infrastruktury zostanie znacznie zwiększony. Zalety tego systemu obejmują również zaawansowaną dynamikę, MES dla brył 3D, wyboczenia, podkonstrukcje i zaawansowane tworzenie siatki dla kluczowych połączeń i obszarów.

„Pozyskanie firmy ADINA oraz jej twórców to wspaniała wiadomość dla wszystkich naszych zespołów zajmujących się symulacją inżynieryjną, oraz dla obecnych i nowych użytkowników”, powiedział Raoul Karp, VP, dział symulacji inżynieryjnych w Bentley Systems. „Dr Bathe napisał książkę o zaawansowanych symulacjach metodą elementów skończonych, a system ADINA stanowi punkt odniesienia dla testów porównawczych wszystkich innych odmiennych podejść do analizy. Będziemy teraz mogli rozszerzyć nieliniowy realizm na wszystkie nasze oferty symulacji cyfrowych bliźniaków infrastruktury”.

Założyciel firmy ADINA, dr K.J. Bathe, który nadal będzie pełnił funkcję doradcy technicznego, powiedział: „Moi koledzy i ja jesteśmy dumni z dołączenia do rozwojowego i ważnego zespołu ds. symulacji firmy Bentley Systems. Naszym celem w ADINA zawsze było zapewnienie naukowcom i inżynierom najbardziej niezawodnego i wydajnego narzędzia analitycznego. To wspaniałe, że wraz z firmą Bentley ADINA będzie teraz używana i nadal rozwijana w oparciu o ogromny potencjał do rozwiązywania różnorodnych i powiązanych ze sobą wyzwań w zakresie odporności infrastruktury.”

Tarcie ślizgowe dźwigara mostu z betonu sprężonego można badać za pomocą technologii ADINA.

Za pomocą oprogramowania ADINA można przeprowadzić analizę zapadania się rury pod ciśnieniem.

Symulacja pęknięcia rury w reaktorze jądrowym przy użyciu technologii ADINA.
Falowanie oleju w zbiorniku o podstawie poddanej poziomemu ruchowi gruntu wykonane za pomocą oprogramowania ADINA.

open