Home Biznes i Ludzie BUDIMEX Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI, czyli innowacje i zielona energia
BUDIMEX Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI, czyli innowacje i zielona energia
0

BUDIMEX Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI, czyli innowacje i zielona energia

0
0

Budimex to największa grupa budowlana w Polsce. Lata doświadczeń, ekspercka wiedza, wysoko wykwalifikowana kadra oraz jakość realizacji na najwyższym poziomie. Spółka chce również aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju i wciąż rozwijać profil działalności biznesowej o inwestycje w OZE.

Jednym z kluczowym obszarów działań Budimeksu jest m.in. ochrona środowiska. W ramach strategii CSR na lata 2021–2023 spółka sukcesywnie zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz ciągle wdraża i promuje technologie niskoemisyjne. Do 2023 roku Budimex chce korzystać z energii, która w 50 proc. będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Kolejnym celem jest to, aby do 2026 roku cała energia, z której korzysta spółka, pochodziła z OZE.

W związku z tym Budimex ogłosił w sierpniu podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) z EDF Renewables na zasadzie równych udziałów (w proporcji 50/50), dotyczącego wspólnego zaangażowania w realizację inwestycji w morskie farmy wiatrowe w ramach drugiej fazy rozwoju offshore w Polsce. Budimex i EDF Renewables będą współpracować na zasadzie wyłączności w zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku, będąc jednocześnie otwartymi na potencjalne rozszerzenie porozumienia na inne podmioty, gdyby przyniosło to dodatkową wartość dla zawiązanego partnerstwa.

Instalacja OZE na dachu biura Budimex

W biurze Budimex w Chwaszczynie na budowie drogi ekspresowej S6 zainstalowano mikroinstalację PV o mocy 31,6 kW. Łącznie na dachu budynku znalazło się aż 80 sztuk ogniw fotowoltaicznych. W tej lokalizacji znajdują się również magazyny energii GTX3000H4 o łącznej mocy 30 kW. Oznacza to, że ponad 75% zapotrzebowania na energię zostanie pokryte energią ze słońca. To oszczędności nie tylko dla firmy, ale też dla klimatu – mikroinstalacja fotowoltaiczna, jak ta zainstalowana przez Budimex, pozwoli zaoszczędzić nawet do kilku ton węgla rocznie.

Panele fotowoltaiczne połączono oprócz tego z dwiema pompami ciepła: gruntową i powietrzną, które wcześniej zainstalowano w kotłowni. W budynku została rozprowadzona instalacja grzewcza prowadząca do klimakonwektorów znajdujących się w pomieszczeniach biura. Urządzenia te mogą pełnić dwie funkcje – są grzejnikiem zimą, a klimatyzatorem latem. Instalacja PV połączona z pompami to idealna kombinacja, która jest bardzo wydajna i niskoemisyjna. Dobrej energii nigdy za dużo – kolejne instalacje PV na budowach i biurach Budimex są już w drodze.

Budimex wkracza w elektromobilność

Kolejnym obszarem, po inwestycjach w OZE, w który wchodzi Budimex, jest elektromobilność. Wraz z partnerem – spółką Elocity Budimex będzie dostarczać oraz zarządzać nowymi punktami ładowania samochodów elektrycznych, które będą dostępne w miejscach publicznych. Podpisana umowa zakłada nabycie przez Budimex licencji na system Elocity dla własnych stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania dla odbiorców indywidualnych. Ogólnodostępne stacje będą dostępne w aplikacji Elocity, w której znajduje się już ponad 280 punktów, a liczba ta stale rośnie.

Obie firmy wiążą ze współpracą spore nadzieje i nastawiają się na długofalowe działania. Łączy je otwartość, podobne cele i spójne spojrzenie na kwestie dotyczące rozwoju zeroemisyjnego transportu w naszym kraju.


ARTUR POPKO, Prezes Grupy Budimex

Transformacja energetyczna ma miejsce tu i teraz. Drzemie w niej ogromny potencjał, a na rynku OZE chcemy być aktywnym graczem. Naszym celem jest, aby do 2026 r. cała energia, z której korzysta Budimex, pochodziła z OZE. Patrzymy na rynek znacznie szerzej, stąd elektromobilność i inwestycja w sieć punktów ładowania aut elektrycznych. Do 2026 r. chcemy stworzyć na razie 100 takich punktów. To wciąż pewna nisza rynkowa, biorąc jednak pod uwagę unijną politykę i ceny surowców, to rynek bardzo przyszłościowy.

open