Home Architecture Design Jak projektować premium?
Jak projektować premium?
0

Jak projektować premium?

0
0

Inwestycje premium to projekty starannie dopracowane i dopięte na ostatni guzik. Pierwszą, zasadniczą kwestią w ich projektowaniu jest holistyczne podejście do całego procesu tworzenia oraz interdyscyplinarna, wielopoziomowa współpraca pomiędzy zespołami. W ten sposób powinny być projektowane wszystkie inwestycje mieszkaniowe. Jednak ze względu na różny poziom zasobów oraz zaangażowania inwestora i zespołu projektantów – niestety tak się nie dzieje. Co zatem wyróżnia projekty inwestycji z segmentu premium?

Projektując założenia mieszkalne, zacząć należy od identyfikacji potrzeb klienta oraz przyszłych użytkowników obiektu. Stawiamy więc sobie kilka pytań. Dla kogo projektujemy? Jaki powinien być efekt naszej pracy? Jakie miejsce chcemy stworzyć?

Zawsze istnieje więcej niż jedna grupa odbiorców naszej pracy. Projektujemy nie tylko dla inwestora i przyszłych mieszkańców osiedli, ale także dla ludzi z okolic, czasem również dla turystów. W przypadku zabudowy historycznej projektujemy też w pewnym sensie dla osób, których z nami już nie ma. W ten sposób myślimy o lokalizacjach w „starych” dzielnicach miast – określony charakter zabudowy jest niejako śladem dawnych potrzeb i odczuć naszych przodków. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku inwestycji Opacka. Zaprojektowane przez nas osiedle położone jest nad Potokiem Oliwskim, w miejscu dawnych terenów cysterskich i w sąsiedztwie katedry oliwskiej – a taki kontekst wymaga odpowiedzialności i pokory.

Przede wszystkim użytkownik
Każdy projekt premium charakteryzuje się wyjątkowym podejściem związanym z kontekstem miejsca. Wszelkie wprowadzone rozwiązania powinny być realizowane z konkretnego powodu – jako realne udogodnienia dla mieszkańców. Pierwszy z elementów, o który szczególnie dbamy, wiąże się z percepcją przestrzeni oraz z poczuciem bezpieczeństwa pomiędzy budynkami. Nie bez powodu o osiedlach z czasów minionego systemu, charakteryzujących się wielkimi przestrzeniami i ogromnymi, wysokimi zabudowaniami, mówi się często, że są „pozbawione ludzkiej skali”. Istotne w projektowaniu założeń mieszkalnych jest dzielenie ich na mniejsze jednostki, w obrębie których mieszkać będzie liczba osób zbliżona do tak zwanej liczby Dunbara. Określa ona orientacyjnie maksymalną liczbę ludzi, z którymi jesteśmy w stanie utrzymywać kontakty społeczne, czyli 150 osób.

Atrium Oliva, inwestor: Allcon Osiedla – Wizualizacje: Bitlens

Wynika to z naszych uwarunkowań społecznych. Takie podejście buduje w mieszkańcach osiedla poczucie bezpieczeństwa, ponieważ są w stanie rozpoznać swoich sąsiadów i zidentyfikować osoby obce. Przykładem uwzględniającym powyższe kwestie jest gdańskie osiedle Atrium Oliva, które postanowiliśmy ukształtować na wzór domu atrialnego, korzystając z jego układu, ale skalując rozwiązania na całe założenie.

Równie istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo mieszkańców jest minimalizacja ruchu kołowego oraz promowanie przestrzeni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów.

Prywatność a integracja
Podczas projektowania inwestycji skupiamy się także na gradacji prywatności przestrzeni, czyli na odpowiednim zagospodarowaniu poszczególnych stref i możliwości dostępu do nich. Wyróżniamy strefy: półpubliczne – z możliwością wstępu osób z zewnątrz, ale na terenie prywatnym, półprywatne – strefy przeznaczone do integracji mieszkańców oraz prywatne zewnętrzne – przynależne poszczególnym mieszkaniom, ale widoczne przez innych mieszkańców (np. ogródek, taras czy balkon). Zasada ta dotyczy także projektowania odmiennych przestrzeni dla różnych grup społecznych. Na terenie osiedli powinny znajdować się zarówno strefy pozwalające na wyciszenie i relaks, jak też miejsca do zabawy, np. dla dzieci i młodzieży. Odpowiednia kompozycja tych stref tworzy sieć połączonych wnętrz urbanistycznych zdolnych do realizowania potrzeb różnorodnych grup mieszkańców i użytkowników.

Ekologia i bliskość natury
W ostatnich latach można zaobserwować rosnący tren ekologicznego budownictwa i projektowania. Rozwiązania sprzyjające minimalizacji śladu węglowego, zużycia energii czy wody stają się normą – zwłaszcza w osiedlach z segmentu premium.

Zespoły budynków naszego autorstwa powstają przy współpracy ze specjalistami architektury krajobrazu. Zależy nam na ochronie istniejących drzew i wspieraniu bioróżnorodności. Dbamy też o potrzeby ptaków i owadów oraz wprowadzamy nowe nasadzenia. Stawiamy na zdrowe, naturalne materiały architektoniczne. Możemy pochwalić się trzema projektami mieszkaniowymi, które uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie „very good”.

Zaawansowane technologie
W procesie projektowym korzystamy z symulacji przygotowanych przez technologiczną firmę Designbotic. Analizujemy wpływ promieniowania słonecznego na nagrzewanie fasad, ale również na zyski, które można uzyskać dzięki energii słońca. Symulacje tunelowe pomagają nam ocenić zachowanie mas powietrza wokół projektowanej zabudowy oraz przewidywaną prędkość wiatru na podstawie rzeczywistych danych meteorologicznych w analizowanej lokalizacji. Tworzymy mapę komfortu, która wskazuje strefy odpowiednie dla gastronomii, do spacerowania czy jazdy na rowerze.

Współpraca i zaufanie
Projektowanie inwestycji premium to duże wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja. Daje możliwość stosowania innowacyjnych, często kosztownych rozwiązań, dzięki czemu architekci zaangażowani w proces mają większą swobodę twórczą. Kluczem do sukcesu projektów z tego segmentu jest dobra współpraca oraz zaufanie pomiędzy architektami a świadomym inwestorem. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu powstają wyjątkowe przestrzenie dla wymagającego klienta.

Bernadovo, inwestor: BPI Real Estate Poland – Wizualizacje: Potegraphics
Nowe Kolibki, inwestor: Invest Komfort – Zdjęcie: Robert Juchnevic
Opacka, inwestor: Invest Komfort – Zdjęcia: Robert Juchnevic
open