Home Biznes i Ludzie BIM W CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM
BIM W CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM
0

BIM W CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM

0
0

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to gigantyczne przedsięwzięcie, w którym technologia BIM ma być pomostem spajającym wszystkie etapy projektu: od gromadzenia informacji po realizację prac budowlanych. O tym, jakie standardy i wymagania stoją przed modelowaniem cyfrowym portu, rozmawiamy z MICHAŁEM LATAŁĄ, Zastępcą Dyrektora ds. BIM w CPK.

Szymon Kurek: Jaka jest rola metodyki BIM w tworzeniu CPK?

Michał Latała: Metodyka BIM (building information modeling) odgrywa istotną rolę

w tworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) poprzez zapewnienie kompleksowego i zintegrowanego podejścia do zarządzania całym cyklem życia projektu. Celem BIM w CPK jest na pewno cyfryzacja procesu budowlanego w naszych projektach. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów oraz wdrożenie jednego, wspólnego środowiska wymiany danych. Dzięki temu możliwa jest praca w zintegrowanych zespołach projektowych. Taki styl pracy przyspiesza proces projektowy, ponieważ zamawiający od samego początku tworzenia dokumentacji projektowej może kontrolować, w którym kierunku zmierzają rozwiązania projektowe, oraz ma możliwość korekcji na długo przed oddaniem ostatecznej dokumentacji do zatwierdzenia. Metodyka BIM umożliwia również dokładne modelowanie i symulację CPK, co przyczynia się do optymalizacji projektu, zmniejszenia ryzyka błędów oraz identyfikacji potencjalnych problemów już na etapie planowania.

S.K.: Na jakich etapach wdrożony jest BIM w CPK i na czym polega słuchanie rynku w kontekście BIM?

M.L.: BIM w CPK wdrożony jest na wszystkich etapach projektowych, które są dzisiaj realizowane w spółce, w tym w projektach lotniskowych oraz projektach kolejowych. Między innymi wdrożony jest na etapie STEŚ, czyli Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego w Podprogramie Kolejowym, gdzie w ramach zespołów zintegrowanych prowadzone są prace nad wieloma wariantami przebiegu danej linii kolejowej, a na koniec dochodzi do wyboru najlepszego wariantu inwestorskiego. Prace prowadzone są również na etapach planowania i projektów budowlanych oraz wykonawczych. W dalszej kolejności BIM zostanie wdrożony w etapie budowy, gdzie będzie służył do koordynacji działań i zarządzania projektem oraz samą budową. Zamawiający otrzyma możliwość wykorzystywania modeli BIM do monitorowania poprawności i postępu wykonywanych prac budowlanych. Natomiast wykonawcy mogą korzystać z modeli BIM do precyzyjnego planowania, zarządzania zasobami oraz wykonywania analiz i symulacji. Wspólna platforma wymiany danych będzie służyła również do komunikacji pomiędzy zamawiającym, wykonawcą i inspektorami nadzoru. Po zakończeniu budowy BIM zostanie wykorzystany na etapie eksploatacji i zarządzania nieruchomościami. Dzięki modelom BIM operatorzy będą mogli zarządzać danymi dotyczącymi infrastruktury CPK, monitorować stan techniczny, planować konserwację i modernizację, a także optymalizować koszty eksploatacji. Słuchanie rynku w kontekście BIM polega na monitorowaniu trendów, innowacji i potrzeb branży budowlanej związanych z metodyką BIM. Jest to istotne, ponieważ metodyka BIM rozwija się dynamicznie, a nowe rozwiązania i narzędzia mogą mieć wpływ na procesy wdrożeniowe i wykorzystanie BIM w CPK. Słuchanie rynku umożliwia dostosowanie strategii BIM do aktualnych wymagań i oczekiwań, identyfikowanie nowych możliwości i doskonalenie procesów związanych z CPK.

S.K.: Jakie wymagania stawia proces inwestycyjny CPK w zakresie zarządzania informacjami?

M.L.: Proces inwestycyjny CPK wymaga skrupulatnego zbierania i gromadzenia różnorodnych danych związanych z projektem. Dotyczą one zarówno aspektów technicznych (np. geometria, materiały, instalacje), jak i aspektów zarządczych (np. koszty, harmonogramy, dokumentacja). Wymagane jest stworzenie spójnej bazy informacji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron, ale też skuteczne integrowanie danych z różnych dziedzin i dyscyplin, takich jak architektura, inżynieria, branża torowa, drogowa i inne branże czy też finanse oraz zarządzanie projektami. Zintegrowane dane pozwalają na pełniejsze zrozumienie zależności między różnymi elementami projektu, umożliwiają analizę i podejmowanie decyzji opartych na solidnych informacjach. Proces inwestycyjny CPK wymaga efektywnej komunikacji i współpracy między różnymi zaangażowanymi stronami, takimi jak zamawiający, wykonawca, inżynier kontraktu i inne. Wymagane jest zapewnienie płynnej wymiany informacji zarówno wewnątrz zespołów, jak i między zespołami, aby wszyscy byli na bieżąco i mogli podejmować informowane decyzje. Proces inwestycyjny CPK jest dynamiczny, podlega zmianom i ewolucji na różnych etapach. Wymaga skutecznego śledzenie zmian, aktualizacji danych oraz zarządzania wersjami informacji. Zapewnienie spójności i aktualności danych staje się kluczowe dla uniknięcia błędów i zapewnienia ciągłości procesu inwestycyjnego. Wreszcie ważne jest, aby proces zarządzania informacjami był oparty na odpowiednich technologiach i narzędziach, takich jak systemy zarządzania informacją (EDMS), oprogramowanie BIM czy platformy współpracy online. Zapewniają one efektywne gromadzenie, integrację, analizę i udostępnianie informacji, co przyczynia się do sukcesu procesu inwestycyjnego CPK.

S.K.: Na ile CPK ma szansę okazać się poligonem doświadczalnym dla nowych technologii cyfrowych?

M.L.: Wydaje mi się, że jest to nieuniknione. Jesteśmy pierwszym polskim inwestorem publicznym, który tak kompleksowo wdraża metodykę BIM we wszystkich projektach, na przestrzeni całego cyklu życia CPK. Nowe technologie cyfrowe mogą przyczynić się do optymalizacji procesów projektowania, budowy, zarządzania i eksploatacji CPK. Na przykład wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wizualizacji, symulacji i analizy może pomóc w identyfikowaniu optymalnych rozwiązań, przewidywaniu wyników i minimalizacji ryzyka błędów. Jednak BIM to nie wszystko. Spółka jest bardzo otwarta na nowe technologie oraz ma innowacyjne podejście do realizacji całego Programu CPK. Spółka stawia sobie za cel zapewnienie nowoczesnych, komfortowych i bezpiecznych rozwiązań dla podróżnych. Nowe technologie cyfrowe, takie jak inteligentne systemy informacyjne, interaktywne aplikacje mobilne czy usługi personalizowane, mogą poprawić doświadczenie pasażerów, usprawnić komunikację i zwiększyć satysfakcję z podróży. Podsumowując, CPK ma potencjał do pełnienia roli poligonu doświadczalnego dla nowych technologii cyfrowych, wyznaczając innowacyjne standardy w dziedzinie infrastruktury transportowej i otwierając drzwi dla efektywniejszych, inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań dla podróżnych i użytkowników.

S.K.: W jaki sposób użytkownicy CPK, pasażerowie, będą mogli zetknąć się z BIM?

M.L.: Sądzę, że użytkownicy CPK będą mieli różne okazje zetknięcia się z metodyką BIM. Na przykład wirtualne zwiedzanie. Dzięki modelom BIM pasażerowie otrzymają możliwość wirtualnego zwiedzania CPK przed faktycznym przyjazdem na lotnisko. To oznacza, że zapoznają się z wizualizacjami trójwymiarowymi, które przedstawiają projektowane budynki, terminale, perony, drogi i inne elementy infrastruktury, co pozwoli odpowiednio wdrożyć się w planowane rozwiązania i układ przestrzenny jeszcze przed przybyciem na lotnisko. Kolejną możliwością mogą być interaktywne informacje. Na lotnisku pasażerowie napotkają interaktywne ekrany lub panele informacyjne, które korzystają z modeli BIM. Takie rozwiązania dostarczą informacji o bieżących lotach, trasach komunikacji, lokalizacji obiektów i usług na lotnisku. Dzięki temu pasażerowie z łatwością odnajdą swoje cele podróży i otrzymają bardziej szczegółowe informacje na temat ich miejsca docelowego. Ponadto myślę, że CPK może opracować specjalne aplikacje mobilne dla pasażerów, które wykorzystują BIM w celu ułatwienia podróży i zapewnienia bardziej spersonalizowanych informacji. Takie, które będą zawierać nawigację wewnętrzną, wizualizacje 3D, interaktywne mapy, informacje o czasie oczekiwania, usługi dodatkowe i wiele innych funkcji, które ułatwią korzystanie z infrastruktury CPK.

tags:
open