Home Builder Awards BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023 GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023
0

GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. – BUDOWLANA FIRMA ROKU 2023

0
0

GOLDBECK Comfort sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów prefabrykatów żelbetowych na polskim rynku budowlanym. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wiele typów elementów konstrukcyjnych, co pozwala firmie dostarczać prefabrykaty na budowy zarówno największych obiektów w Polsce i w Niemczech – centrów handlowych, supermarketów, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, jak i dla budownictwa mieszkaniowego. Część produkcji Spółki jest skierowana na potrzeby rozwoju infrastruktury: dróg i mostów.

Produkujemy systemowe elementy konstrukcyjne do konstrukcji stalowych i elementy aluminiowe w naszych zakładach w Bielefeld, Plauen i Łodzi. Mamy również osiem fabryk prefabrykatów betonowych: w Hamm, Ulm, Kirchberg, Kutnej Horze, Žatcu, Tovačovie, Rakowicach Małych i Toruniu. Dzięki przejęciu duńskiej firmy DS Gruppen do naszej produkcji dołączyły trzy kolejne zakłady w Danii.

Obecnie mamy łącznie 14 zakładów w Europie. Technologie o wysokim stopniu automatyzacji zapewniają płynną produkcję przemysłową naszych komponentów systemowych.

Konstrukcje prefabrykowane, stanowiąc przejaw postępu technologicznego w budownictwie, umożliwiają przeniesienie znaczącej części procesu budowania do zakładów prefabrykacji. Szybko postępujący montaż elementów na budowie skłania kolejnych inwestorów do wyboru tej technologii. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Wychodząc temu naprzeciw, nasz właściciel opracował własny system budownictwa mieszkaniowego, który opiera się na stałej siatce planowania. System ten ma zapewnić dość dużą swobodę kształtowania budynków, ale też dzięki unifikacji niskie koszty realizacji, zachowując jednocześnie swobodę kształtowania architektury budynku. Zaprojektowano budynki zgodnie z zasadą zachowania poprzecznego układu ścian nośnych o grubości 21 cm (duży plus: akustyka budynku) oraz obudowy ścianami zewnętrznymi o grubości 14 cm. Ściany wykonywane w zakładzie mają wysoki poziom wykończenia, a ściany zewnętrzne zalewane są na stołach produkcyjnych wraz ze stolarką okienną. Klatki schodowe i szyby wind są stypizowane.

Bardzo ważnym elementem naszego systemu są gotowe moduły łazienkowe. Analiza kosztów wykazuje, że w budownictwie mieszkaniowym najbardziej czasochłonnym i kosztownym etapem jest wykończenie węzłów sanitarnych. Dlatego firma GOLDBECK Comfort od początku roku 2020 wprowadziła nowy asortyment w sprzedaży, którym są łazienki prefabrykowane wraz z pełnym wykończeniem wnętrz.

Przy dużych projektach związanych z budownictwem mieszkaniowym strefa sanitarna jest zawsze wyzwaniem dla budowy. Wiele różnych prac wykończeniowych musi być skoordynowanych ze sobą na bardzo małej powierzchni. W przypadku prefabrykowanych łazienek, które wytwarzane są w produkcji przemysłowej, zadanie jest znacznie łatwiejsze i szybsze – realizowane z niezmiennie wysoką jakością. Budownictwo socjalne w Niemczech zakłada pełne wykończenie tych pomieszczeń. Trzeba zauważyć, że na tak małej powierzchni występuje konieczność przeprowadzenia wielu rodzajów robót branżowych. Rozwiązaniem pozwalającym w znaczącym stopniu ograniczyć prace na miejscu jest zabudowanie kompletnej i wykończonej łazienki. To właśnie przewiduje nasz system. Zaprojektowaliśmy 3 wielkości łazienek dostosowane do różnych kubatur mieszkań. Uwzględniliśmy też różne możliwości wymagań zamawiającego i dla każdego typu tych łazienek przewidzieliśmy różne warianty wykończenia. Poprzez bardzo precyzyjne oszalowanie przy produkcji prefabrykatów betonowych i specjalnych elementów do zabudowy montowanie można wykonać za pomocą systemu skręcanych ze sobą elementów bez potrzeby dodatkowego ich ustawiania, przy zachowaniu tempa pracy odpowiadającemu wcześniejszym czynnościom produkcyjnym. Gwarantuje to, że palety szalunkowe mogą zostać ponownie obłożone bez buforu pośredniego. Ponadto dla gotowych modułów sanitarnych przewidziane są instalacje niezależne od ich wyposażenia.

Kompletnie wykończone moduły są wkładane do budynku przed założeniem stropu i rozpakowywane dopiero w fazie wykończeniowej budynku, natomiast łazienki, które nie są wykańczane bezpośrednio w ramach realizowanych projektów, składowane są w magazynach tymczasowych w celu ich późniejszego transportu na docelową linię rozbudowy.

Przykładem wprowadzania coraz nowszych rozwiązań w produkcji prefabrykatów jest również montaż stolarki okiennej oraz wbudowanie infrastruktury pod instalację elektryczną już na etapie produkcji elementów w zakładzie prefabrykacji, co znacznie skraca proces budowlany na placu budowy. Rozwój zakładów prefabrykacji oznacza przyjęcie nowych strategii zarządzania zarówno w samych zakładach, jak i na budowach.

Stworzenie tego systemu to prawie 2 lata badań i znajdowanie rozwiązań kilkuosobowego zespołu na każdym etapie realizacji, tj. produkcji, transportu oraz montażu, a pierwsze zbudowane kondygnacje dają dowód, że cały system będzie funkcjonował.

PQ
open