Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Anna Kaminska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Anna Kaminska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Anna Kaminska – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Anna Kaminska – Członek Zarządu Grupa PSB Handel S.A.

W Grupie PSB Handel S.A. dynamicznie rozwijamy strategię cyfryzacji i standaryzacji, co jest kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Firma, rozumiejąc znaczenie jednolitych procesów i innowacyjnych strategii promocyjnych w erze nowoczesnych technologii, nieustannie podnosi efektywność i jakość pracy. Wdrażane projekty, takie jak: automatyzacja procesów, integracja systemów IT i elektroniczny obieg dokumentów, wskazują na przemyślane i zintegrowane podejście do cyfryzacji, które osobiście promuję w firmie. Zaangażowanie Grupy w cyfryzację obejmuje szerokie spektrum działań, od automatyzacji procesów backoffice, przez rozwój nowoczesnych portali, aplikacji webowych i mobilnych, po optymalizację operacyjną w placówkach. Kładąc nacisk na standaryzację, zapewniam, że placówki PSB otrzymują kompleksowe rozwiązania marketingowe, które można łatwo wdrożyć w lokalnych oddziałach. Pozwala to na synergię z głównymi kampaniami, takimi jak: „WSZYSTKO” dla składów budowlanych, PSB Profi i marketów PSB Mrówka oraz na indywidualizację działań marketingowych na własnym rynku. Standaryzacja i cyfryzacja, będące w centrum strategii Grupy PSB, nie tylko umacniają jej pozycję lidera rynkowego, ale również wskazują na jej centralną rolę w innowacyjności branży. To właśnie te elementy pozwalają firmie nie tylko radzić sobie z obecnymi wyzwaniami, ale i z optymizmem patrzeć w przyszłość, przygotowując grunt pod dynamiczne zmiany i nowe możliwości, które niosą ze sobą rozwój technologiczny i zmiany na rynku.


ANNA KAMINSKA – Członek Zarządu Grupy PSB Handel S.A. Jej edukacyjne korzenie sięgają Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie, a kompetencje biznesowe zostały wzmocnione podyplomowym kursem z coachingu w biznesie oraz kontynuowanymi studiami MBA na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego. Kariera Anny Kaminskiej w Grupie PSB jest mozaiką doświadczeń – od marketingu, przez współpracę z dostawcami, aż po strategiczne zarządzanie działem wsparcia sprzedaży. Kaminska stoi za takimi inicjatywami jak: targi PSB czy rozbudowa portalu partnerskiego, które zaznaczyły nową erę w cyfryzacji przedsiębiorstwa. Wnosi nie tylko kompetencje zarządcze, ale także dynamizm i innowacyjność, które są kluczowe w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Jej osobiste pasje – wyprawy rowerowe i turystyka górska – są odzwierciedleniem jej energii i determinacji, które nieustannie przekłada na sukcesy Grupy PSB na rynku.

PQ
open