Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Rafał Gajewski – OSOBOWOŚĆ BRTANŻY 2023
Rafał Gajewski – OSOBOWOŚĆ BRTANŻY 2023
0

Rafał Gajewski – OSOBOWOŚĆ BRTANŻY 2023

0
0

Rafał Gajewski – Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu Cemex Polska Sp. z o.o.

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko
Od 2021 roku wszystkie cementy wytwarzane w zakładach Cemex Polska dysponują Deklaracjami Środowiskowymi EPD. Potwierdzają one właściwości produktów oraz ich wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. O zaletach nowych, niskoemisyjnych produktów informujemy naszych klientów, promując tym samym bardziej zrównoważone podejście do inwestycji budowlanych. W erze bezprecedensowych wyzwań klimatycznych dekarbonizacja stała się jednym z priorytetów światowej gospodarki. Produkcja cementu odpowiada za około 6% globalnej emisji CO2. Dlatego, jako odpowiedzialny biznes, branża cementowa dąży do istotnego ograniczenia emisji. Do 2030 roku celem branży cementowej w Europie jest redukcja emisji CO2 o 55% względem emisji bazowej w roku 1990 (tj. o ok. 440 kg CO2 na 1 tonę cementu). Natomiast w 2050 roku zakładamy osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez uzyskanie zerowej emisji netto dla końcowego produktu betonowego. Dlatego właśnie Cemex opracował i wdraża strategię „Future in Action”, której celem jest istotne ograniczenie naszego wpływu na środowisko na każdym etapie procesu produkcji. W przemyśle cementowym około ⅔ całej emisji CO2 to tzw. emisja procesowa, powstająca w wyniku rozkładu w piecu obrotowym głównego surowca do produkcji klinkieru portlandzkiego, a potem cementu: węglanu wapnia (CaCO3) na CaO oraz CO2. W celu ograniczenia emisji procesowej w naszych cementach z jednej strony próbujemy stosować do produkcji klinkieru portlandzkiego tzw. surowce zdekarbonizowane, z drugiej natomiast staramy się wprowadzić na rynek cementy z niską zawartością klinkieru. Już teraz w naszej cementowni Rudniki osiągamy średnią roczną zawartość klinkieru na tonę cementu na poziomie 65%. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym produktom i technologiom już za kilka lat będziemy w stanie zredukować średnią zawartość klinkieru w cementach przez nas produkowanych do poziomu poniżej 55%.

Dział Badań i Rozwoju Cemex stale rozwija portfolio produktów o niższej emisyjności, które ograniczają ślad węglowy w całym cyklu życia budynków i infrastruktury. Dzięki wdrożonym innowacjom już teraz uzyskujemy cementy, które w produkcji betonu towarowego pozwalają obniżyć ślad węglowy nawet do 70% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań opartych na cementach portlandzkich CEM I. Przykładem jest cement CEM III A 42,5N HSR NA LH, produkowany w cementowni Rudniki, którego wartość emisji netto wynosi 231 kg/tonę cementu, a wartość emisji brutto 305 kg/tonę cementu (na podstawie Deklaracji Środowiskowej III Typu EPD nr 240/2023). Bardzo cieszy mnie fakt, że nasi klienci doceniają nasze produkty i rozwiązania. To zasługa całego Zespołu Cemex, któremu chciałbym dedykować to wyróżnienie. Począwszy od Zespołu Produkcji, wszystkie osoby działające w naszych zakładach, poprzez Zespół Łańcucha Dostaw i Logistyki, aż po zespoły wspierające biznes. Szczególne podziękowania chciałbym przekazać dla moich najbliższych współpracowników w Pionie Handlowym: Zespół Doradztwa Technicznego, Zespół Rozwoju Sprzedaży, Zespół Zarządzania Relacjami z Klientem, Zespół Informacji Biznesowej oraz Zespół Sprzedaży – od lat budujący doskonałe relacje z naszymi klientami oraz markę produktów Cemex. Bez Was nie byłoby Cemex! Oczywiście nie spoczywamy na laurach, dalej intensywnie pracujemy dla naszych klientów, realizując kolejne etapy strategii „Future in Action”. Aby osiągnąć końcowe cele, już teraz przeznaczamy istotne środki CAPEX, na modernizację naszych zakładów w Chełmie i Rudnikach, w kierunku sprzyjającym dekarbonizacji. Inwestujemy także w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz rozwój biznesu opartego na materiałach z recyklingu. Przed nami też inwestycje w CCS/CCU, tak aby ostatecznie osiągnąć neutralność klimatyczną.


RAFAŁ GAJEWSKI – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z branżą materiałów budowlanych. W firmie Cemex odpowiedzialny w przeszłości m.in. za Dział Technologii Betonu w Polsce i w Republice Czeskiej. Następnie zarządzał segmentem betonu towarowego na południu Polski. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Cemex Polska. Na początku odpowiadał za Pion Betonu Towarowego i Kruszyw. Od 2015 roku jest Dyrektorem Pionu Handlowego odpowiedzialnym za sprzedaż cementu, spoiw oraz chemii budowlanej. Jako przedstawiciel Cemex Polska aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. Od wielu lat regularnie współpracuje też ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

PQ
open