Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Maciej Olek – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Maciej Olek – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Maciej Olek – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Maciej Olek – Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Kolejowego, Energetycznego i Przemysłowego Budimex S.A.

Jesteśmy pierwszą polską firmą, która buduje kolej dużych prędkości. Chodzi oczywiście o zawartą 21 grudnia 2023 roku umowę na budowę linii kolejowej Rail Baltica na Łotwie. W ramach wartego 3,7 mld euro kontraktu zwycięskie międzynarodowe konsorcjum ERB RAIL, w którym poza Budimeksem są francuski Eiffage Génie Civil oraz włoski Rizzani de Eccher, zbuduje 230-kilometrową kolej high speed. To de facto włączy kraje bałtyckie do europejskiej sieci kolejowej poprzez stworzenie połączenia między Tallinem a Warszawą, więc wydarzenie można uznać za doniosłe na wielu poziomach, również tych ściśle związanych z budownictwem kolejowym. To jednocześnie drugi największy projekt infrastrukturalny finansowany przez UE, więc ma oddźwięk nie tylko na poziomie regionalnym. Prace rozpoczną się już w 2024 roku i potrwają 8 lat. O randze i wadze zawarcia tej umowy niech świadczy fakt, że prace nad ofertą i postępowanie przetargowe trwały 2 lata. W celu realizacji tego zadania już stworzyliśmy oddział na Łotwie.


MACIEJ OLEK – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PMI oraz George Washington University. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, brał udział w realizacji dużych projektów budowlanych również poza granicami Polski. W latach 2001–2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz w projekcie Citytunnel w Malmö (Szwecja), gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera projektu. W latach 2008–2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z Budimex SA, najpierw w roli Kierownika Budowy, następnie Kierownika i Dyrektora Kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex SA w zakresie budownictwa kolejowego, najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału, a od maja 2020 roku w roli Dyrektora Operacyjnego Budownictwa Kolejowego.

PQ
open