Home Tag "Zumtobel"

KREACJE ŚWIATŁA

Szymon Kurek
0
Światło jest najistotniejszym aspektem postrzegania przestrzeni. Odpowiada za pierwsze wrażenie, a także odsłania szczegóły, ujawnia detale, które budują całość wrażenia. Sposób, w jaki architektura podejmuje zagadnienie oświetlenia budynków, ma szczególne znaczenie w przypadku powierzchni biurowych, zmiany ich postrzegania przez pracowników w okresie postcovidowym oraz konieczności przywrócenia ich atrakcyjności. Zumtobel koncentruje swoje wysiłki na poznaniu najnowszych trendów oraz na kwestii dotyczącej tego, jak nowoczesne oświetlenie może odpowiedzieć na potrzeby użytkownika.
a717KJ5Gxg4Ah5

Jak oświetlać, aby nie prześwietlać – zaproszenie na webinarium

CREATIONS OF LIGHT

Szymon Kurek
0
Architecture, (lighting) technology and design retain their best value when they are timeless and durable. Light is the most essential aspect of how we perceive a space. It is responsible for the first impression and also reveals details that contribute to the overall experience. The way architecture approaches the matter of lighting in buildings is of particular significance, especially in the context of office spaces. This is due to the changing perception of such spaces by employees in the post-COVID period and the imperative to enhance their appeal. Zumtobel is dedicated to gaining insights into the latest trends and exploring how modern lighting can cater to the evolving needs of users.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

The Matter of Layers: Warstwy, które tworzą całość

Szymon Kurek
0
Budowa Polskiej Ambasady w Berlinie to realizacja ważnego wizerunkowo budynku, a także okazja do zaprezentowania osiągnięć i możliwości partnerów zaangażowanych w cały proces budowy obiektu. Wszystko w myśl hasła: LAYERS – warstw, które odnoszą się nie tylko do materialnego tworzywa, które inicjuje widzialną strukturę wnętrza i zewnętrza budowli, ale też do ducha współpracy.
a717KJ5Gxg4Ah5

The Matter of Layers: The upcoming exhibition by JEMS at the Architektur Galerie Berlin

open